Internet - narzędzie edukacji w kulturze 2.0

Nowe technologie komputerowe warto potraktować nie jako zagrożenie.