Javascript is required

Jesteśmy sercem z Ukrainą

16.01.2024

Sercem z Ukrainą
Podziel się
Dziecięce dłonie ułożone w kształt serca, pomalowane na niebiesko i żółto, w kolory flagi Ukrainy.

„Jesteśmy sercem z Ukrainą” to nie tylko emocjonalna deklaracja – to także kompleksowy program wsparcia dla szkół, do których dołączyły i wciąż dołączają uczniowie z Ukrainy. W ramach tego programu oferujemy nauczycielom, uczniom (polskim i ukraińskim) oraz dyrektorom konkretne i kompleksowe wsparcie edukacyjne, organizacyjne i psychologiczne. To zarówno materiały, działania i inicjatywy ułatwiające uczestnikom procesu dydaktycznego odnalezienie się w bieżącej, trudnej sytuacji, jak i narzędzia umożliwiające placówkom oświatowym efektywną pracę w obliczu wyzwań kryzysu uchodźczego.

Wyjątkowa sytuacja wymaga wyjątkowych działań 

Do polskich szkół każdego dnia trafia coraz więcej uczniów z Ukrainy. Jest ich już ok. 150 tysięcy (dane na koniec marca 2022), a Ministerstwo Edukacji i Nauki szacuje, że liczba ukraińskich dzieci w wieku szkolnym przebywających na terenie kraju to nawet 700 tysięcy. Biorąc pod uwagę skalę wyzwań związanych z przyjęciem i kształceniem dzieci z Ukrainy, Nowa Era - jako lider edukacji w Polsce - postanowiła konsekwentnie i systemowo wspierać nauczycieli, dyrektorów i uczniów (zarówno polskich , jak i ukraińskich). Wierzymy, ze każdy ma prawo do równego dostępu do edukacji oraz pełnego rozwoju drzemiącego w nim potencjału. Jednocześnie zależy nam na tym, aby proces włączania ukraińskich uczniów w pracę klas i szkół odbywał się płynnie i nie zakłócał toku nauki. Tworzone przez nas rozwiązania mają to na uwadze. Trzymamy rękę na pulsie, stale dostosowując nasze działania do wyzwań zmieniającego się świata, sytuacji szkół, potrzeb uczniów i nauczycieli, tak aby edukacja z Nową Era była zawsze na czasie.  

Naszą pomoc opieramy na pięciu filarach 

Nasze działania pomocowe są kompleksowe i opracowane w przemyślany sposób. Zależy nam bowiem, aby nie tylko trafiały one w potrzebę chwili, ale też aby stanowiły długofalowe wsparcie dla uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrektorów stawiających czoła szeregowi nowych – i niespodziewanych – wyzwań. Z jednej strony staramy się adresować potrzeby zgłaszane nam w trakcie rozmów z nauczycielami i dyrektorami placówek, do których napływają ukraińscy uczniowie. Z drugiej strony obserwujemy, objaśniamy i sygnalizujemy wymogi formalno-prawne, zmieniające się przepisy, ustawy i rozporządzenia regulujące funkcjonowanie placówek. Pamiętamy też o ukraińskich i polskich uczniach – ich emocjach, obawach, pytaniach i potrzebach. Naszą pomoc dla wymienionych wyżej grup-uczestników procesu dydaktycznego opieramy na pięciu filarach wynikających z naszej wieloletniej wiedzy i doświadczenia:  

1  filar – Integracja: 
 • Witamy uczniów z Ukrainy i wspieramy ich nauczycieli. 
 • Proponujemy pomysły i inicjatywy ułatwiające integrację ukraińskich uczniów w polskich placówkach oświatowych.  
 • Tworzymy rozwiązania mające na celu jak najpłynniejsze włączanie przybyszów w pracę klas czy oddziałów przygotowawczych, zaangażowanie ich w życie szkoły i społeczności lokalnych. 
 • Dzielimy się z nauczycielami wiedzą ułatwiającą pracę w nowej sytuacji.  
2  filar – Komunikacja: 
 • Ułatwiamy wzajemne porozumienie i współpracę. 
 • Udostępniamy materiały i rozwiązania, które ułatwiają codzienną komunikację językową między uczniami z Ukrainy a ich nowymi nauczycielami i kolegami.  
 • Promujemy wzajemne zrozumienie jako warunek efektywnej współpracy i edukacji. 
3 filar – Materiały edukacyjne: 
 • Dostarczamy materiały i narzędzia do codziennej nauki. 
 • Publikujemy treści, które mogą być wykorzystywane w pracy z oddziałami przygotowawczymi oraz klasami, w których uczą się dzieci ukraińskie. 
 • Ułatwiamy dostęp do ukraińskich materiałów edukacyjnych i szkół działających online – tak aby dzieci ukraińskie mogły kontynuować edukację w ukraińskim systemie oświaty oraz zachować kontakt z ojczystym językiem i kulturą.  
4 filar – Wsparcie psychologiczne: 
 •  Tworzymy artykuły i webinaria psychologiczne, które pomagają pokonać trudności i mierzyć się z bieżącą sytuacją.  
 • Dbamy o dzieci ukraińskie, ich rodziców i nauczycieli, a także osoby sprawujące opiekę i pracujące z dziećmi ukraińskimi w Polsce.  
 • Pamiętamy o dzieciach polskich, które także potrzebują tłumaczenia i wspólnego przepracowania bieżących wydarzeń.  
5 filar – Organizacja:  
 • Przekazujemy aktualności formalno-prawne w jasny sposób. 
 • Objaśniamy wymogi regulujące status ukraińskich dzieci w polskich placówkach oświatowych. 
 • Informujemy o nowych pojawiających się ustawach, rozporządzeniach i ważnych informacjach. 
 • Wskazujemy źródła aktów prawnych.  
Działamy także poza środowiskiem szkolnym  

Nie wszystkie dzieci z Ukrainy przebywające w Polsce trafiają do szkół. Niektóre są na to za małe, inne oczekują z rodzicami na dalszą podróż. Tym dzieciom również pomagamy, starając się zapewnić im choć odrobinę uśmiechu w ten smutny, trudny dla nich czas. Dlatego postanowiliśmy aktywnie włączyć się w akcję Fundacji Powszechnego Czytania mającą na celu dostarczanie dzieciom z Ukrainy książek po ukraińsku oraz kolorowanek. W naszych magazynach koordynujemy zbiórkę takich publikacji i rozsyłamy je do miejsc i ośrodków, gdzie przebywają ukraińskie dzieci – także te z domów dziecka. W pierwszej kolejności zaczęliśmy od dystrybucji książek dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pierwsze 9 000 już trafiło do małych czytelników, a na magazyn wjeżdżają kolejne!  

Wierzymy, że taka wszechstronna, systemowa pomoc ułatwi małym uchodźcom z Ukrainy pierwsze kroki w naszym kraju, a także usprawni prowadzenie procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz integrację uczniów z Ukrainy w polskich placówkach. Bo nowoczesna edukacja łączy, wspiera i buduje – ponad wszelkimi granicami.  

Sercem z Ukrainą
Podziel się