Javascript is required

O co chodzi w matematyce? Edukacja matematyczna w serii ,,Wielka Przygoda"

20.02.2019

Szkoła podstawowaMatematykaWebinariumEdukacja wczesnoszkolna
Podziel się
Zdjęcie Ewy Swobody.

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej przeprowadzonego przez dr hab. Ewę Swobodę.

O prowadzącej:

dr hab. Ewa Swoboda – profesor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, dydaktyk matematyki, nauczyciel akademicki pracujący z przyszłymi nauczycielami matematyki. Autorka cenionych prac o nauczaniu matematyki. Współautorka edukacji matematycznej w serii „Wielka Przygoda".

Opis spotkania:
Skuteczne uczenie się matematyki jest uwarunkowane zachowaniem zarówno wskazówek płynących z ogólnej psychologii uczenia się (w tym – przebiegu tego procesu u dziecka), jak i z samej istoty matematyki jako nauki abstrakcyjnej. W podejściu do matematyki nie jest najważniejsze wyćwiczenie osobno każdej z omawianych umiejętności, ale rozwijanie twórczego myślenia. Aby taka cechę myślenia rozwinąć u dzieci, potrzebne są kolejne fazy, z których pierwsza to zapoznanie z problemem, a dopiero jedna z kolejnych – to przeżycie AHA! potwierdzające gotowość do korzystania z tej wiedzy.
W klasie I zapoznawaliśmy dzieci z wieloma różnorodnymi problemami matematycznymi, w kolejnych klasach, pracując „na zakładkę” (czyli nieustannie powracając do już raz poruszanych zagadnień) dążymy do ugruntowania tej wiedzy (okres inkubacji) i lepszego jej zrozumienia (iluminacja). Podczas spotkania pokażemy ten proces poprzez prezentację materiału przygotowanego dla klasy II, z perspektywą na klasę III.

Obejrzyj webinarium:

Szkoła podstawowaMatematykaWebinariumEdukacja wczesnoszkolna
Podziel się