Javascript is required

Nowe zasady dotyczące zadań domowych oraz ocen z religii i etyki: rozporządzenie MEN w skrócie

10.04.2024

Podziel się

W dniu 25 marca 2024 roku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, a 1 kwietnia weszło w życie rozporządzenie MEN z dnia 22 marca 2024 w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Poniżej streszczamy najważniejsze punkty i zmiany wynikające z tego dokumentu.

Szkoły podstawowe

  • Klasy 1–3 (edukacja wczesnoszkolna) - nauczyciele nie zadają prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wyjątek - prace mające na celu usprawnianie motoryki małej, czyli ćwiczenia polegające na rozwijaniu umiejętności ruchowych dłoni; za wykonanie tych ćwiczeń nauczyciel może ustalić ocenę.
  • Klasy 4-8 – nauczyciele nie zadają prac domowych (pisemnych ani praktyczno-technicznych) lub zadają prace domowe „dla chętnych” (uczniowie nie mają obowiązku wykonywania tych prac w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, a wykonanie lub niewykonanie pracy domowej nie będzie oceniane; w przypadku wykonania przez ucznia nieobowiązkowej pracy domowej, nauczyciel sprawdza ją i przekazuje uczniowi informację zwrotną, ale nie ustala oceny za tę pracę).
  • Ważne: nowe regulacje nie znoszą obowiązku uczenia się w domu, np. nauki czytania, , czytania lektur, przyswojenia określonych treści, słówek, czy powtarzania materiału omówionego podczas zajęć.

Szkoły ponadpodstawowe

  • Zasady zadawania prac domowych nie zmieniają się.

Oceny z religii i etyki

  • Od września 2024 oceny z etyki i religii nie są wliczane do średniej ocen rocznych.

 

Źródła:

Podziel się