Najczęściej zadawane pytania

Napisz czego szukasz

lub wybierz temat pomocy

Nauczyciele, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną, znajdą kod umożliwiający rejestrację w portalu w biuletynach internetowych rozsyłanych na początku każdego roku szkolnego.

Kod aktywacyjny dostępny jest również w profilu użytkownika w portalu dlanauczyciela.pl, w zakładce TWOJE KODY.

W innym przypadku należy skontaktować się z Centrum Kontaktu Nowej Ery.

Nowa Era przyjmuje zgłoszenia o zwrot zamówień dotacyjnych wyłącznie telefonicznie: 58 721 48 00
Zwroty przyjmowane są w wysokości nieprzekraczającej 5% POJEDYNCZEGO zamówienia, pod warunkiem, że nie noszą śladów użytkowania, w tym pieczątek szkoły.
Wszystkie zgłoszenia przyjmiemy nie później niż do 30 listopada danego roku kalendarzowego.
Otrzymany mailem formularz zwrotu należy wydrukować, uzupełnić i włożyć do zwracanej paczki.

 

Kurier pojawi się po zwrot w godzinach pracy szkoły (9:00 - 15:00) wraz z etykietą na paczkę.
Termin rozliczenia zwrotu to 30 dni od momentu dostarczenia paczki do wydawnictwa.

 

Aby pobrać i zainstalować multibooki, należy:

Zalogować się w serwisie dlanauczyciela.pl.

Wybrać interesujący nas przedmiot.

Wybrać ze spisu znajdującego się po lewej stronie Materiały prezentacyjne i zaznaczyć opcję multibooki.

W celu pobrania należy kliknąć na wybrany multibook, a następnie postępować zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie komputera.

Numery dopuszczeń podręczników można sprawdzić na stronie https://www.nowaera.pl/numery-dopuszczen/zaawansowane

Wszystkie podręczniki Nowej Ery przeszły pozytywną weryfikację MEN i zostały wpisane na listę podręczników do użytku szkolnego.

Materiały dydaktyczne zamieszczone na portalu dlanauczyciela.pl podlegają ochronie prawnej i są udostępniane jedynie zalogowanym użytkownikom.

Poniżej prezentujemy prostą instrukcję rejestracji na portalu.

Krok 1. Wejdź na stronę www.dlanauczyciela.pl

Krok 2. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta, wybierz opcję "Utwórz konto", gdzie znajduje się miejsce na wpisanie adresu e-mail. Po uzupełnieniu adresu i zatwierdzeniu nastąpi weryfikacja.

           Jeżeli figurujesz w naszej bazie danych jako nauczyciel, na Twoją skrzynkę zostanie wysłany link aktywujący konto, który przekieruje Cię do możliwości ustawienia nowego hasła do logowania.

Krok 3. Jeżeli posiadasz kod Szkoły Dobrych Rozwiązań, wybierz zakładkę „Rejestracja za pośrednictwem kodu aktywacyjnego”.

           Jeżeli nie posiadasz kodu, uzupełnij formularz zgłoszeniowy, który ukaże się po wpisaniu Twojego adresu w polu rejestracji.

 Elementy obudowy dydaktycznej będą udostępnione bezpłatnie w formie elektronicznej po zalogowaniu się.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Przedstawicielami Oświatowymi albo konsultantami Centrum Kontaktu. Za ich pośrednictwem można złożyć zamówienia dotacyjne i uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oferty.

Więcej informacji: https://www.nowaera.pl/dladyrektora/zamowienie-dotacyjne

Generator świadectw i ocen opisowych dostępny jest pod adresem badanie.nowaera.pl

Numery dopuszczeń podręczników można sprawdzić na stronie https://www.nowaera.pl/numery-dopuszczen/zaawansowane

Wszystkie podręczniki Nowej Ery przeszły pozytywną weryfikację MEN i zostały wpisane na listę podręczników do użytku szkolnego.

Po zmianie systemu oświaty i wprowadzeniu podręczników wieloletnich przygotowaliśmy dla Państwa program edukacyjny Szkoła Dobrych Rozwiązań.

Nauczyciele, którzy przystąpią do niego, otrzymują dostęp do serwisów: dlanauczyciela.pl, diagnoza.nowara.pl. Zamieściliśmy tam niezbędne pomoce dydaktyczne: multibooki, dokumentację nauczyciela, scenariusze zajęć, filmy i nagrania, materiały prezentacyjne.

Znajduje się tam wiele materiałów dopasowanych do potrzeb nauczycieli. Artykuły, np. „Internet – narzędzie edukacji XXI wieku”, „Nowe media w edukacji – przewodnik”, „Jak nie dać się wypaleniu zawodowemu”, filmy, webinaria np. cykl szkoleń Jacka Miotke „Nowe technologie w szkole”, a także treść nowej Ustawy, Karta Nauczyciela, podstawa programowa, komentarze do dokumentów.

Nauczyciele, którzy aktywowali kod SDR, mogą otrzymać w ramach uczestnictwa w programie drukowane materiały metodyczne określone w regulaminie.

Tak. W swojej ofercie Nowa Era ma  podręczniki zaadoptowane do potrzeb uczniów słabowidzących.

W roku szkolnym 2018/2019 wydawnictwo przygotowało odpowiednie podręczniki.

Staramy się również realizować indywidualne prośby i przygotowujemy podręczniki z powiększoną czcionką w formie pdf. W celu ich otrzymania prosimy o kontakt z Centrum Kontaktu.

Podręczniki są przygotowywane do aktualnej siatki godzin i podstawy programowej do przedmiotu.

Biorąc pod uwagę preferencje nauczycieli, możliwość pracy z różnymi uczniami oraz podstawy programowe staramy się tak budować nasze podręczniki, aby nauczyciele mieli możliwość wyboru treści oraz dostosowania ich do własnych potrzeb.

Do każdej serii przygotowaliśmy programy nauczania, opinie metodyczne, plany wynikowe czy rozkłady materiału nauczania (również w plikach do edycji doc.), które mają zapewnić komfort pracy nauczycielom oraz możliwość dostosowania danego podręcznika do tempa realizacji materiału przez uczniów.

Aby pobrać i zainstalować multibooki, należy:

Zalogować się w serwisie dlanauczyciela.pl.

Wybrać interesujący nas przedmiot.

Wybrać ze spisu znajdującego się po lewej stronie Materiały prezentacyjne i zaznaczyć opcję multibooki.

W celu pobrania należy kliknąć na wybrany multibook, a następnie postępować zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie komputera.

Mając jeden kod aktywacyjny, można zainstalować multibook na trzech różnych komputerach (stacjonarnych lub przenośnych).

Pisząc na adres: multibooki.serwis@nowaera.pl w celu indywidualnego dopasowania licencji.

Należy skontaktować się z Centrum Kontaktu pod numerami tel. 58 58 721 48 00 lub 801 88 10 10. Pracownicy CK przekażą prawidłowy kod.

Poprawność kodu można sprawdzić po zalogowaniu w portalu dlanauczyciela.pl w zakładce Moje kody.

Wszystkie rozkłady materiału nauczania znajdują się w dziennikach elektronicznych, takich jak Librus, Uonet. 

Tak. Wirtualne Laboratorium Empiriusz zawiera ponad 20 doświadczeń chemicznych zgodnych z podstawą programową w szkole podstawowej dla klas 7-8.

Wraz z urządzeniem oferujemy karty laboratoryjne do każdego z doświadczeń.

 

W trakcie wykonywania doświadczenie po każdym dobrze wykonanym kroku, osoba wykonująca widzi poprzez zielony „znaczek” informujący, że krok jest wykonany poprawnie. W przypadku błędnego wykonania danego kroku pojawia się czerwony krzyżyk. Oznacza to, że należy rozpocząć doświadczenie od początku.

Nie ma ograniczeń co tego, kto może zakupić Wirtualne Laboratorium Empiriusz. Zakupu mogą dokonać szkoły podstawowe, jednostki samorządu terytorialnego, Rada Rodziców, instytucje edukacyjne, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne.

W celu przeprowadzenia lekcji należy założyć fizycznie gogle i trzymać w dłoniach kontrolery. Jeśli nauczyciel sam będzie wykonywał doświadczenie w szkole to może udostępnić uczniom zdalnie widok z wykonywanego doświadczenia w pracowni chemicznej.

Aby przeprowadzić lekcje zgodnie z sugerowanymi przez nas scenariuszami najlepiej jest podłączyć Wirtualne Laboratorium Empiriusz do urządzenia, które wyświetli wszystkim uczniom widok z laboratorium. Może to być np. tablica interaktywna, rzutnik czy inny wyświetlacz. Wirtualne Urządzenie Empiriusz posiada wyjście HDMI służące do takiego podłączenia. Urządzenie należy podłączyć poprzez użycie kabla.

Nie. Komputer jest integralną częścią urządzenia i został specjalnie skonfigurowany i przygotowany pod działanie oprogramowania do doświadczeń. Użytkownik nie ma możliwości wgrywania innego oprogramowania

Nie, komputer jest integralną częścią urządzenia i został specjalnie skonfigurowany i przygotowany pod działanie oprogramowania do doświadczeń. Samodzielna ingerencja w jakikolwiek element urządzenia powoduje utratę gwarancji.

Tak, gogle są na połączone kablem z urządzeniem. Niedozwolone jest używanie żadnego z elementów w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi.

Urządzenie w wersji złożonej, gdy schowanana jest wysuwana półka z goglami ma wysokości ok. 90cm. Gdy zostanie rozłożone, czyli przygotowane do zajęć, wysokość wynosi ok. 125cm.

W związku z obecną sytuacją pandemii nie planujemy żadnych spotkań pokazowych. Jeśli jednak będziecie Państwo zainteresowani większą ilości materiałów czy informacji to prosimy o kontakt z naszymi Przedstawicielami Oświatowymi lub Centrum Kontaktu. Dane kontaktowe można znaleźć pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt

W skład wchodzi:

- komputer gamingowy NTT o wysokich parametrach

- ekran dotykowy do obsługi urządzenia

- wysokiej jakości gogle HTC Vive Cosmos

- mobilna obudowa urządzenia

- oprogramowanie VR – Wirtualne Laboratorium

- Scenariusze lekcji

- karty laboratoryjne

- Monitor interaktywny Samsung FLIP2 55’’

- szkolenie przeprowadzone w szkole

Nowa Era w ramach narzędzi diagnostycznych oferuje nauczycielom i dyrektorom szkół diagnozy przedmiotowe oraz testy i próbne egzaminy w ramach programu diagnoza PRZED….

W ramach diagnozy pzedmiotowej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych nauczyciele we wrześniu i w maju mają możliwość pobrania testów przedmiotowych zawierających różnorodne typy zadań wykorzystywane na egzaminach zewnętrznych.

Diagnozy PRZED EGZAMINEM, PRZED MATURĄ to generalne próba pomagające uczniom oswoić się z formułą egzaminu.

Dyrektorzy szkół co roku mają dostęp do arkuszy egzaminacyjnych przygotowanych zgodnie z aktualnymi zaleceniami CKE wraz z kluczami odpowiedzi.

Co roku w sierpniu Nowa Era informuje o kalendarium proponowanych diagnoz na stronie internetowej wydawnictwa i w biuletynach internetowych.

Nauczyciele, którzy korzystali z poprzednich edycji diagnozy przedmiotowej, logują się na stronie przedmiotowa-diagnoza.nowaera.pl, wykorzystując podany przy rejestracji login.

Nauczyciele korzystający z publikacji nowej Ery, chcący po raz pierwszy skorzystać z arkuszy diagnozy przedmiotowej, przy rejestracji podają kod dostępu dostarczany w biuletynach internetowych.

Udział szkoły w programie diagnoza PRZED… zgłasza jej Dyrektor. Wystarczy, że zarejestruje się na stronie zamowienie-diagnoza.nowaera.pl, używając kodu aktywacyjnego otrzymanego od wydawcy, a potem zamówi testy.

Kody aktywacyjne Dyrektorzy otrzymają w biuletetynach internetowych lub kontaktując się z infolinią wydawnictwa:
801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych), 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych).

Nauczyciele zainteresowani udziałem w programie diagnoza PRZED... rejestrują się na stronie diagnoza.nowaera.pl za pomocą kodu aktywacyjnego otrzymanego od Dyrektora szkoły, wygenerowanego w portalu diagnostycznym.

Przeprowadzenie testów i próbnych egzaminów w sugerowanyh przez Nową Erę terminach wyrównuje szanse wszystkich uczniów.

 

Arkusze z kluczami odpowiedzi przekazywane są w postaci elektronicznej w terminie pozwalającym przygotować się do diagnozy szkołom i nauczycielom.

Nauczyciel powinien zarejestrować się na stronie przedmiotowa-diagnoza.nowaera.pl, podając adres e-mail i hasło, które będzie wykorzystywał do logowania.

Na wskazany podczas rejestracji adres e-mail otrzyma wiadomość z linkiem aktywacyjnym. W celu aktywowania konta należy kliknąć otrzymany link.

Następnie należy zalogować się na stronie, do której przeniósł link aktywacyjny, wypełnić pola z danymi osobowymi i wpisać kod aktywacyjny, wysyłany na początku każdego roku szkolnego w biuletynach internetowych.

W przypadku nieotrzymania kodu należy skontaktować się Centrum Kontaktu Nowej Ery.

Nauczyciel, który korzystał już z diagnozy przedmiotowej Nowej Ery, loguje się, używając podanego przy rejestracji adresu e-mail i hasła.

Jeżeli ktoś nie pamięta danych logowania, znajdzie je w portalu dlanauczyciela.pl nauczyciel na swoim profilu. 

Gdy nauczyciel uczy więcej niż w jednej placówce na tym samym poziomie edukacyjnym, może dodać kolejną placówkę w zakładce Szkoła. Nie jest już wymagany wtedy kod aktywacyjny.

Nauczyciele, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną, znajdą kod umożliwiający rejestrację w portalu w biuletynach internetowych rozsyłanych na początku każdego roku szkolnego.

Kod aktywacyjny dostępny jest również w profilu użytkownika w portalu dlanauczyciela.pl, w zakładce TWOJE KODY.

W innym przypadku należy skontaktować się z Centrum Kontaktu Nowej Ery.

Udział szkoły w programie diagnoza PRZED… zgłasza Dyrektor placówki.

Kod aktywacyjny dostarczany jest na początku roku szkolnego za pomocą biuletynów internetowych rozsyłanych drogą elektroniczną na adresy mailowe szkół.

Dyrektorzy, którzy wyrazili zgodą na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną, dodatkowo otrzymują biuletyny internetowe na wskazane przez siebie adresy mailowe.

Tylko w przypadku, kiedy nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora i to wtedy, gdy dyrekcja nie posiada danych, które były już użyte do rejestracji szkoły w portalu.

Jeśli taka sytuacja nie miała miejsca, wystarczy się zalogować, wykorzystując adres e-mail i hasło podane przy rejestracji do pierwszej edycji egzaminu próbnego.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Przedstawicielami Oświatowymi albo konsultantami Centrum Kontaktu. Za ich pośrednictwem można złożyć zamówienia dotacyjne i uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oferty.

Więcej informacji: https://www.nowaera.pl/dladyrektora/zamowienie-dotacyjne

Terminy i sposób rozliczania wykorzystanej dotacji są regulowane przez władze jednostki samorządu terytorialnego, której podlega szkoła.  

Szkoła ma prawo wykorzystać przyznaną kwotę dotacji do 31 grudnia danego roku.

Nowa Era przyjmuje zgłoszenia o zwrot zamówień dotacyjnych wyłącznie telefonicznie: 58 721 48 00
Zwroty przyjmowane są w wysokości nieprzekraczającej 5% POJEDYNCZEGO zamówienia, pod warunkiem, że nie noszą śladów użytkowania, w tym pieczątek szkoły.
Wszystkie zgłoszenia przyjmiemy nie później niż do 30 listopada danego roku kalendarzowego.
Otrzymany mailem formularz zwrotu należy wydrukować, uzupełnić i włożyć do zwracanej paczki.

 

Kurier pojawi się po zwrot w godzinach pracy szkoły (9:00 - 15:00) wraz z etykietą na paczkę.
Termin rozliczenia zwrotu to 30 dni od momentu dostarczenia paczki do wydawnictwa.

Ustawa o systemie oświaty (artykuł 3, punkty 23-25) definiuje te publikacje w następujący sposób:

- podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;

- materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

- materiał ćwiczeniowy – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

Z uwagi na sposób dystrybucji, liczbę zamawianych publikacji, a także ich sposób ich rozliczania Nowa Era, zgodnie z prawem handlowym, oferuje w niektórych przypadkach te same publikacje w różnych cenach, zależnie od tego, czy nabywcą jest szkoła, czy osoba prywatna.

Tak. W swojej ofercie Nowa Era ma  podręczniki zaadoptowane do potrzeb uczniów słabowidzących.

W roku szkolnym 2018/2019 wydawnictwo przygotowało odpowiednie podręczniki.

Staramy się również realizować indywidualne prośby i przygotowujemy podręczniki z powiększoną czcionką w formie pdf. W celu ich otrzymania prosimy o kontakt z Centrum Kontaktu.

Bezpośrednio przy odbiorze przesyłki u dostawcy (kurier) lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej PayU.

Zamówienia złożone w Sklepie internetowym są realizowane w ciągu 24h (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w przypadku zapłaty przy odbiorze.

Zamówienia z formą płatności Przedpłata elektroniczna (płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line lub kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej PayU) są realizowane w ciągu 24h (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu otrzymania zapłaty.

Jeśli wystąpi problem z płatnością, należy wrócić do ostatniego kroku w koszyku i ponownie zapłacić. Osoba posiadająca konto w sklepie widzi swoje zamówienie z linkiem opłać ponownie >>. Po kliknięciu w link zostanie przekierowana do strony płatności.

Korektę faktury wystawiamy po otrzymaniu zwrotu produktów od klienta.

Generator świadectw i ocen opisowych dostępny jest pod adresem badanie.nowaera.pl.

Badanie gotowości szkolnej jest dostępne pod adresem badanie.nowaera.pl.

 

Program Dobre przedszkole dostępny jest pod adresem: nowaera.pl/dobre-przedszkole.

 

 

Napisz do nas

* pola wymagane
Czytaj więcej
 
**opłata zgodnie z cennikiem operatora