Javascript is required

Na ostatniej prostej – po próbnym egzaminie ósmoklasisty z Nową Erą

25.04.2024

Szkoła podstawowaJęzyk polskiWebinariumEgzamin Ósmoklasisty
Podziel się

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej przeprowadzonego przez Joannę Kostrzewę.

O prowadzącej:

Joanna Kostrzewa - dyplomowana nauczycielka języka polskiego, egzaminator egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, nauczyciel akademicki na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, prowadzi warsztaty na temat oceniania kształtującego oraz wykorzystania TIK w edukacji, tworzy materiały edukacyjne.

Opis spotkania:

Zagadnienia poruszane podczas webinarium:

  • Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego z Nową Erą – informacje o arkuszu
  • Wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego - wnioski
  • Lektury w pigułce.


Obejrzyj retransmisję:

Szkoła podstawowaJęzyk polskiWebinariumEgzamin Ósmoklasisty
Podziel się