Javascript is required

NEON już dostępny. Sprawdź, jak może Ci pomóc

02.04.2024

Szkoła podstawowaNEON
Podziel się

Od premiery demonstracyjnej wersji NEONa w marcu 2023 minęło już niemalże pół roku. Dziś możemy powiedzieć, że ten nowy, spójny system rozwiązań edukacyjnych spotkał się z dobrym przyjęciem w szkołach i jest gotowy do towarzyszenia Wam w edukacyjnej przygodzie. Jego zadania są jasne: skutecznie pomagać nauczycielom w codziennej pracy, umożliwiać elastyczne odszukiwanie, dobieranie i dostosowywanie materiałów do indywidualnych potrzeb, ułatwiać przygotowywanie zajęć oraz umożliwiać szybszą i sprawniejszą ewaluację. A w konsekwencji – sprawiać, aby codzienna praca przebiegała gładko, z większą przyjemnością i w poczuciu komfortu.

Co nowego w NEONie

Z radością informujemy, że od 28 sierpnia 2023 dostępna jest pełna wersja NEONa dla klas 1, 4 i 7 szkoły podstawowej! Jeśli jeszcze nie znasz zalet tego rozwiązania, to warto się nim zainteresować. Wprowadź system NEON w swojej klasie i szkole, aby:

 • uzyskać gotowe narzędzia do korzystania w ramach programu „Laptop plus”,
 • zapewnić każdemu uczniowi bezpłatny dostęp do NEONbooków podręczników i zeszytów ćwiczeń w wersji cyfrowej,
 • mieć wszystko, czego potrzebujesz, stale w zasięgu ręki i móc to na bieżąco dostosowywać do swoich potrzeb,
 • płynnie łączyć publikacje papierowe z bogactwem cyfrowych rozwiązań,
 • planować naukę w szkole i w domu jako jeden spójny proces, którym łatwo się zarządza i nad którym panuje się w każdym momencie,  
 • wygospodarować więcej czasu na pracę z uczniami, a mniej na szukanie materiałów i papierologię,
 • mieć do dyspozycji zasoby cyfrowe do każdego tematu, które ułatwiają uczniom zrozumienie treści przedmiotowych.
 • sprawnie zadawać prace domowe, korzystając z bogatej bazy gotowych ćwiczeń,
 • zyskać atrakcyjne, nowoczesne narzędzie pracy, które sprawi, że staniesz się nauczycielem XXI wieku!

Jakie są główne elementy NEONa

 NEON, tak jak każdy nowy system, należy najpierw poznać, aby z niego efektywnie korzystać. To akurat jest wyjątkowo proste. Przejrzystość nawigacji i przyjazność wobec użytkownika to były nasze główne cele przy tworzeniu tego rozwiązania. Oto główne elementy, które składają się na ten system i sprawiają, że korzystanie z niego jest naprawdę intuicyjne: 

 • NEONbook podręcznika i zeszytu ćwiczeń - elektroniczne wersje podręcznika i zeszytu ćwiczeń wzbogacone o atrakcyjne, multimedialne zasoby.
 • Panel nauczyciela - strefa do zarządzania nauczanymi przedmiotami, klasami i zleconymi pracami domowymi.
 • Panel ucznia - strefa z dostępem do wszystkich prac domowych, terminarza ich wykonania oraz osiągniętych rezultatów.
 • Mapy przygód - cyfrowe publikacje dla klas 1-3 do edukacji polonistycznej, matematycznej i języka angielskiego dostępne dla nauczycieli i uczniów.
 • Moja praca domowa - zadana przez nauczyciela praca domowa do rozwiązania w NEONie z automatycznie generowanymi wynikami.
 • Ondorio – dla klas 4-8 to aplikacja współpracująca z Generatorem testów i sprawdzianów służąca do automatycznego sprawdzania kartkówek i testów.

Jakie edukacyjne i organizacyjne korzyści daje NEON

Już choćby powyższa lista elementów pokazuje, że korzyści oferowane przez system NEON są nie do przecenienia w sytuacji, gdy na barki nauczycieli nakłada się coraz więcej zadań, klasy stają się liczniejsze, a czas na realizację podstaw programowych, utrwalenie wiedzy i wyćwiczenie umiejętności jest ograniczony. Tu potrzebne są najefektywniejsze rozwiązania, biorące pod uwagę rzeczywiste potrzeby nauczycieli i uczniów wynikające z codziennej praktyki. To właśnie dostarcza NEON.  Podsumujmy zatem, co NEON może zrobić dla Ciebie:  

 • Usprawnia proces edukacyjny– od przygotowania zajęć, poprzez ich prowadzenie, po tworzenie i sprawdzanie zadań domowych, kartkówek itp.  
 • Umożliwia automatyzację uciążliwych zadań– automatyczne zadawanie pracy domowej (łącznie z jej indywidualizacją), szybsze tworzenie sprawdzianów i kartkówek, automatyczne sprawdzanie zadań zamkniętych i podliczanie wyników dla całej klasy, przyznawanie punktów i pucharów za poprawnie wykonane ćwiczenia.  
 • Oferuje elastyczność modeli pracy- możliwość pracy z NEONbookiem i materiałami papierowymi, zadawania samosprawdzalnej pracy domowej i tej samej pracy domowej z papierowych publikacji, nieograniczony dostęp do NEONbooków podręcznika i zeszytu ćwiczeń dla nauczyciela i ucznia. 
 • Ułatwia lepszą kontrolę postępów– nauczyciel widzi na bieżąco wyniki samodzielnej pracy uczniów i analizuje je, ma też dostęp do informacji o terminach wykonania prac przez ucznia. 
 • Gwarantuje pełną dostępność materiałów – nauczyciel i wszyscy uczniowie mają ciągłydostęp do NEONbooków podręcznika i zeszytów ćwiczeń, a także do cyfrowych, skorelowanych zasobów, dodatkowych publikacji interaktywnych w NEONie.
 • Nauczyciel ma także dostęp do pełnej dokumentacji, generatora testów i sprawdzianów oraz aplikacją Ondorio do automatycznego sprawdzania kartkówek i testów.  

Aby dowiedzieć się więcej o systemie NEON, zajrzyj tutaj: NEON - Włącz wyższy standard edukacji!  

Szkoła podstawowaNEON
Podziel się