Javascript is required
Przejdź do treści głównej

Nowa Era Dobroczyńcą Roku!

21.01.2022

Odpowiedzialność społeczna
Podziel się
Figurki Dobroczyńca Roku.

Innowacyjne podejście do edukacji, troska o wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z małych miejscowości, a także ogromne zaangażowanie pracowników wydawnictwa Nowa Era zostały docenione przez kapitułę prestiżowego konkursu Akademii Rozwoju Filantropii – Dobroczyńca Roku. Wydawnictwo otrzymało statuetkę i tytuł Dobroczyńcy Roku 2014 w kategorii „Projekt społeczny – duże firmy“.

Gdy uczestniczy się w projekcie wolontariackim, nie myśli się o konkursach i nagrodach, wtedy najważniejsza jest radość z pomagania innym! Cieszę się, że efekty naszej polityki CSR zostały zauważone i docenione. Działamy na rzecz mądrej edukacji, wrażliwej na możliwości i potrzeby każdego dziecka. Konsekwentnie angażujemy się więc w projekty, które taką edukację wspierają.

                                      Magdalena Duszyńska-Walczak, Prezes Nowej Ery

Tytuł Dobroczyńcy Roku 2014 Nowa Era otrzymała za dwa projekty edukacyjne zrealizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Navegadores. Jednym z nich jest ogólnopolski program edukacyjny „eduBudzik – nakręcamy edukację”. W jego ramach blisko 500 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z 7 województw wyjechało na specjalnie przygotowane ekspedycje naukowe do Warszawy i Krakowa. Wzięli oni udział m.in. w wykładach i warsztatach zorganizowanych na prawdziwych uniwersytetach. Aby utrwalić efekty edukacyjne, w szkołach biorących udział w ekspedycjach przeprowadzono również warsztaty poświęcone motywacji dla wszystkich rodziców oraz nauczycieli.
W ten sposób wsparciem objęto całe środowisko ucznia – zarówno szkołę jak i dom. 

Kapituła konkursu doceniła zwycięskie projekty także za ich innowacyjność. Jak mówi Piotr Wikarek ze Stowarzyszenia Navegadores, które nominowało Nową Erę do tej nagrody,- Łączenie społecznej odpowiedzialności biznesu z pomocą rozwojową powinno stać się obowiązującą normą. Nowa Era dostrzegła wartości płynące z zaangażowania biznesu oraz swoich pracowników w pomoc i to nie tylko w Polsce. Swoim działaniem wydawnictwo pokazało globalne podejście do globalnych wyzwań związanych z dostępem do edukacji. To niezwykle cenne i tym bardziej cieszy, że te wysiłki zostały uhonorowane tytułem Dobroczyńcy Roku.

Ogólnopolski konkurs o tytuł Dobroczyńca Roku organizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce od 1997 roku. To największa w Polsce inicjatywa nagradzająca i promująca społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw.

 

Odpowiedzialność społeczna
Podziel się