Javascript is required
Przejdź do treści głównej

Jest już dostępne rozwiązanie, które skróci twój czas poświęcony na sprawdzanie prac pisemnych!

21.10.2022

Szkoła podstawowaSzkoła ponadpodstawowa
Podziel się
Nauczyciel ze smartfonem w ręce sprawdzający prace uczniów.

Każdy nauczyciel przeznacza dużą część swojego czasu pracy na przygotowywanie, a później sprawdzanie kartkówek, testów i sprawdzianów. Zajmuje to wiele godzin w każdym miesiącu, zwłaszcza gdy nauczyciel uczy w wielu klasach. Teraz dzięki Ondorio skutecznie skrócisz czas poświęcony na sprawdzanie prac pisemnych swoich uczniów!

Jak szybciej sprawdzać prace pisemne uczniów? 

Użyj Ondorio, które umożliwia automatyczne sprawdzenie testów, kartkówek i klasówek. Zadania zamknięte są sprawdzane automatycznie – uczeń zaznacza swoje odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Zadania otwarte sprawdza nauczyciel i uzupełnia na karcie odpowiedzi liczbę zdobytych za nie punktów. Ondorio sprawdza poprawność odpowiedzi zaznaczonych przez ucznia i zlicza punkty przyznane przez nauczyciela za rozwiązanie zadań otwartych. Na koniec podaje wynik punktowy całego testu oraz wynik procentowy. 

Do każdego testu jest przygotowany raport. Zawiera on wyniki wszystkich uczniów, którzy pisali test, dzięki temu łatwo je archiwizować. Dodatkowo w raporcie znajduje się podsumowanie całego testu, ze średnim wynikiem punktowym, procentowym oraz   wykresem przedstawiającym wskaźnik łatwości zadań użytych w teście. Ondorio jest dostępne dla nauczycieli klas 4-8 szkół podstawowych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych. 

Co jest potrzebne, aby użyć Ondorio?  

Sprawdzian, kartkówka czy test pobrany razem z kartą odpowiedzi z Generatora testów i sprawdzianów. Nauczyciel może przygotować własny test lub użyć tych które są dostępne w Bazie testów. Karta odpowiedzi generuje się automatycznie do każdego testu. Po uzupełnieniu przez uczniów kart odpowiedzi, nauczyciel je fotografuje smartfonem lub skanuje, korzystając ze skanera. Po wczytaniu, Ondorio:  

  • Automatycznie sprawdzi rozwiązania zadań zamkniętych i zliczy punkty przyznane za rozwiązanie zadań otwartych. 
  • Wygeneruje raport z wynikami całego testu oraz indywidualnymi, każdego ucznia. Zarchiwizuje go w pliku PDF. 
  • Pomoże oszczędzać papier (wydrukowane testy są gotowe do ponownego wykorzystania, bo uczniowie zaznaczają rozwiązania tylko na kartach odpowiedzi). 

Dowiedz się więcej na temat Ondorio i skorzystaj z niej już przy najbliższym sprawdzianie:  Ondorio - automatyczne sprawdzanie testów  

Szkoła podstawowaSzkoła ponadpodstawowa
Podziel się