Javascript is required
Przejdź do treści głównej
header image

Matura

Serwis dla nauczycieli

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi matury, zobacz innowacyjne rozwiązania dla maturzystów, korzystaj z merytoryczno-dydaktycznego wsparcia przez cały okres przygotowań maturalnych.
  • Przewodniki dla nauczycieli do nowej matury 2024

    Komplet niezbędnych informacji o egzaminie maturalnym z każdego przedmiotu.
  • Webinaria z ekspertami dla nauczycieli!

    Jak skutecznie przygotować do matury 2024? Wnioski z analizy matury 2023.
  • NOWA Teraz matura 2024

    Sprawdź, jakie wsparcie w przygotowaniach do matury polecić swoim uczniom.

Przebieg egzaminu



Na egzamin z każdego przedmiotu, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, należy zgłosić się z dowodem tożsamości. Podczas egzaminów pisemnych każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne oraz materiały i przybory wskazane w komunikacie dyrektora CKE.

Przedmiotowe informacje o egzaminie maturalnym



W 2024 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w aneksach CKE do informatorów o egzaminach z poszczególnych przedmiotów. Wymagania egzaminacyjne są zawężone względem wymagań podstawy programowej. Co warto wiedzieć o egzaminie maturalnym w Formule 2023 z poszczególnych przedmiotów? Jakie umiejętności będą sprawdzane? Jakie zadania znajdą się w arkuszu?

NOWA Teraz matura 2024 – publikacje z cyfrowym wspomaganiem nauki



Najnowsze wydanie dostosowane do matury 2024. Publikacje zostały zaktualizowane o arkusze maturalne 2023 i arkusze diagnostyczne CKE, a w aplikacji można znaleźć jeszcze więcej cyfrowych materiałów wspomagających naukę z Vademecum i rozwiązywanie zadań ze Zbiorów.

Kalendarz przygotowań maturalnych Nowej Ery



Harmonogram maturalny CKE





Harmonogram maturalny CKE zawiera kluczowe wydarzenia z kalendarza egzaminacyjnego przedstawione w tabeli. Termin, w jakim mają miejsce wydarzenia, został w tabeli odniesiony do klasy, w której w danym momencie jest (przyszły) maturzysta.