O publikacjach

Dodatkowe zeszyty ćwiczeń pomagają zwiększyć efektywność procesu nabywania umiejętności czytania, pisania i liczenia, pozwalają dziecku na pracę zgodną z jego możliwościami oraz zaspokajają indywidualne potrzeby edukacyjne. Publikacje z tego obszaru stymulują i usprawniają funkcje percepcyjno-motoryczne dziecka niezbędne do nauki czytania i pisania, wspierają nabywanie umiejętności matematycznych oraz pomagają w wyrównywaniu dysharmonii rozwojowych. Odpowiednio przygotowane zadania służą indywidualizacji nauki. Publikacje mogą być wykorzystywane przez nauczyciela na zajęciach wyrównawczych lub przez ucznia podczas samodzielnej pracy w domu.

Zobacz także