Javascript is required

Komunikat ws. naruszenia bezpieczeństwa danych

03.04.2024

Biuro prasowe
Podziel się

W dniu 24 kwietnia 2023 roku Nowa Era weszła w posiadanie informacji, że doszło do wycieku części danych w firmie Vercom S.A. tj. operatora usługi SerwerSMS. Zakres ujawnionych danych osobowych dotyczy wyłącznie numeru telefonu oraz niepersonalizowanej treści wiadomości, w tym wysyłanych na zlecenie Nowej Ery w formie SMS pomiędzy 09 lutego a 27 lutego 2023 roku. Wyciek danych od dostawcy usługi wysyłek SMS nie dotyczy żadnych innych danych osobowych ani Państwa prywatnej komunikacji za pośrednictwem SMS.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO)1 Nowa Era dokonała oceny możliwych negatywnych skutków związanych z ujawnieniem ww. danych, które w zakresie naruszenia Państwa praw lub wolności zostały określone jako NISKIE2. Ponadto Nowa Era złożyła zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zaistniałym zdarzeniu.

Niezależnie od stwierdzonej niskiej oceny wagi naruszenia w zakresie praw lub wolności osób, których dane dotyczą, Nowa Era prosi o zachowanie ostrożności i zwrócenie szczególnej uwagi na otrzymywane komunikaty w postaci SMS, przychodzące na Państwa numer telefonu, zwłaszcza te, które sugerują konieczność dokonania opłaty, zalogowania się do konkretnego serwisu, nakłaniają do instalacji nieznanego oprogramowania lub przejścia przez przesłany link do powiązanej z nim strony.

Pragniemy podkreślić, że Nowa Era przykłada najwyższą wagę do ochrony danych osobowych swoich klientów i kontrahentów.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących naruszenia istnieje możliwość kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: bezpieczenstwo@nowaera.pl .

 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
2 Zastosowano metodykę oceny ryzyka naruszenia praw i wolności bazującą na modelu European Union Agency For Cybersecurity.
Biuro prasowe
Podziel się