Ocenianie szkolne w czasach zdalnej nauki [WEBINARIUM]

Jak oceniać na odległość oraz indywidualizować nauczanie i ocenianie? Zapraszamy do obejrzenia szkolenia on-line przygotowanego przez Barbarę Sękalską.

Program szkolenia:

  • Ocenianie w kontekście prawa oświatowego.
  • Funkcje oceniania.
  • Ocenianie sumujące i kształtujące.
  • Ocenianie na odległość.
  • Indywidualizacja nauczania i oceniania.

Barbara Sękalska - profesor oświaty, od ponad trzydziestu lat pracująca w szkole. Nauczyciel matematyki i informatyki, oligofrenopedagog. Doradca metodyczny w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Prowadzi liczne konferencje i szkolenia dla nauczycieli oraz coroczne diagnozy umiejętności rachunkowych uczniów kieleckich szkół, publikowane na stronie Ośrodka. Wielokrotnie pełniła funkcję przewodniczącej wojewódzkich konkursów matematycznych. Ekspert komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli.


Obejrzyj webinarium: