Javascript is required

MEiN wyposaży czwartoklasistów i nauczycieli w laptopy

21.01.2023

Szkoła podstawowa
Podziel się
Biurko z leżącym laptopem i notatnikiem.

W trakcie konferencji prasowej, która odbyła się w dniu 24 stycznia 2023, Prezes rady Ministrów zapowiedział utworzenie długoterminowego programu mającego na celu wyposażenie wszystkich uczniów klas czwartych szkół podstawowych w komputery.

Wyrównywanie szans edukacyjnych 

Zakup komputerów dla uczniów klas czwartych ma na celu „tworzenie równych szans edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci i młodzieży z całego kraju”. Program jest wieloletni i wystartuje we wrześniu 2023, czyli na początku kolejnego roku szkolnego. Wówczas wszyscy uczniowie klas czwartych – a jest ich około 370 000 - otrzymają komputery (laptopy), które staną się ich własnością i będą im towarzyszyć przez cały okres edukacji. Rząd planuje kupować laptopy dla wszystkich czwartoklasistów co roku – tak aby każdy kolejny rocznik był w nie wyposażony. Dlaczego program obejmie właśnie czwarte klasy? Jak argumentował Premier, czwarta klasa to moment, gdy uczniowie rozpoczynają naukę większej liczby przedmiotów, a obowiązująca ich podstawa programowa wymaga dostępu do komputerów. Na zakup sprzętu w pierwszej transzy przeznaczone zostanie 760 mln złotych.  

Laptopy także dla nauczycieli 

Równocześnie z decyzją o zakupie laptopów dla uczniów, Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa zapowiedział uruchomienie przetargu na sprzęt komputerowy dla nauczycieli. W zamyśle Ministerstwa, wyposażenie uczniów i nauczycieli w laptopy ułatwi nauczycielom korzystanie podczas lekcji z nowych technologii, pomoże ustandaryzować scenariusze lekcji, rozwijać umiejętności cyfrowe uczniów w ramach realizacji podstawy programowej na różnych zajęciach i aktywnie realizować podstawę programową – w tym także z zakresu informatyki.  

Więcej informacji i komentarze Ministerstwa znajdziecie bezpośrednio na stronach resortu: Komputery dla uczniów IV klasy szkoły podstawowej – konferencja prasowa z udziałem ministra Przemysława Czarnka - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)  

Szkoła podstawowa
Podziel się