Klasa w sieci. Organizacja lekcji w warunkach kształcenia na odległość

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli języka polskiego przeprowadzonego przez Annę Domagałę - Trzebuchowską.

O prowadzącej:

Anna Domagała - Trzebuchowska – nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, doktorantka UAM w Poznaniu, autorka publikacji naukowych z zakresu dydaktyki języka polskiego.

Opis spotkania:

  • zajmiemy się kwestią metodologii kształcenia na odległość,
  • omówione zostaną sprawdzone metody pracy zdalnej z wykorzystaniem dostępnych materiałów,
  • poruszymy następujące kwestie: organizacja i efektywność zajęć, aktywność poznawcza uczniów, feedback w ramach lekcji oraz w ramach wykonywanych zadań dodatkowych, sposoby przeprowadzania sprawdzianów.

Obejrzyj webinarium: