Javascript is required

Nowa Era – certyfikowana jakość

11.04.2024

Specjalne potrzeby edukacyjne
Podziel się

Otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, wytwarzania, dystrybucji i serwisu oprogramowania oraz sprzętu do diagnostyki, terapii i profilaktyki zaburzeń narządów zmysłu, ruchu, mowy, zaburzeń funkcji poznawczych oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych (działalność SPE). Oznacza to, że wszystkie nasze programy i sprzęty spełniają najwyższe światowe standardy.

Certyfikat ISO to dokument potwierdzający najwyższą jakość, zgodną z międzynarodowymi standardami. Norma ISO 9001:2015 oznacza, że musieliśmy spełnić najwyższe wymogi w kategoriach takich, jak: orientacja na klienta, przywództwo, zaangażowanie ludzi, podejście procesowe, doskonalenie, podejmowanie decyzji, bazując na dowodach, zarządzanie relacjami. Jako wydawnictwo otrzymaliśmy certyfikat w trzech zakresach:

  • Nowa Era Sp. z o.o. w zakresie projektowania, wytwarzania, dystrybucji i serwisu oprogramowania oraz sprzętu do diagnostyki, terapii i profilaktyki zaburzeń narządów zmysłów, ruchu, mowy, zaburzeń funkcji poznawczych oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych (działalność SPE), procesów zachodzących w tej lokalizacji: systemu zarządzania, najwyższego kierownictwa, strategii i celów, projektowania BT, sprzedaży, zlecania produkcji SPE
  • oddział Gdynia w zakresie projektowania, kompletacji produktu Uwaga Słuchowa Pro, magazynowania i dystrybucji Uwagi Słuchowej Pro, sprzedaży, wsparcia posprzedażowego
  • oddział Ożarów Mazowiecki w zakresie kompletacji, magazynowania i dystrybucji.
Przyznawanie certyfikatów jakości ma długą historię. Pierwszym organem normalizacyjnym był stworzony w 1901 r. brytyjski Komitet Normalizacji Mechaniki. W 1947 r. Komitet Koordynacyjny Norm ONZ powołał Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, znaną powszechnie jako ISO (International Organization for Standardization). To międzynarodowa organizacja, która zajmuje się przygotowywaniem norm jakości we wszystkich dziedzinach. Tworzą ją niezależni członkowie – po jednym z każdego państwa (Polskę reprezentuje Polski Komitet Normatywny). Obecnie ISO zrzesza 162 kraje.
Specjalne potrzeby edukacyjne
Podziel się