Javascript is required

Nauka zdalna przedłużona, nowe regulacje dla klas 1-3 szkoły podstawowej

18.12.2023

Nauka zdalna
Podziel się
Puste ławki szkolne.

W dniu 4 listopada 2020 Prezes Rady Ministrów poinformował o kolejnych postanowieniach i obostrzeniach mających na celu zahamowanie rozwoju pandemii. Część z nich wpływa także na organizację pracy szkół i placówek edukacyjnych.

Co trzeba wiedzieć – najważniejsze regulacje

  • Do 29 listopada przedłużona zostaje nauka zdalna dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).
  • Od poniedziałku 9 listopada nauczaniem zdalnym objęci zostają także uczniowie klas I-III szkół podstawowych

Gdzie i kiedy możliwa jest praca stacjonarna

  • Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego funkcjonują bez zmian (ALE istniejące przepisy dają możliwość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki edukacyjnej, jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów).
  • Od 9 listopada szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych - w szczególności dla uczniów, których rodzice są zaangażowani w walkę z pandemią.
  • W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w grupach do 5 osób.
  • szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii nadal pracują stacjonarnie.
  • Dyrektorzy szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej sami decydują o trybie nauczania w okresie 9 – 29 XI/
  • Uczniowie, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie mogą uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły organizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne na terenie placówki.

Więcej szczegółów na temat najnowszych rozporządzeń znajdziecie tutaj.

Nauka zdalna
Podziel się