Szkolna rzeczywistość klas 1-3 po 25 maja 2020 [WEBINARIUM]

Jak zorganizować pracę w szkołach w związku z ponownym otwarciem placówek? Zapraszamy do obejrzenia szkolenia on-line przygotowanego przez Dorotę Dziamską.

Program szkolenia:

  • Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkole a realizacja podstawy programowej.
  • Czy i jak godzić naukę zdalną z opieką w szkole?
  • Ocena ucznia na koniec roku szkolnego.

Dorota Dziamska jest koordynatorem prac nad podstawą programową wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, konsultantem metodycznym wychowania przedszkolnego, dyrektorem Pracowni Pedagogicznej im. Prof. Ryszarda Więckowskiego, ekspertem Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców.


Obejrzyj webinarium: