Javascript is required

Jakich niespodzianek można się spodziewać na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w 2024 roku?

Autor: Jerzy Janowicz, 09.04.2024

Egzamin Ósmoklasisty
Podziel się

Pięć edycji egzaminu ósmoklasisty za nami. Uczniowie, a także i my, nauczyciele, czytając po raz pierwszy najnowszy arkusz egzaminacyjny, mamy z pewnością ochotę wygłosić komentarze w rodzaju: było już podobne zadanie, niewiele mnie zaskoczyło, albo przeciwnie: tego nikt się nie spodziewał, to zadanie jest jakieś nietypowe. Warto więc przejrzeć materiał liczący już ponad 100 zadań i spróbować wyłowić trendy, tematy ulubione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, umiejętności diagnozowane częściej niż inne. Trzeba być jednak ostrożnym, gdyż z faktu, że na wszystkich pięciu dotychczasowych egzaminach było zadanie badające umiejętność działań na potęgach, nie wynika, że podobne pojawi się na kolejnym. Można by więc dojść do wniosku, że nie ma sensu porównywać zestawów egzaminacyjnych z kolejnych lat i szukać między nimi zbieżności. Ale nawet po pobieżnym przejrzeniu arkuszy łatwo dostrzec, że mimo wszystko obowiązuje pewien kanon. Czy więc jednak warto? Zapewne tak, ale pod warunkiem, że taka analiza w żaden sposób nie ograniczy zakresu materiału powtarzanego przez uczniów. Wszakże w przypadku każdej umiejętności – nie tylko działań na potęgach – prawdopodobieństwo, że na E8 będzie ona sprawdzana (albo nie) wynosi dokładnie jedna druga.

Egzamin Ósmoklasisty
Podziel się