Javascript is required

Laptopy dla czwartoklasistów i nauczycieli – informacje zebrane (AKTUALIZACJA na dzień 25 marca 2023)

21.01.2024

Szkoła podstawowa
Podziel się
Uczennica przy laptopie.

Złożona przez MEiN pod koniec stycznia obietnica wyposażenia uczniów i nauczycieli w laptopy (co ma nastąpić z początkiem roku szkolnego 2023/24) wciąż generuje wiele pytań zarówno ze strony placówek dydaktycznych, jak i rodziców, wychowawców i opiekunów. Na bieżąco zbieramy dla Was informacje w tej sprawie, monitorując strony internetowe Ministerstwa i wypowiedzi jego pracowników. Dzięki temu uzupełniliśmy niniejszy artykuł o kolejną porcję nowości – tym razem w formie pytań i odpowiedzi poruszających mniej oczywiste, a dla niektórych z Was równie ważne aspekty rządowego planu.

Czy uczniowie szkół specjalnych mogą wziąć udział w programie?

Tak.

Co z uczniami z upośledzeniem w stopniu np. lekkim lub umiarkowanym, którzy rocznikowo powinni być w klasie 4, a są w młodszych klasach?

O przydziale laptopa decyduje formalne przypisanie do klasy, a nie rocznik dziecka.

Co w przypadku ucznia, który zostanie dopisany np. w grudniu do szkoły, czy dla niego będzie nowy laptop (wiemy, że nie otrzymał sprzętu wcześniej)?

Jeszcze nie ma ostatecznej decyzji, w którym momencie komputer przejdzie na własność ucznia – czy w momencie, w którym go otrzyma, czy po 3 latach. Od tego zależy odpowiedź na to pytanie.

Co z uczniami którzy zmienią szkołę – laptop zostaje u niego? Czy musi go oddać i otrzyma nowy w kolejnej placówce? Czy dodatkowy sprzęt będzie na stanie szkoły?

Co do zasady szkoła nie będzie miała dodatkowych komputerów, które mogłaby przekazać dla dodatkowych uczniów. Komputery zostaną przyznane na dany moment wg SIO i nie będzie możliwości domówienia dodatkowych.

Jak będzie wyglądał proces dostarczania i przekazywania sprzętu? Czy będą zawierane umowy z uczniami/rodzicami na wykorzystanie sprzętu?

Będą zawierane umowy z rodzicami. Jeszcze nie wiadomo, kto będzie drugą stroną umowy – szkoła czy organ prowadzący.

Czy uczniowie szkół niepublicznych także otrzymają laptopy?

Na obecną chwilę nie ma możliwości prawnych sfinansowania komputerów dla uczniów szkół niepublicznych (niepubliczny organ prowadzący nie może otrzymać środków publicznych). KPRM pracuje nad rozwiązaniem prawnym, które będzie obowiązywać od września.

Jak zrozumieliśmy z wypowiedzi przedstawiciela Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, intencją programu jest, aby laptopy otrzymali „wszyscy uczniowie klas czwartych bez rozróżnienia na uczniów szkół publicznych i niepublicznych. Do tego grona należą także uchodźcy z Ukrainy, którzy uczęszczają do polskich szkół.”

A poniżej – przypominamy podstawowe informacje o rządowym programie wyposażenia uczniów i nauczycieli w laptopy. Zebraliśmy je dla Was w jednym miejscu, a na końcu artykułu podajemy linki do materiałów źródłowych.
Dla kogo laptopy:

 • dla wszystkich uczniów klas 4 szkół podstawowych począwszy od roku szkolnego 2023/2024 oraz dla kolejnych roczników czwartoklasistów.
 • Dla nauczycieli SP – nie sprecyzowano dotąd, czy dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i czy również dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej; osobny przetarg na zakup tego sprzętu ma być ogłoszony w I kwartale 2023 (po przetargach na laptopy dla uczniów). Jest to projekt Ministerstwa Cyfryzacji, w ramach którego zakupionych ma być ponad 400 000 laptopów.

Dystrybucja i własność:

 • Dystrybucją laptopów zajmą się szkoły.
 • Sprzęt przejdzie na własność obdarowanych dzieci (choć, zgodnie z prawem, odpowiedzialni za sprzęt w razie jego zniszczenia będą rodzice).
 • Szczegółowe zasady, na jakich będzie przekazywany sprzęt, określi ustawa, nad którą trwają obecnie prace.

Zakładane źródła finansowania programu:

 • Pierwsze dwa lata funkcjonowania programu finansowane będą ze środków unijnych przyznawanych Polsce w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
 • W przypadku nie przyznania Polsce tych środków, wykorzystany zostanie mechanizm prefinansowania przez Polski Fundusz Rozwoju.
 • W kolejnych latach program będzie kontynuowany ze środków budżetu państwa, co ma zagwarantować specjalna ustawą.
 • Zakup laptopów dla uczniów będzie realizowany przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej.

Specyfikacja techniczna laptopów wynikająca z dokumentów przetargowych:

 • Sprzęt fabrycznie nowy, z preinstalowanym przez producenta systemem operacyjnym.
 • Pamięć RAM – co najmniej 8 GB z możliwością rozbudowy do 16 GB.
 • Dysk – SSD o minimalnej pojemności 256 GB.
 • matryca – matowa, co najmniej 13 cali.
 • wbudowana kamera HD.
 • zasilacz USB-C.

Gwarancja i postępowanie w przypadku zniszczenia sprzętu:

 • Gwarancja producenta – minimum 3 lata – na wady wynikające z winy producenta.
 • Naprawa gwarancyjna w systemie door-to-door (w miejscu użytkowania).
 • W przypadku niemożliwości naprawy, uczeń otrzyma urządzenie zastępcze.
 • W przypadku zniszczenia sprzętu wynikającego z niewłaściwego użytkowania lub z wypadków losowych, odpowiedzialność ponoszą rodzice ucznia.

Źródła:  

Będą też laptopy dla nauczycieli. Szef MEiN: Ponad 400 tys. sztuk - Forsal.pl  

Cieszyński o laptopach dla uczniów: Sprzęt trafi do szkół, a potem na własność do młodych ludzi [WYWIAD] - GazetaPrawna.pl  

Szkoła podstawowa
Podziel się