Javascript is required

Mnożenie i dzielenie

20.02.2019

Szkoła podstawowaMatematykaWebinariumEdukacja wczesnoszkolna
Podziel się
Zdjęcie Ewy Swobody.

Retransmisja webinarium o nauce mnożenia i dzielenia.

O prowadzącej:

prof. dr hab. Ewa Swoboda – Profesor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, dydaktyk matematyki, nauczyciel akademicki pracujący z przyszłymi nauczycielami matematyki. Autorka cenionych prac o nauczaniu matematyki. Współautorka edukacji matematycznej w serii Wielka Przygoda.

Program webinarium:

Uczniowie (i nauczyciele) realizujący razem z nami propozycje zawarte w serii „Wielka Przygoda”, od klasy I przygotowywani byli do jak najlepszego rozumienia czym jest mnożenie i dzielenie jako działania matematyczne. Zależało nam na tym, by mnożenie nie było traktowane jako „skrócone dodawanie”, ale jako wieloaspektowy problem. Chcieliśmy też odczarować tabliczkę mnożenia, pokazać w jaki sposób się jej uczyć. W klasie III będziemy bazować na doświadczeniach wyniesionych z klas poprzednich, po to, by pokazać, jak umiejętności związane z mnożeniem i dzieleniem warto pogłębiać a także jak ta wiedza otwiera drzwi do innych działów matematycznych.

Obejrzyj webinarium:

Szkoła podstawowaMatematykaWebinariumEdukacja wczesnoszkolna
Podziel się