Javascript is required

Niech dobro zawsze zwycięża! Prezentujemy raport CSR za 2022 rok

21.01.2023

Odpowiedzialność społeczna
Podziel się
Zdjęcie rąk z napisem "Odpowiedzialność społeczna Nowej Ery, raport 2022".

„Rok 2022 był niełatwy. Agresja Rosji na Ukrainę skonfrontowała nas z sytuacją wymagającą jasnego określenia swoich postaw, stosunku do drugiego człowieka, gotowości do niesienia pomocy” – to słowa Pani Magdaleny Duszyńskiej-Walczak, prezes Nowej Ery, które otwierają nasz raport opisujący działania z dziedziny odpowiedzialności społecznej za 2022 rok. Ten dokument warto przeczytać – bo pokazuje on, że gdy się działa wspólnie i w słusznym celu, to nie ma rzeczy niemożliwych. I że dobro zawsze zwycięża!

Razem można wszystko

Przytoczone we wstępie słowa Pani Prezes są celne w kontekście minionego roku, ale opisują też postawę Nowej Ery i jej poszczególnych pracowników w latach poprzednich. Podejmowanie działań pro publico bono jest w naszym wydawnictwie tradycją żywą od samego początku, zaś inicjatywy mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, rozwijanie pasji, wspieranie i promowanie talentów są naszym „oczkiem w głowie”. Kolejną tradycją, która sobie cenimy, jest właśnie publikowanie corocznych raportów. Dlaczego? Bo pozwalają nam one spojrzeć na ostatnie 12 miesięcy z innego punktu widzenia. Zobaczyć, jak inicjatywy pomocowe Nowej Ery przeplatają się z naszą codzienną działalnością, jak te dwie dziedziny uzupełniają się, jak potencjał pracowników i współpracowników realizuje się nie tylko w sferze zawodowej, ale też w sferze bezinteresownego działania na rzecz innych. Jesteśmy przekonani, że właśnie kombinacja, połącznie tych dwóch rodzajów działalności jest tajemnicą pełnej zawodowej satysfakcji – w wymiarze profesjonalnym i ludzkim.  

Mobilizacja dla Ukrainy

Nasze działania CSR w 2022 roku bardzo mocno skoncentrowały się na Ukrainie. Wybuch wojny i napływ olbrzymiej liczby uczniów zza wschodniej granicy do polskich placówek edukacyjnych i opiekuńczych wymagał przemyślanej i sprawnej reakcji, którą podjęliśmy. Rozszerzyliśmy zakres naszych działań, aby odpowiedzieć na nowe potrzeby uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrektorów. Zaplanowaliśmy systemową, konsekwentną pomoc skupiającą się na kwestiach edukacyjnych, organizacyjnych i psychologicznych. Z drugiej strony - kontynuowaliśmy też nasze stałe, cykliczne akcje, otwierając je lub rozszerzając ich formułę tak, aby i dzieci z Ukrainy zostały nimi objęte.  Czas teraz usystematyzować to, czego dokonaliśmy, spojrzeć na całokształt naszych działań – i podziękować wszystkim naszym pracownikom i współpracownikom zaangażowanym w poszczególne działania, inicjatywy, wydarzenia. Również po to jest ten raport. Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do jego lektury.

Odpowiedzialność społeczna
Podziel się