Jak rozpoznawać depresję i wspierać uczniów

Depresja to problem, który dotyka dużej liczby młodych ludzi.