O publikacjach

Publikacje z tego obszaru pomagają dziecku odkrywać radość czytania, pisania i liczenia oraz zachęcają do aktywnego poznawania przyrody. Ćwiczenia oraz specjalnie dobrane teksty, zawarte w tych zeszytach, pozwalają doskonalić umiejętność samodzielnego czytania i pisania, rozwijać pamięć i koordynację wzrokowo-ruchową. Zadania matematyczne rozwijają wyobraźnię, uczą logicznego myślenia i wspierają doskonalenie sprawności liczenia. Ćwiczenia z zakresu edukacji przyrodniczej pozwalają, dzięki obserwacji, eksperymentowaniu, doświadczaniu i samodzielnym poszukiwaniu, rozwijać zainteresowania dziecka.

Rozwijanie umiejętności czytania i pisania

Czytanie ze zrozumieniem PLUS. Klasa 1

Czytanie ze zrozumieniem PLUS. Klasa 1

Autorzy: Małgorzata Ogrodowczyk

Czytanie ze zrozumieniem to zestaw trzech zeszytów ćwiczeń umożliwiających uczniom klas 1–3 doskonalenie umiejętności czytania. O atrakcyjności zeszytów przesądzają ciekawe teksty oraz różnorodne ćwiczenia skonstruowane zgodnie z zasadą stopniowania trudności.

 •  Zeszyt 1 to zbiór ćwiczeń kształtujących umiejętność odczytywania symboli graficznych, sylab, wyrazów i krótkich tekstów, a także porządkowania historyjek obrazkowych i udzielania odpowiedzi na pytania do tekstu.
przejdź do sklepu
Czytanie ze zrozumieniem PLUS. Część 2

Czytanie ze zrozumieniem PLUS. Część 2

Autorzy: Grażyna Wójcicka, Magdalena Wójcicka

Czytanie ze zrozumieniem to zestaw trzech zeszytów ćwiczeń umożliwiających uczniom klas 1–3 doskonalenie umiejętności czytania. O atrakcyjności zeszytów przesądzają ciekawe teksty oraz różnorodne ćwiczenia skonstruowane zgodnie z zasadą stopniowania trudności.  

 •  Zeszyt 2 zawiera zestaw ćwiczeń dotyczących dłuższych testów, takich jak list, opis, dialog. Uczeń wyszukuje informacje według podanych kryteriów, czyta polecenia do zadań i samodzielnie je wykonuje. Ćwiczenia w zeszycie doskonalą technikę i szybkość czytania.  
przejdź do sklepu
Piszę coraz lepiej, zeszyt A

Piszę coraz lepiej, zeszyt A

Materiały dodatkowe

Autorzy: Elżbieta Kacprzak

Zeszyty ćwiczeń „Piszę coraz lepiej” to spójny kurs pisania – od pisania po śladzie, poprzez różne formy zabawy słowem, do tworzenia samodzielnych tekstów. 

 • Zeszyt A rozwija umiejętność pisania w liniaturze powiększonej i standardowej w zakresie 23 liter podstawowych oraz ó, ą, ę.
 • Kształci spostrzegawczość, uczy dostrzegania różnic.
 • Wspomaga czytanie ze zrozumieniem dzięki właściwym ćwiczeniom ułożonym według stopnia trudności.
przejdź do sklepu
Piszę coraz lepiej, zeszyt B

Piszę coraz lepiej, zeszyt B

Materiały dodatkowe

Autorzy: Elżbieta Kacprzak

Zeszyty ćwiczeń „Piszę coraz lepiej” to spójny kurs pisania – od pisania po śladzie, poprzez różne formy zabawy słowem, do tworzenia samodzielnych tekstów.

 • Zeszyt B doskonali umiejętność pisania w liniaturze standardowej z wykorzystaniem pełnego zakresu literowego.
 • Rozwija sprawność pisania dzięki większej liczbie ćwiczeń z użyciem zdań.
 • Wspomaga myślenie logiczne dzięki kreatywnym ćwiczeniom ułożonym według stopnia trudności.
przejdź do sklepu
Piszę coraz lepiej, zeszyt C

Piszę coraz lepiej, zeszyt C

Materiały dodatkowe

Autorzy: Edyta Maindok

Zeszyty ćwiczeń „Piszę coraz lepiej” to spójny kurs pisania – od pisania po śladzie, poprzez różne formy zabawy słowem, do tworzenia samodzielnych tekstów.

 • Zeszyt C doskonali umiejętność pisania z wykorzystaniem pełnego zakresu literowego.
 • Rozwija słownictwo ucznia oraz przygotowuje do tworzenia kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych.
 • Kształtuje umiejętność wyrażania myśli dzięki ćwiczeniom wymagającym logicznego myślenia. 
przejdź do sklepu
Piszę coraz lepiej, zeszyt D

Piszę coraz lepiej, zeszyt D

Materiały dodatkowe

Autorzy: Bożena Kotulska

Zeszyty ćwiczeń „Piszę coraz lepiej” to spójny kurs pisania – od pisania po śladzie, poprzez różne formy zabawy słowem, do tworzenia samodzielnych tekstów.

 • Zeszyt D zachęca do tworzenia różnych form wypowiedzi pisemnych oraz twórczego przekształcania tekstu
 • Rozwija słownictwo ucznia dzięki ćwiczeniom wymagającym kojarzenia i kreatywnego myślenia.
 • Pomaga opanować zasady poprawnej pisowni dzięki wielu ćwiczeniom  utrwalającym najważniejsze reguły ortograficzne. 
przejdź do sklepu
Spotkania z Lekturkiem. Część C

Spotkania z Lekturkiem. Część C

„Spotkania z Lekturkiem” to komplet trzech zeszytów pełnych zadań i ćwiczeń związanych z wybranymi lekturami. Ćwiczenia mają zróżnicowany stopień trudności i urozmaicony charakter, co jest gwarancją wartościowej zabawy dla każdego ucznia.

Zeszyt C:

 • Rozwija indywidualne pasje i zainteresowania czytelnicze dzięki bogatemu zestawowi ciekawych dla uczniów tekstów Wandy Chotomskiej, Hugh Loftinga, Małgorzaty Strzałkowskiej oraz braci Grimm. 
przejdź do sklepu
Sztuka czytania ze zrozumieniem. Część 3

Sztuka czytania ze zrozumieniem. Część 3

Autorzy: Dorota Palczewska

„Sztuka czytania ze zrozumieniem” to cykl trzech zeszytów ćwiczeń umożliwiających uczniom klas 1–3 doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

 • Zeszyt 3 kształtuje umiejętność wyszukiwania, łączenia i interpretowania informacji, wyciągania wniosków oraz samodzielnego wzbogacania wiedzy dzięki zadaniom wymagającym formułowania wniosków, określania skutków i przyczyn, objaśniania znaczeń słów.
 • Wspomaga zapamiętywanie treści i odczytywania danych z różnych źródeł, jak mapy, diagramy czy tabele.
 • Uczy, jak rozumieć proste przenośnie i porównania, a także odczytywać emocjonalne zabarwienie tekstów.
 • Doskonali technikę i szybkość czytania oraz pomaga kontrolować i dyscyplinować pracę oka. 
przejdź do sklepu
Zabawa z czytaniem. Część 1

Zabawa z czytaniem. Część 1

Zeszyt ćwiczeń

Autorzy: Barbara Stępień, Małgorzata Strzałkowska, Wojciech Widłak

„Zabawa z czytaniem” to seria zeszytów dla klas 1–3, które stanowią  przemyślany kurs czytania prowadzący krok po kroku od nauki składania sylab, wyrazów i zdań do czytania ze zrozumieniem coraz dłuższych tekstów.

Zeszyt 1:

 • Uczy czytać, prowadząc krok po kroku od nauki składania sylab, wyrazów i zdań do czytania ze zrozumieniem krótkich tekstów.
 • Pomaga dzieciom samodzielnie odkrywać radość czytania dzięki metodzie stopniowania trudności i wykorzystania wspaniałych tekstów literackich Małgorzaty Strzałkowskiej, Wojciecha Widłaka i Rafała Witka.
 • Wciąga dzieci do wartościowej zabawy dzięki ciekawym ćwiczeniom opartym na rozumieniu tekstu.
 • Daje poczucie sukcesu i motywuje do dalszej pracy dzięki naklejkom, które umożliwiają dzieciom udokumentowanie swoich postępów i wykazanie się umiejętnością czytania ze zrozumieniem.
 • Rozwija wrażliwość estetyczną i wyobraźnię z wykorzystaniem wspaniałych ilustracji wybitnych polskich grafików. 
przejdź do sklepu
Zabawa z czytaniem. Część 2

Zabawa z czytaniem. Część 2

Zeszyt ćwiczeń

Autorzy: Barbara Stępień, Małgorzata Strzałkowska, Wojciech Widłak

„Zabawa z czytaniem” to seria zeszytów dla klas 1–3, które stanowią  przemyślany kurs czytania prowadzący krok po kroku od nauki składania sylab, wyrazów i zdań do czytania ze zrozumieniem coraz dłuższych tekstów.

Zeszyt 2:

 • Uczy czytać, prowadząc krok po kroku od nauki składania sylab, wyrazów i zdań do czytania ze zrozumieniem krótkich tekstów.
 • Pomaga dzieciom samodzielnie odkrywać radość czytania dzięki metodzie stopniowania trudności i wykorzystania wspaniałych tekstów literackich Małgorzaty Strzałkowskiej, Wojciecha Widłaka i Rafała Witka.
 • Wciąga dzieci do wartościowej zabawy dzięki ciekawym ćwiczeniom opartym na rozumieniu tekstu.
 • Daje poczucie sukcesu i motywuje do dalszej pracy dzięki naklejkom, które umożliwiają dzieciom udokumentowanie swoich postępów i wykazanie się umiejętnością czytania ze zrozumieniem.
 • Rozwija wrażliwość estetyczną i wyobraźnię z wykorzystaniem wspaniałych ilustracji wybitnych polskich grafików. 
przejdź do sklepu
Zabawa z czytaniem. Część 3

Zabawa z czytaniem. Część 3

Zeszyt ćwiczeń

Autorzy: Małgorzata Strzałkowska, Wojciech Widłak, Rafał Witek

„Zabawa z czytaniem” to seria zeszytów dla klas 1–3, które stanowią  przemyślany kurs czytania prowadzący krok po kroku od nauki składania sylab, wyrazów i zdań do czytania ze zrozumieniem coraz dłuższych tekstów.

Zeszyt 3:

 • Doskonali umiejętność czytania coraz dłuższych tekstów.
 • Pomaga dzieciom samodzielnie odkrywać radość czytania dzięki metodzie stopniowania trudności i wykorzystania wspaniałych tekstów literackich Małgorzaty Strzałkowskiej, Wojciecha Widłaka i Rafała Witka.
 • Wciąga dzieci do wartościowej zabawy dzięki ciekawym ćwiczeniom opartym na rozumieniu tekstu.
 • Daje poczucie sukcesu i motywuje do dalszej pracy dzięki naklejkom, które umożliwiają dzieciom udokumentowanie swoich postępów i wykazanie się umiejętnością czytania ze zrozumieniem.
 • Rozwija wrażliwość estetyczną i wyobraźnię z wykorzystaniem wspaniałych ilustracji wybitnych polskich grafików. 
przejdź do sklepu
Zabawa z czytaniem. Część 4

Zabawa z czytaniem. Część 4

Zeszyt ćwiczeń

Autorzy: Małgorzata Strzałkowska, Wojciech Widłak, Rafał Witek

„Zabawa z czytaniem” to seria zeszytów dla klas 1–3, które stanowią  przemyślany kurs czytania prowadzący krok po kroku od nauki składania sylab, wyrazów i zdań do czytania ze zrozumieniem coraz dłuższych tekstów.

Zeszyt 4:

 • Doskonali umiejętność czytania coraz dłuższych tekstów.
 • Pomaga dzieciom samodzielnie odkrywać radość czytania dzięki metodzie stopniowania trudności i wykorzystania wspaniałych tekstów literackich Małgorzaty Strzałkowskiej, Wojciecha Widłaka i Rafała Witka.
 • Wciąga dzieci do wartościowej zabawy dzięki ciekawym ćwiczeniom opartym na rozumieniu tekstu.
 • Daje poczucie sukcesu i motywuje do dalszej pracy dzięki naklejkom, które umożliwiają dzieciom udokumentowanie swoich postępów i wykazanie się umiejętnością czytania ze zrozumieniem.
 • Rozwija wrażliwość estetyczną i wyobraźnię z wykorzystaniem wspaniałych ilustracji wybitnych polskich grafików. 
przejdź do sklepu
Zabawa z czytaniem. Część 5

Zabawa z czytaniem. Część 5

Zeszyt ćwiczeń

„Zabawa z czytaniem” to seria zeszytów dla klas 1–3, które stanowią  przemyślany kurs czytania prowadzący krok po kroku od nauki składania sylab, wyrazów i zdań do czytania ze zrozumieniem coraz dłuższych tekstów. 

Zeszyt 5:

 • Doskonali umiejętność czytania coraz dłuższych i coraz bardziej różnorodnych tekstów.
 • Pomaga dzieciom samodzielnie odkrywać radość czytania dzięki metodzie stopniowania trudności i wykorzystania wspaniałych tekstów literackich.
 • Wspiera zdobywanie i doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, potrzebnej uczniowi na dalszych etapach edukacji, również podczas rozwiązywania testu trzecioklasisty.
 • Rozwija wrażliwość estetyczną i wyobraźnię z wykorzystaniem wspaniałych ilustracji wybitnych polskich grafików. 
przejdź do sklepu

Rozwijanie zainteresowań matematycznych

Liczę coraz lepiej, zeszyt A

Liczę coraz lepiej, zeszyt A

Materiały dodatkowe

Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

„Liczę coraz lepiej” to cykl zeszytów ułożonych według stopnia trudności, rozwijający i doskonalący umiejętności matematyczne. 

 • Zeszyt A kształtuje rozumienie pojęć liczbowych poprzez ćwiczenia angażujące wyobraźnię i spostrzegawczość.
 • Rozwija umiejętność dostrzegania różnic i podobieństw.
 • Pomaga w nauce pisania cyfr dzięki powiększonej kratce. 
przejdź do sklepu
Liczę coraz lepiej, zeszyt B

Liczę coraz lepiej, zeszyt B

Materiały dodatkowe

Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

„Liczę coraz lepiej” to cykl zeszytów ułożonych według stopnia trudności, rozwijający i doskonalący umiejętności matematyczne. 

 • Zeszyt B doskonali dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 oraz stopniowo rozszerza zakres działań do 20.
 • Przygotowuje do rozumienia i rozwiązywania prostych zadań tekstowych. 
przejdź do sklepu
Liczę coraz lepiej, zeszyt C

Liczę coraz lepiej, zeszyt C

Materiały dodatkowe

Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

„Liczę coraz lepiej” to cykl zeszytów ułożonych według stopnia trudności, rozwijający i doskonalący umiejętności matematyczne. 

 • Zeszyt C rozwija umiejętność układania i rozwiązywania zadań z zastosowaniem czterech podstawowych działań arytmetycznych w zakresie 30, z rozszerzeniem do 100.  
 • Doskonali umiejętność rozwiązywania prostych zadań tekstowych. 
przejdź do sklepu
Liczę coraz lepiej, zeszyt D

Liczę coraz lepiej, zeszyt D

Materiały dodatkowe

Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

„Liczę coraz lepiej” to cykl zeszytów ułożonych według stopnia trudności, rozwijający i doskonalący umiejętności matematyczne. 

 • Zeszyt D doskonali działania w zakresie 100.
 • Kształci biegłość w dokonywaniu obliczeń ze stopniowym rozszerzeniem do 1000 i 10 000.
 • Przygotowuje ucznia do kolejnego etapu edukacji matematycznej. 
przejdź do sklepu
Matematyka Plus. Część 1

Matematyka Plus. Część 1

Ćwiczenia rozwijające zainteresowania matematyczne

Autorzy: Bogusława Lankiewicz, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

„Matematyka PLUS” to zestaw trzech zeszytów ćwiczeń rozwijających wyobraźnię i kształtujących myślenie matematyczne uczniów klas 1-3. Cykl ma na celu rozwijanie zainteresowań matematycznych.

 • Zeszyt 1 pozwala swobodnie poruszać się w fascynującym świecie liczb, bawić się w rozwiązywanie i konstruowanie zadań i łamigłówek dzięki ciekawym i różnorodnym zadaniom.
 • Poprawia sprawność liczenia i ćwiczy wytrwałość w poszukiwaniu dróg dochodzenia do rozwiązania matematycznego problemu.
 • Kształci umiejętność logicznego myślenia, pomaga lepiej uzasadniać własne zdanie i pokonywać nieprzewidziane trudności, a także wspiera twórczy rozwój w innych dziedzinach. 
 • Składa się z pięciu działów: pojęcie liczby naturalnej, orientacja w przestrzeni, działania na liczbach, geometria, matematyka w życiu codziennym.
 • Na końcu publikacji znajdują się pomocne wskazówki dla nauczyciela lub rodzica
przejdź do sklepu
Matematyka Plus. Część 2

Matematyka Plus. Część 2

Ćwiczenia rozwijające zainteresowania matematyczne

Autorzy: Bogusława Lankiewicz, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

„Matematyka PLUS” to zestaw trzech zeszytów ćwiczeń rozwijających wyobraźnię i kształtujących myślenie matematyczne uczniów klas 1-3. Cykl ma na celu rozwijanie zainteresowań matematycznych.

 • Zeszyt 2 poprawia sprawność liczenia oraz doskonali umiejętności geometryczne w zakresie rozpoznawania figur i rysowania ich na sieci kwadratowej.
 • Rozwija umiejętności praktyczne, takie jak ważenie, obliczenia zegarowe, pieniężne i kalendarzowe, mierzenie.
 • Kształci umiejętność logicznego myślenia, pomaga lepiej uzasadniać własne zdanie i pokonywać nieprzewidziane trudności, a także wspiera twórczy rozwój w innych dziedzinach. 
 • Na końcu publikacji znajdują się pomocne wskazówki dla nauczyciela lub rodzica.
przejdź do sklepu
Matematyka Plus. Część 3

Matematyka Plus. Część 3

Ćwiczenia rozwijające zainteresowania matematyczne

Autorzy: Bogusława Lankiewicz, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

„Matematyka PLUS” to zestaw trzech zeszytów ćwiczeń rozwijających wyobraźnię i kształtujących myślenie matematyczne uczniów klas 1-3. Cykl ma na celu rozwijanie zainteresowań matematycznych.

 • Zeszyt 3 rozwija sprawne liczenie i umiejętność argumentowania, ćwiczy orientację przestrzenną oraz kształci zdolności matematyczne potrzebne w życiu codziennym (ważenie, obliczenia zegarowe, pieniężne i kalendarzowe, mierzenie).
 • Doskonali umiejętności geometryczne dzięki ćwiczeniom wymagającym rozpoznawania figur, obliczania obwodów, rysowania figur na sieci kwadratowej.
 • Rozwija umiejętność logicznego myślenia, pomaga lepiej uzasadniać własne zdanie i pokonywać nieprzewidziane trudności, a także wspiera twórczy rozwój w innych dziedzinach. 
 • Na końcu publikacji znajdują się pomocne wskazówki dla nauczyciela lub rodzica
przejdź do sklepu
Zabawa z matematyką. Część 1

Zabawa z matematyką. Część 1

Zeszyt ćwiczeń

Autorzy: Małgorzata Paszyńska

„Zabawa z matematyką" to seria 6 zeszytów zawierających kurs matematyki dla uczniów klas 1–3, wprowadzający krok po kroku w świat cyfr, liczb, działań matematycznych i zadań tekstowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności praktycznych, tak potrzebnych w codziennym życiu.

Zeszyt 1:

 • Rozwija sprawność liczenia dzięki różnorodnym, atrakcyjnym ćwiczeniom i zadaniom, które są ułożone zgodnie z zasadą stopniowania trudności.
 • Ćwiczy podstawowe umiejętności dziecka, tj. kaligrafia cyfr, zapis liczb i działań, oraz umiejętności praktyczne, w tym orientację przestrzenną.
 • Uczy logicznego myślenia poprzez zadania nietypowe i trudniejsze.
 • Daje poczucie sukcesu i motywuje do dalszej pracy dzięki naklejkom, które umożliwiają dzieciom udokumentowanie swoich postępów i wykazanie się umiejętnością rozwiązywania zadań.
przejdź do sklepu
Zabawa z matematyką. Część 2

Zabawa z matematyką. Część 2

Zeszyt ćwiczeń

Autorzy: Małgorzata Paszyńska

„Zabawa z matematyką" to seria 6 zeszytów zawierających kurs matematyki dla uczniów klas 1–3, wprowadzający krok po kroku w świat cyfr, liczb, działań matematycznych i zadań tekstowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności praktycznych, tak potrzebnych w codziennym życiu.

Zeszyt 2:

 • Rozwija sprawność liczenia dzięki różnorodnym, atrakcyjnym ćwiczeniom i zadaniom, które są ułożone zgodnie z zasadą stopniowania trudności.
 • Ćwiczy podstawowe umiejętności dziecka, tj. kaligrafia cyfr, zapis liczb i działań, oraz umiejętności praktyczne, w tym orientację przestrzenną.
 • Uczy logicznego myślenia poprzez zadania nietypowe i trudniejsze.
 • Daje poczucie sukcesu i motywuje do dalszej pracy dzięki naklejkom, które umożliwiają dzieciom udokumentowanie swoich postępów i wykazanie się umiejętnością rozwiązywania zadań.
 • Pozwala ocenić przyrost umiejętności dziecka za pomocą Sprawdzianu znajdującego się na końcu zeszytu. 
przejdź do sklepu
Zabawa z matematyką. Część 3

Zabawa z matematyką. Część 3

Zeszyt ćwiczeń

Autorzy: Małgorzata Paszyńska

„Zabawa z matematyką" to seria 6 zeszytów zawierających kurs matematyki dla uczniów klas 1–3, wprowadzający krok po kroku w świat cyfr, liczb, działań matematycznych i zadań tekstowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności praktycznych, tak potrzebnych w codziennym życiu.

Zeszyt 3:

 • Uczy rozwiązywania zadań tekstowych prostych i złożonych o różnym stopniu trudności.
 • Doskonali sprawność liczenia w zakresie 20 dzięki różnorodnym, atrakcyjnym ćwiczeniom i zadaniom.
 • Doskonali podstawowe umiejętności matematyczne: rozpoznawanie figur geometrycznych, określanie cech wielkościowych i umiejętności praktyczne, w tym orientację przestrzenną.
 • Rozwija logiczne myślenie dziecka poprzez zadania nietypowe i trudniejsze.
 • Daje poczucie sukcesu i motywuje do dalszej pracy dzięki naklejkom (puzzlom), które umożliwiają dzieciom udokumentowanie swoich postępów i wykazanie się umiejętnością rozwiązywania zadań.
 • Pozwala ocenić przyrost umiejętności dziecka za pomocą Sprawdzianu znajdującego się na końcu zeszytu. 
przejdź do sklepu
Zabawa z matematyką. Część 4

Zabawa z matematyką. Część 4

Zeszyt ćwiczeń

Autorzy: Małgorzata Paszyńska

„Zabawa z matematyką" to seria 6 zeszytów zawierających kurs matematyki dla uczniów klas 1–3, wprowadzający krok po kroku w świat cyfr, liczb, działań matematycznych i zadań tekstowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności praktycznych, tak potrzebnych w codziennym życiu.

Zeszyt 4:

 • Uczy rozwiązywania zadań tekstowych prostych i złożonych o różnym stopniu trudności.
 • Doskonali sprawność liczenia w zakresie 20 dzięki różnorodnym, atrakcyjnym ćwiczeniom i zadaniom.
 • Doskonali podstawowe umiejętności matematyczne: rozpoznawanie figur geometrycznych, określanie cech wielkościowych i umiejętności praktyczne, w tym orientację przestrzenną.
 • Rozwija logiczne myślenie dziecka poprzez zadania nietypowe i trudniejsze.
 • Daje poczucie sukcesu i motywuje do dalszej pracy dzięki naklejkom (puzzlom), które umożliwiają dzieciom udokumentowanie swoich postępów i wykazanie się umiejętnością rozwiązywania zadań.
 • Pozwala ocenić przyrost umiejętności dziecka za pomocą Sprawdzianu znajdującego się na końcu zeszytu. 
przejdź do sklepu
Zabawa z matematyką. Część 5

Zabawa z matematyką. Część 5

Zeszyt ćwiczeń

Autorzy: Małgorzata Paszyńska

„Zabawa z matematyką" to seria 6 zeszytów zawierających kurs matematyki dla uczniów klas 1–3, wprowadzający krok po kroku w świat cyfr, liczb, działań matematycznych i zadań tekstowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności praktycznych, tak potrzebnych w codziennym życiu.

Zeszyt 5:

 • Uczy rozwiązywania złożonych zadań tekstowych o różnym stopniu trudności.
 • Doskonali sprawność dodawania i odejmowania w zakresie 100 oraz mnożenia i dzielelnia w zakresie 50 dzięki różnorodnym, atrakcyjnym ćwiczeniom i zadaniom.
 • Doskonali praktyczne umiejętności matematyczne: obliczenia zegarowe, pieniężne i kalendarzowe.
 • Rozwija logiczne myślenie dzięki ćwiczeniom inspirującym do samodzielnego konstruowania zadań.
 • Daje poczucie sukcesu i motywuje do dalszej pracy dzięki naklejkom (puzzlom), które umożliwiają dzieciom udokumentowanie swoich postępów i wykazanie się umiejętnością rozwiązywania zadań.
 • Pozwala ocenić przyrost umiejętności dziecka za pomocą Sprawdzianu znajdującego się na końcu zeszytu. 
przejdź do sklepu
Zabawa z matematyką. Część 6

Zabawa z matematyką. Część 6

Zeszyt ćwiczeń

Autorzy: Małgorzata Paszyńska

„Zabawa z matematyką" to seria 6 zeszytów zawierających kurs matematyki dla uczniów klas 1–3, wprowadzający krok po kroku w świat cyfr, liczb, działań matematycznych i zadań tekstowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności praktycznych, tak potrzebnych w codziennym życiu.

Zeszyt 6:

 • Uczy rozwiązywania złożonych zadań tekstowych o różnym stopniu trudności.
 • Doskonali sprawność dodawania i odejmowania w zakresie 100 oraz mnożenia i dzielelnia w zakresie 50 dzięki różnorodnym, atrakcyjnym ćwiczeniom i zadaniom.
 • Doskonali praktyczne umiejętności matematyczne: obliczenia zegarowe, pieniężne i kalendarzowe.
 • Rozwija logiczne myślenie dzięki ćwiczeniom inspirującym do samodzielnego konstruowania zadań.
 • Daje poczucie sukcesu i motywuje do dalszej pracy dzięki naklejkom (puzzlom), które umożliwiają dzieciom udokumentowanie swoich postępów i wykazanie się umiejętnością rozwiązywania zadań.
 • Pozwala ocenić przyrost umiejętności dziecka za pomocą Sprawdzianu znajdującego się na końcu zeszytu. 
przejdź do sklepu

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

Przyroda Plus. Klasa 1

Przyroda Plus. Klasa 1

Ćwiczenia rozwijające zainteresowania przyrodnicze

Autorzy: Joanna Winiecka-Nowak

„Przyroda PLUS” to cykl trzech zeszytów rozwijających zainteresowania przyrodnicze dla uczniów klas 1-3. Zeszyty zawierają karty obserwacji przyrodniczych oraz legitymację przyrodnika.

 • Zeszyt 1 zachęca uczniów do aktywnego uczestnictwa w poznawaniu przyrody poprzez oglądanie, szukanie i opisywanie porównawcze obiektów, obserwacje, badanie i eksperymentowanie, formułowanie wniosków oraz spostrzeżeń.
 • Systematyzuje wiedzę dziecka i wzbogaca jego doświadczenia dzięki niezbędnym  wycieczkom, spacerom, pracy w ogrodzie i samodzielnie prowadzonym hodowlom.
 • Pozwala prowadzić dokumentację przyrodniczych odkryć.
 • Daje poczucie sukcesu i motywuje do dalszej pracy dzięki naklejkom oraz legitymacji przyrodnika, w której są zapisane misje do realizacji. Za pomyślne wykonanie tych misji młody badacz przyrody zdobywa różne odznaki. 
przejdź do sklepu
Przyroda Plus. Klasa 2

Przyroda Plus. Klasa 2

Ćwiczenia rozwijające zainteresowania przyrodnicze

Autorzy: Agata Kornega, Anna Śliwa

„Przyroda PLUS” to cykl trzech zeszytów rozwijających zainteresowania przyrodnicze dla uczniów klas 1-3. Zeszyty zawierają karty obserwacji przyrodniczych oraz legitymację przyrodnika.

 • Zeszyt 2 zachęca uczniów do aktywnego uczestnictwa w poznawaniu przyrody poprzez oglądanie, szukanie i opisywanie porównawcze obiektów, obserwacje, badanie i eksperymentowanie, formułowanie wniosków oraz spostrzeżeń.
 • Systematyzuje wiedzę dziecka i wzbogaca jego doświadczenia dzięki niezbędnym  wycieczkom, spacerom, pracy w ogrodzie i samodzielnie prowadzonym hodowlom.
 • Pozwala prowadzić dokumentację przyrodniczych odkryć.
 • Daje poczucie sukcesu i motywuje do dalszej pracy dzięki naklejkom oraz legitymacji przyrodnika, w której są zapisane misje do realizacji. Za pomyślne wykonanie tych misji młody badacz przyrody zdobywa różne odznaki. 
przejdź do sklepu
Przyroda Plus. Klasa 3

Przyroda Plus. Klasa 3

Ćwiczenia rozwijające zainteresowania przyrodnicze

Autorzy: Agata Kornega, Anna Śliwa

„Przyroda PLUS” to cykl trzech zeszytów rozwijających zainteresowania przyrodnicze dla uczniów klas 1-3. Zeszyty zawierają karty obserwacji przyrodniczych oraz legitymację przyrodnika.

 • Zeszyt 3 zachęca uczniów do aktywnego uczestnictwa w poznawaniu przyrody poprzez oglądanie, szukanie i opisywanie porównawcze obiektów, obserwacje, badanie i eksperymentowanie, formułowanie wniosków oraz spostrzeżeń.
 • Systematyzuje wiedzę dziecka i wzbogaca jego doświadczenia dzięki niezbędnym  wycieczkom, spacerom, pracy w ogrodzie i samodzielnie prowadzonym hodowlom.
 • Pozwala prowadzić dokumentację przyrodniczych odkryć.
 • Daje poczucie sukcesu i motywuje do dalszej pracy dzięki naklejkom oraz legitymacji przyrodnika, w której są zapisane misje do realizacji. Za pomyślne wykonanie tych misji młody badacz przyrody zdobywa różne odznaki. 
przejdź do sklepu

Publikacje uzupełniające

Chcę wiedzieć więcej, zeszyt A

Chcę wiedzieć więcej, zeszyt A

Autorzy: Agnieszka Jankowska, Danuta Kochanowska, Anna Koślacz

Ćwiczenia z cyklu „Chcę wiedzieć więcej” doskonalą umiejętności czytania, pisania oraz liczenia. Uwzględniając zasadę stopniowania trudności, zeszyty rozwijają umiejętności niezbędne do osiągnięcia szkolnego sukcesu. 

Zeszyt A:

 • Rozwija sprawność manualną dzięki wielu ćwiczeniom grafomotorycznym.
 • Doskonali percepcję wzrokową na materiale obrazkowym i wyrazowym.
 • Rozwija umiejętność samodzielnego czytania i pisania oraz pamięć.
 • Doskonali umiejętność myślenia przyczyno-skutkowego i umożliwia zdobycie dodatkowych wiadomości z różnych dziedzin.
 • Wyrabia spostrzegawczość i koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Kształtuje pojęcia matematyczne.
 • Utrwala treści edukacyjne podane podczas zajęć.
przejdź do sklepu
Chcę wiedzieć więcej, zeszyt B

Chcę wiedzieć więcej, zeszyt B

Autorzy: Marianna Kumor, Hanna Klimkowska

Ćwiczenia z cyklu „Chcę wiedzieć więcej” doskonalą i rozwijają umiejętności czytania, pisania oraz liczenia. Uwzględniając zasadę stopniowania trudności, zeszyty rozwijają umiejętności niezbędne do osiągnięcia szkolnego sukcesu. 

Zeszyt B:

 • Doskonali analizę i syntezę słuchową wyrazów oraz spostrzegawczość dzięki ciekawej i różnorodnej formie ćwiczeń, tj. rebusy, krzyżówki, zadania z zakodowanymi informacjami. 
 • Rozwija umiejętność samodzielnego czytania i pisania.
 • Doskonali umiejętność myślenia przyczyno-skutkowego i umożliwia zdobycie dodatkowych wiadomości z różnych dziedzin.
 • Kształtuje pojęcia matematyczne.
 • Utrwala treści edukacyjne podane podczas zajęć.
przejdź do sklepu
Chcę wiedzieć więcej, zeszyt D

Chcę wiedzieć więcej, zeszyt D

Autorzy: Marianna Kumor, Hanna Klimkowska

Ćwiczenia z cyklu „Chcę wiedzieć więcej” doskonalą i rozwijają umiejętności czytania, pisania oraz liczenia. Uwzględniając zasadę stopniowania trudności, zeszyty rozwijają umiejętności niezbędne do osiągnięcia szkolnego sukcesu.

Zeszyt D:

 • Doskonali analizę i syntezę słuchową wyrazów oraz spostrzegawczość dzięki ciekawej i różnorodnej formie ćwiczeń, tj. rebusy, krzyżówki, zadania z zakodowanymi informacjami. 
 • Rozwija umiejętność samodzielnego czytania ze zrozumieniem.
 • Utrwala znajomość zasad poprawnej pisowni.
 • Kształci kompetencje niezbędne w dalszej edukacji. 
przejdź do sklepu
Papierowe składanki, zeszyt A

Papierowe składanki, zeszyt A

„Papierowe składanki” stymulują rozwój dziecka we wszystkich obszarach: doskonalą małą motorykę, rozwijają mowę i komunikację, kształtują poczucie piękna oraz… są źródłem pierwszych, fascynujących doświadczeń matematycznych. Zeszyt A zawiera składanki w technice origami płaskie z koła. 

Zeszyt A:

 • Rozwija sprawność manualną, wdrażając dzieci do składania małych elementów papierowych.
 • Oswaja z czytaniem instrukcji obrazkowych odpowiednich dla młodszych dzieci.
 • Doskonali umiejętności matematyczne – uczy przeliczania, manipulowania, rozmieszczania obiektów w przestrzeni.
przejdź do sklepu
Papierowe składanki, zeszyt B

Papierowe składanki, zeszyt B

 „Papierowe składanki” stymulują rozwój dziecka we wszystkich obszarach: doskonalą małą motorykę i umiejętności matematyczne, rozwijają mowę i komunikację oraz kształtują poczucie piękna. Zeszyt B przedstawia modele w technice origami płaskie z kwadratu zgodnie z zasadą stopniowania trudności.

Zeszyt B:

 • Doskonali zręczność manualną, proponując dziecku do wykonania modele papierowe zgodnie z instrukcją obrazkową i tekstową.
 • Rozwija umiejętność klasyfikowania i porównywania obiektów, a także korzystania z informacji zawartej na obrazku.
przejdź do sklepu
Papierowe składanki, zeszyt C

Papierowe składanki, zeszyt C

„Papierowe składanki”  stymulują rozwój dziecka we wszystkich obszarach: doskonalą małą motorykę, rozwijają mowę, komunikację i wyobraźnię, kształtują poczucie piękna i zdolności matematyczne. Zeszyt C wprowadza nowe sposoby składania i wykorzystuje dotychczas poznane.

Zeszyt C:

 • Stymuluje rozwój wyobraźni, odkrywając nowe sposoby składania papieru i ich wykorzystywania w praktyce.
 • Doskonali koordynację wzrokowo-ruchowo-przestrzenną dzięki utrwalaniu poznanych i wprowadzaniu nowych, bardziej skomplikowanych sposobów składania papieru.
przejdź do sklepu
Papierowe składanki, zeszyt D

Papierowe składanki, zeszyt D

„Papierowe składanki” stymulują dziecko we wszystkich obszarach: doskonalą małą motorykę, umiejętności matematyczne, wspierają jego rozwój społeczny. Zeszyt D pomaga tworzyć złożone modele wymagające zaplanowania i przemyślenia.

Zeszyt D:

 • Przygotowuje do modelowania form przestrzennych origami dzięki poznaniu nowej formy o nazwie baza lody.
 • Sprzyja nowym doświadczeniom emocjonalnym dzięki zwiększeniu stopnia trudności wykonywania modeli.
 • Wspiera rozwój mowy i komunikacji w pracy nad modelami przestrzennymi, która skłania do wspólnego rozwiązywania problemów.
przejdź do sklepu
Radzę sobie coraz lepiej, zeszyt A

Radzę sobie coraz lepiej, zeszyt A

Autorzy: Elżbieta Waszkiewicz, Katarzyna Skoczylas, Agnieszka Jankowska

Ćwiczenia z cyklu „Radzę sobie coraz lepiej”  mają charakter powtórzeniowo-utrwalający, wspomagają naukę czytania i pisania oraz umiejętności matematyczne.

Zadania zamieszczone w zeszycie „Radzę sobie coraz lepiej” A:

 • Służą ćwiczeniu sprawności manualnej i grafomotoryki dzięki wielu ćwiczeniom polegającym na rysowaniu po śladzie.
 • Doskonalą orientację przestrzenną.
 • Wyrabiają spostrzegawczość i koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Przygotowują do kształtowania pojęć matematycznych.
 • Doskonalą słuch fonematyczny i utrwalają treści edukacyjne podane podczas zajęć.
 • Zadania są konstruowane zgodnie z zasadą stopniowania trudności.
 • Dla rodziców jest przygotowany odrębny poradnik, zawierający wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. 
przejdź do sklepu
Radzę sobie coraz lepiej, zeszyt B

Radzę sobie coraz lepiej, zeszyt B

Autorzy: Elżbieta Dominik, Agnieszka Jankowska

Ćwiczenia z cyklu „Radzę sobie coraz lepiej”  mają charakter powtórzeniowo-utrwalający, wspomagają naukę czytania i pisania oraz umiejętności matematyczne.

Zadania zamieszczone w zeszycie „Radzę sobie coraz lepiej” B:

 • Doskonalą analizę i syntezę słuchowo-wzrokową wyrazów. 
 • Utrwalają poznane litery. 
 • Wyrabiają spostrzegawczość i koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Pozwalają opanować techniki czytania i poprawnego pisania.
 • Doskonalą słuch fonematyczny i utrwalają treści edukacyjne podane podczas zajęć.
 • Zadania są konstruowane zgodnie z zasadą stopniowania trudności.
 • Dla rodziców jest przygotowany odrębny poradnik, zawierający wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. 
przejdź do sklepu
Radzę sobie coraz lepiej, zeszyt D

Radzę sobie coraz lepiej, zeszyt D

Autorzy: Elżbieta Kacprzak

Ćwiczenia z cyklu „Radzę sobie coraz lepiej”  mają charakter powtórzeniowo-utrwalający, wspomagają naukę czytania i pisania oraz umiejętności matematyczne.

Zadania zamieszczone w zeszycie „Radzę sobie coraz lepiej” D:

 • Poszerzają wiadomości zdobyte w klasie i rozwijają umiejętność samodzielnego uczenia się. 
 • Doskonalą tempo cichego czytania ze zrozumieniem. 
 • Rozwijają umiejętność wypowiadania się.
 • Poprawiają sprawność liczenia i kształtują myślenie matematyczne. 
przejdź do sklepu
Dzienniczek ucznia

Dzienniczek ucznia

Klasy 1–3

„Dzienniczek ucznia” to wygodne narzędzie usprawniające komunikację na linii nauczyciel–rodzic oraz umożliwiające dziecku samoocenę. 

 • Dostarcza rodzicowi wiedzy na temat zachowania dziecka dzięki wyodrębnieniu 12 obszarów, w których przejawia się rozwój zachowań i postaw dziecka.
 • Karty samooceny ułatwiają uczniom tworzenie obiektywnego obrazu swoich możliwości, wpływają na kształtowanie i rozwijanie dojrzałości społecznej, emocjonalnej i etycznej. Ich wypełnianie ułatwia dziecku funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, budowanie właściwych relacji z rówieśnikami i nauczycielami oraz wpływa na zrozumienie norm moralnych.
 • Korzystanie z Dzienniczka jest wygodne i nie zabiera wiele czasu.
 • Można w nim także znaleźć praktyczne informacje przydatne w trakcie całorocznej nauki (kalendarzyk szkolny), miejsce na korespondencję z rodzicami i szablony informacji o wycieczkach i zebraniach.
przejdź do sklepu

Zobacz także