Javascript is required

NEON: czym jest i jak pomaga nauczycielom w codziennej pracy

21.09.2022

NEON
Podziel się
Nauczycielka na tle kolorów NEONa.

Początek 2023 roku to dla nas w Nowej Erze ważna data: w styczniu zaprezentowaliśmy nauczycielom i dyrektorom szkół podstawowych nowy, spójny system rozwiązań edukacyjnych pod nazwą NEON. Stworzyliśmy go, aby pomóc nauczycielom w codziennej pracy: tak, aby każdy mógł elastycznie znajdować, dobierać i dostosowywać do swoich potrzeb najbardziej potrzebne mu materiały, łatwiej przygotowywać zajęcia, szybciej i sprawniej prowadzić ewaluację. A w efekcie – pracować z większą przyjemnością i w poczuciu komfortu.

Potrzebne rozwiązania w zasięgu ręki 
  • A gdyby tak zebrać całą naszą wiedzę i doświadczenie w jednym miejscu i udostępnić je nauczycielom w postaci spójnego systemu rozwiązań na co dzień?  
  • A gdyby każdy nauczyciel miał wszystko, czego potrzebuje, stale w zasięgu ręki… i mógł to na bieżąco dostosowywać do swoich potrzeb? 
  • A gdyby w czytelny sposób połączyć publikacje papierowe z bogactwem cyfrowych rozwiązań?  
  • A gdyby zaplanować naukę w szkole i w domu jako jeden spójny proces, którym nauczyciel łatwo zarządza i nad którym panuje w każdym momencie?  
  • I jak w tym wszystkim wygospodarować jeszcze czas na pracę z uczniami? 

To najważniejsze pytania, jakie zadawaliśmy sobie w trakcie pracy nad NEONem. Chcieliśmy stworzyć spójny system, w którym wszystkie elementy i aspekty pracy nauczyciela zostaną połączone, tworząc spójny system dydaktyczny w pełni zgodny z podstawą programową. Zależało nam, aby proponowane w ramach systemu rozwiązania współpracowały ze sobą w zaplanowany sposób, pomagając nauczycielowi i uczniowi wykonać ich zadania. Z kolei na płaszczyźnie funkcjonalnej chcieliśmy, aby nauczyciel miał możliwość naprzemiennej pracy z prezentacją z NEON-booka i z papierowymi wersjami materiałów. Czyli, aby zawsze mógł pracować tak, jak lubi i jak mu wygodnie.  

Praktyka ponad wszystko 

Kolejne ważne założenie: nauczyciel pracujący z NEONem powinien odczuwać poprawę i korzyści, jakie daje mu ten system, w każdym aspekcie swojej codzienne pracy. Dzięki stałemu kontaktowi z nauczycielami-praktykami, dzięki rozmowom ze środowiskiem nauczycielskim i także dzięki temu, że rozwiązania Nowej Ery są obecne w znakomitej większości szkół w Polsce, znamy potrzeby nauczycieli bardzo dobrze. To pozwoliło nam tak skonstruować system NEON, aby odpowiadał na rzeczywiste wyzwania i realizował praktyczne postulaty nauczycieli wszystkich przedmiotów na każdym etapie edukacji. Korzyści oferowane nauczycielom przez system NEON to:  

  • Usprawnienie procesu edukacyjnego – od przygotowania zajęć, poprzez ich prowadzenie po tworzenie i sprawdzanie zadań domowych, kartkówek itp.  
  • Automatyzacja uciążliwych zadań – automatyczne zadawanie pracy domowej (łącznie z jej indywidualizacją), szybsze tworzenie sprawdzianów i kartkówek, automatyczne sprawdzanie zadań zamkniętych i podliczanie wyników dla całej klasy, przyznawanie punktów i pucharów za poprawnie wykonane ćwiczenia.  
  • Elastyczność modeli pracy - możliwość pracy z NEONbookiem i materiałami papierowymi, zadawania samosprawdzalnej pracy domowej i tej samej pracy domowej z papierowych publikacji, nieograniczony dostęp do NEONbooka podręcznika i zeszytu ćwiczeń dla nauczyciela i ucznia. 
  • Lepsza kontrola postępów – nauczyciel widzi na bieżąco wyniki samodzielnej pracy uczniów i analizuje je, ma też dostęp do informacji o terminach wykonania prac przez ucznia. 
  • Pełna dostępność materiałów – nauczyciel i wszyscy uczniowie mają ciągły dostęp do NEONbooka podręcznika i zeszytów ćwiczeń, a także do cyfrowych, skorelowanych zasobów, dodatkowych publikacji interaktywnych w NEONie. Nauczyciel ma także dostęp do pełnej dokumentacji, generatora testów i sprawdzianów oraz aplikacją Ondorio do automatycznego sprawdzania kartkówek i testów.  

Aby dowiedzieć się więcej o systemie NEON, zajrzyj tutaj: NEON - Włącz wyższy standard edukacji!  

NEON
Podziel się