Lekcja pod znakiem zapytania

Pytanie jest jednym z głównych narzędzi pracy nauczyciela. Warto zatem przyjrzeć się, w jaki sposób i w jakim celu z niego korzystamy.