Javascript is required

Jesteśmy członkiem Koalicji Prezesi-wolontariusze

21.01.2022

Odpowiedzialność społeczna
Podziel się
Zdjęcie ze spotkania Koalicji.

Koalicja ma na celu szerzenie idei wolontariatu i propagowanie społecznej odpowiedzialności wśród liderów biznesu poprzez przekazywanie wiedzy i doświadczenia.

Od 2013 roku Nowa Era jest aktywnym członkiem Koalicji Prezesi–wolontariusze, która  ma na celu szerzenie idei wolontariatu i propagowanie społecznej odpowiedzialności wśród liderów biznesu. Dzięki prezentowaniu postaw prospołecznych, przekazywaniu swojej wiedzy i doświadczenia menedżerowie wysokiego szczebla działający w koalicji, stają się aktywnymi uczestnikami procesu poszukiwania rozwiązań najbardziej palących problemów społecznych w Polsce. 

Zrozumienie ogromnego znaczenia działań społecznej odpowiedzialności biznesu i faktyczne ich wdrożenie  wymagają dojrzałości. To obszar, w którym wszyscy powinniśmy współpracować, wykorzystując wiedzę i doświadczenie, czyli to, co uzyskaliśmy działając w różnych sektorach przez lata. Dotyczy to rządu, biznesu, organizacji pozarządowych i wszystkich podmiotów działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Tylko współpracując mamy realna szansę wywarcia pozytywnego wpływu na otoczenie, wypracowania nowych standardów i synergię naszych działań.
               Magdalena Duszyńska–Walczak, Prezes Nowej Ery

Wierzymy, że edukacja jest jednym z filarów budujących przyszłość pojedynczego człowieka, lokalnych społeczności, Polski i świata. Wśród dzieci, które dziś stawiają pierwsze kroki w edukacyjnym świecie, ucząc się czytać i pisać, są przyszli globalni przywódcy. Edukacja to fundament, a także jedno z największych  wyzwań stojących przed nami wszystkimi.
Odpowiedzialność społeczna
Podziel się