Czym jest Kreator zestawów podręczników

Kreator zestawów podręczników to narzędzie usprawniające proces tworzenia wykazów tytułów do wszystkich przedmiotów na nowy rok szkolny.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami (Dz.U.2022.2230, Art. 22ab, Punkt 6) szkoła ma obowiązek podać do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.

Dzięki Kreatorowi zestawów podręczników przygotujesz takie listy szybko i skutecznie!

Z Kreatorem: 

  • oszczędzasz czas dzięki zebranym w jednym miejscu wszystkim wydawcom i ich podręcznikom
  • masz pewność, że posługujesz się aktualnymi tytułami wszystkich dostępnych serii i ich numerami dopuszczeń
  • otrzymujesz gotowy plik z czytelnym wykazem książek, który możesz wydrukować lub dystrybuować online.

Jak korzystać z narzędzia

Przetestuj Kreator zestawów podręczników

Chcesz samodzielnie wypróbować DEMO Kreatora zestawów podręczników w swojej szkole? Nic prostszego! Wypełnij poniższy formularz, a my wyślemy do Ciebie spersonalizowany link do narzędzia.

Podziel się z nami swoją opinią o Kreatorze!

Wypełnij ankietę online, którą otrzymasz razem z linkiem do Kreatora i zdobądź Certyfikat współpracy technologicznej.

 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form