Javascript is required

O Flipped Classroom słów kilka

Autor: Justyna Mak, 10.11.2022

Angielski blog
Podziel się

Poznajcie metodę Flipped Classroom!Jak „zacząć od końca” i odnieść sukces na lekcji? Czy jesteśmy gotowi na to, aby wyjść ze strefy nauczycielskiego komfortu i oddać odpowiedzialność za proces uczenia się naszym uczniom? Czy warto czasami „stanąć na głowie”, aby lekcja się udała? Dlaczego „odwracanie nauczania” zrobiło się modne?

Jak „zacząć od końca” i odnieść sukces na lekcji? Czy jesteśmy gotowi na to, aby wyjść ze strefy nauczycielskiego komfortu i oddać odpowiedzialność za proces uczenia się naszym uczniom? Czy warto czasami „stanąć na głowie”, aby lekcja się udała? Dlaczego „odwracanie nauczania” zrobiło się modne?

Szanowni Państwo! Poznajcie metodę Flipped Classroom i rozpocznijcie swoją własną przygodę z odwracaniem nauczania!

Jeśli szukając odpowiedzi na postawione wyżej pytania, Wasze przemyślenia krążyły wokół nauczyciela, który umie indywidualizować pracę w zespole, swobodnie używa nowoczesnych technologii w celach edukacyjnych, potrafi intensyfikować stopień trudności, rozumie specyfikę grupy i posiada umiejętność wychodzenia poza schematy – koniecznie przyjrzyjcie się metodzie Flipped Classroom! Jako praktykująca „flipped teacher” opowiem:

 • jak (i czy warto) rozpocząć pracę tą metodą?
 • co zyskujemy i czy istnieją jakieś minusy tej taktyki?
 • które narzędzia TIK pomogą w organizacji kolejnych etapów odwróconego nauczania (od organizacji komunikacji z uczniami poza szkołą poprzez wybór materiałów do prezentacji zagadnień po przeprowadzenie angażujących zajęć)?
 • czy jesteśmy gotowi na przekazanie procesu uczenia się w ręce naszych uczniów, wspieranie ich w rozwijaniu kompetencji przyszłości (21st Century Skills) oraz zmianę paradygmatu roli nauczyciela? 

Jak działa „odwrócona klasa”?

Idea jest bardzo prosta. Zmieniamy tradycyjny model lekcyjny, zaczynając niejako od końca – pracy w domu. Jednakże głównym celem tego zadania nie jest utrwalenie nabytych w czasie lekcji wiadomości, a przygotowanie się do tego, co na tej lekcji będzie.

W wielkim skrócie:

 1. Nauczyciel przygotowuje i udostępnia uczniom „pakiet startowy” z najważniejszymi materiałami dotyczącymi następnej lekcji (film, podcast, artykuły, quizy, zadania interaktywne, prezentacje).
 2. Uczeń zapoznając się z nowym materiałem w domu, przed lekcją, przejmuje odpowiedzialność za proces zdobywania wiedzy. Robi to we własnym tempie, w swojskich warunkach, na własnych zasadach, tak jak lubi.
 3. Podczas lekcji następuje ugruntowanie i sprawdzenie wiedzy, jest czas na zadawanie pytań, praktyczne, angażujące i niesztampowe ćwiczenia, a także na informację zwrotną.

Jak przygotować lekcję, czyli krok po kroku

Przygotowując „zajęcia odwrócone”, powinniśmy pamiętać o następujących niezbędnych etapach:

 1. Zaplanowanie lekcji i proces przygotowania lekcji (praca nauczyciela w domu) – analiza metody, zaplanowanie celów i realizowanych treści. Etap ten jest niezwykle ważny – musimy tak dobrać materiał dla ucznia, aby ułatwić mu samodzielne przyswojenie treści (tradycyjnie podawanych przez nauczyciela w klasie).
 2. Przygotowanie materiałów do samodzielnej nauki dla ucznia oraz ćwiczeń, które nauczyciel udostępni podczas lekcji (tę pracę nauczyciel musi wykonać w domu….tak, tak, nikt nie mówił, że będzie łatwo!). Przy tej metodzie trzeba się napracować, jednak dobre przygotowanie gwarantuje późniejszy sukces. Najlepiej kierować się metodą KWIK (materiały powinny być konkretne, wciągające, intrygujące, krótkie).
 3. Przeprowadzenie wstępnej lekcji, podczas której wprowadzimy uczniów w ideę odwróconej klasy, podamy temat następnych zajęć (najlepiej ciekawy i intrygujący) oraz zamieścimy na e-platformie materiały do samodzielnej nauki.
 4. Samodzielne zdobywanie przez uczniów wiedzy na zadany temat (praca uczniów w domu) – najlepiej przeznaczyć na nie ok. 3–5 dni.
 5. Przeprowadzenie lekcji, podczas której zweryfikujemy wiadomości zdobyte w domu, uporządkujemy informacje oraz zaangażujemy uczniów w praktyczne ćwiczenia.
 6. Omówienie i podsumowanie tematu oraz procesu zdobywania wiedzy i umiejętności. Dobrze na to znaleźć czas, chociaż różnie z tym bywa 

 

Jakie narzędzia TIK pomogą nam przygotować „odwrócone nauczanie”?

 

 

 • TedEd – tworzenie lekcji na podstawie wideo – zadania, dyskusje, dodatkowe materiały
 • EDpuzzle oraz PlayPosit –tworzenie interaktywnych filmów (dodawanie notatek, quizów, w tym zamieszczanie pytań otwartych i wielokrotnego wyboru)
 • LearningApps oraz Educaplay – kopalnia przeróżnych quizów, generatorów i aplikacji (chyba nie istnieje typ łamigłówki, której tam nie ma)
 • Screencast-O-Matic – nagrywanie – zgrywanie obrazu z pulpitu komputera z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows (sprawdza się podczas tworzenia szkoleń, tutoriali bądź prezentacji)
 • Padlet
 • Pinterest
 • Dysk Google
 • Blendspace
 • Nearpod
 • Seesaw
 • Pearltrees
 • FB: grupy uczniowskie, przedmiotowe (ku pamięci: dozwolone od lat…13 (!)
 • Platformy do tworzenia interaktywnych grup i klas z możliwością dodawania zadań, załączników oraz monitorowania postępów uczniów: Edmodo oraz Schoology
 • Dysk Google
 • E-dziennik
 • Interaktywne quizy:
 • Kody QR

Należy pamiętać, że „odwrócone nauczanie” wymaga dojrzałości i odpowiedzialności oraz obustronnego, uczniowsko-nauczycielskiego zaufania. Bez starannego przemyślenia i zaplanowania pracy oraz przygotowania odpowiednich materiałów dla ucznia lekcja może okazać się wielką fikcją. Ponadto nauczyciel powinien być gotowy na opuszczenie strefy komfortu i oddanie uczniom odpowiedzialności za proces zdobywania wiedzy. Paradygmat roli nauczyciela zmienia się, wymuszona zostaje rezygnacja z roli eksperckiej i jedynego źródła informacji. Nauczyciel staje się przewodnikiem, partnerem i inspiratorem ucznia.

POWODZENIA!!!

 

CZY WIESZ, ŻE….

Pracując metodą Flipped Classroom, rozwijasz w uczniach kluczowe kompetencje oraz umiejętności cyfrowe niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy przyszłości.

Czyli:

 • samodzielność, umiejętność poszukiwania i sortowania informacji
 • krytyczne myślenie
 • współpracę w zespołach zadaniowych
 • kreatywność, interdyscyplinarność
 • myślenie zadaniowe i procesowe29
 • znajomość języków obcych

MRS POPPY, CZYLI KIM JEST JUSTYNA MAK?

Nauczycielka, trener i coach językowy; zafascynowana narzędziami, które usprawniają proces nauczania/uczenia się i świadomie wspierają w rozwoju; autorka innowacji pedagogicznych oraz szkolna koordynatorka wielu TIK-owych projektów i programów.
Angielski blog
Podziel się