Javascript is required

Obowiązki szkoły wobec ucznia z ASD. Współpraca na linii szkoła-poradnia-rodzic

13.04.2024

Specjalne potrzeby edukacyjneWebinarium
Podziel się

Obejrzyj prelekcję będącą częścią minikonferencji online "Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole", które odbyło się 1 grudnia 2020 r.

W prelekcji m.in.:

  1. Podstawy prawne organizacji kształcenia specjalnego
  2. Obowiązki szkoły wobec ucznia z ASD lub Zespołem Aspergera
  3. Współpraca szkoła-poradnia-rodzic

Joanna Brzoskowska - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny. Wieloletni praktyk z doświadczeniem w pracy w szkole integracyjnej i w poradni, Przewodnicząca Zespołu Orzekającego, ekspert MEN d/s awansu zawodowego nauczycieli.

Specjalne potrzeby edukacyjneWebinarium
Podziel się