Javascript is required
Przejdź do treści głównej

Mamy wytyczne MEiN na rok szkolny 2021/22!

16.06.2021

Nauka zdalna
Podziel się
Biurko w szkole z rozłożonym zeszytem i książkami.

Wakacje dopiero co minęły półmetek, ale MEiN opracowało i opublikowało już wytyczne dotyczące organizacji pracy szkół podstawowych i ponadpodstawowych działających w trybie pełnym stacjonarnym w nadchodzącym roku szkolnym. Zobaczmy zatem, jak będzie wyglądał wrześniowy powrót dzieci i młodzieży do szkół.

Zdrowie (także psychiczne) przede wszystkim

Opublikowany przez MEiN dokument zbiera najważniejsze zalecenia i rekomendacje dla placówek oświatowych. Skupiają się one na zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny organizacji zajęć w warunkach epidemii. W opracowaniu omawianych dokumentów brały udział – oprócz MEiN - także Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. We wstępie do dokumentu czytamy między innymi: „W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież, dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością o zdrowie psychiczne. Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań. Pozostawienie w tym względzie decyzyjności i autonomii dyrektorom szkół, którzy najlepiej znają i rozumieją wszystkie uwarunkowania swojej szkoły, da możliwość zastosowania optymalnych, czasem nietypowych rozwiązań. Będą one gwarancją bezpieczeństwa i troską o zdrowie psychiczne uczniów.”

Do parku - tak, do muzeum - niekoniecznie

Nauczyciele planujący wrześniowe integracyjne wyjścia i wycieczki będą musieli dobrze przemyśleć ich charakter i organizację, a także ocenić, czy miejsca docelowe umożliwiają zachowanie niezbędnych środków ostrożności. W tej kwestii rozporządzenie mówi bowiem jasno: "Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego".

Informacje ważne dla wszystkich stron procesu dydaktycznego

Informacje opublikowane przez MEiN są ważne dla nauczycieli, dyrektorów, rodziców i dzieci, gdyż będą bezpośrednio wpływały na ich codzienne funkcjonowanie w placówkach oświatowych oraz na przygotowanie się do rozpoczęcia roku szkolnego. W dokumencie znalazły się zarówno rekomendacje o charakterze ogólnym, jak i szczegółowym. Te pierwsze to informacje dotyczące dezynfekcji, higieny, wietrzenia, stosowania maseczek ochronnych, zachowywania dystansu społecznego oraz szczepień przeciw COVID-19 dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych. Te drugie omawiają między innymi organizację zajęć, utrzymywanie higieny, pracę szkolnej gastronomii czy postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników. Tu także znalazły się wytyczne dla rodziców i osób odwiedzających placówkę, wytyczne dotyczące rodzajów zajęć na zewnątrz, zajęć świetlicowych oraz wyjść. Ujmując rzecz hasłowo, kluczowe elementy dla zachowania bezpieczeństwa to: szczepienie, dezynfekcja, dystans, higiena, maseczki, wietrzenie.

Pełną treść rozporządzenia w formie dokumentu .pdf oraz .word znajdziecie tutaj:
Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Nauka zdalna
Podziel się