Społeczna odpowiedzialność Nowej Ery

„Kto powiedział, że mała grupa zaangażowanych osób nie może zmienić świata? Tylko tacy mogą.”

Gdy zakładaliśmy wydawnictwo Nowa Era, byliśmy garstką entuzjastów z głowami pełnymi marzeń. Chcieliśmy współtworzyć nowoczesną edukację pomagającą dzieciom realizować pasje, rozwijać talenty i przygotowywać się do dorosłości. Od tego czasu przeszliśmy długą drogę. Dziś jesteśmy największym i najbardziej innowacyjnym wydawnictwem edukacyjnym w Polsce. Zmieniła się skala naszego działania, powiększył się katalog publikacji i zespół tworzących je profesjonalistów. Ale jedno pozostało niezmienne: marzenia, które mieliśmy w głowach. Mamy je nadal, lecz teraz możemy o wiele skuteczniej i na szerszą skalę wprowadzać je w życie. Tak postrzegamy naszą społeczną misję. Przyświecają jej wartości, w które wierzymy i które od zawsze są fundamentem naszych działań - ludzie i edukacja.

Od początku istnienia Nowej Ery aktywnie i skutecznie wspieramy i inicjujemy projekty społeczne mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz stwarzanie dzieciom i młodzieży możliwości efektywnego rozwoju. Kiedyś usłyszałam takie słowa: „Kto powiedział, że mała grupa zaangażowanych osób nie może zmienić świata? Tylko tacy mogą.” Te słowa towarzyszą nam w naszych działaniach, gdy konsekwentnie, krok po kroku staramy się zmieniać nasz świat na lepsze.

 Działając odpowiedzialnie na rzecz naszego otoczenia, nie zapominamy o ludziach tworzących Nową Erę. Jako odpowiedzialny pracodawca – zatrudniający kilkaset osób – dbamy o zapewnienie naszym pracownikom poczucia zawodowego bezpieczeństwa i możliwości rozwoju. Jako odpowiedzialny partner - czujemy się szczególnie zobowiązani do przestrzegania najwyższych standardów pracy z partnerami biznesowymi i klientami. Działamy etycznie i jesteśmy z tego dumni.

 Wierzymy, że działając w poszanowaniu dla ludzi i naszych wartości – szukając współpracy, wykazując się empatią i szacunkiem dla drugiego człowieka, a także nagradzając innowacyjność i otwartość –  można spełnić swoje marzenia. Historia Nowej Ery jest tego doskonałym przykładem.

 

Magdalena Duszyńska-Walczak

Prezes Zarządu Nowa Era