Jak czerpać radość ze swojej pracy

Jak walczyć z wypaleniem zawodowym, nadmiernym obciążeniem, czy stresem?