O publikacjach

Dodatkowe zeszyty ćwiczeń pomagają zwiększyć efektywność procesu nabywania umiejętności czytania, pisania i liczenia, pozwalają dziecku na pracę zgodną z jego możliwościami oraz zaspokajają indywidualne potrzeby edukacyjne. Publikacje z tego obszaru stymulują i usprawniają funkcje percepcyjno-motoryczne dziecka niezbędne do nauki czytania i pisania, wspierają nabywanie umiejętności matematycznych oraz pomagają w wyrównywaniu dysharmonii rozwojowych. Odpowiednio przygotowane zadania służą indywidualizacji nauki. Publikacje mogą być wykorzystywane przez nauczyciela na zajęciach wyrównawczych lub przez ucznia podczas samodzielnej pracy w domu.

Wspomaganie nauki czytania i pisania

Nasze ćwiczenia. Zeszyt do kaligrafii, klasa 1

Nasze ćwiczenia. Zeszyt do kaligrafii, klasa 1

Autorzy: praca zbiorowa
Seria: Wspomaganie nauki czytania i pisania

„Zeszyt do kaligrafii” zawiera ciekawe ćwiczenia ułatwiające dziecku naukę pisania. 

 • Doskonali koordynację wzrokowo-ruchową dzięki bogatemu zestawowi atrakcyjnych dla dziecka ćwiczeń. 
 • Duża liczba ćwiczeń i rysunków pomaga w pracowaniu nad charakterem pisma.
Piszę coraz lepiej, zeszyt A

Piszę coraz lepiej, zeszyt A

Materiały dodatkowe

Autorzy: Elżbieta Kacprzak
Seria: Wspomaganie nauki czytania i pisania

Zeszyty ćwiczeń „Piszę coraz lepiej” to spójny kurs pisania – od pisania po śladzie, poprzez różne formy zabawy słowem, do tworzenia samodzielnych tekstów.

 • Zeszyt A rozwija umiejętność pisania w liniaturze powiększonej i standardowej w zakresie 23 liter podstawowych oraz ó, ą, ę.
 • Kształci spostrzegawczość, uczy dostrzegania różnic.
 • Wspomaga czytanie ze zrozumieniem dzięki właściwym ćwiczeniom ułożonym według stopnia trudności.
przejdź do sklepu
Zeszyt w linie A

Zeszyt w linie A

Materiały dodatkowe

Seria: Wspomaganie nauki czytania i pisania

Czteroczęściowe „Zeszyty w linię” wspomagają naukę pisania na wszystkich etapach – od przygotowania nadgarstka po prawidłowe kreślenie liter, wyrazów i zdań. 

 • Zeszyt A pomaga w nauce pisania i podnosi sprawność grafomotoryczną.
 • Uczy spostrzegawczości dzięki szlaczkom do uzupełniania na dole strony.
 • Posiada powiększoną liniaturę ułatwiającą samodzielne pisanie liter. 
przejdź do sklepu
Piszę coraz lepiej, zeszyt B

Piszę coraz lepiej, zeszyt B

Materiały dodatkowe

Autorzy: Elżbieta Kacprzak
Seria: Wspomaganie nauki czytania i pisania

Zeszyty ćwiczeń „Piszę coraz lepiej” to spójny kurs pisania – od pisania po śladzie, poprzez różne formy zabawy słowem, do tworzenia samodzielnych tekstów.

 • Zeszyt B doskonali umiejętność pisania w liniaturze standardowej z wykorzystaniem pełnego zakresu literowego.
 • Rozwija sprawność pisania dzięki większej liczbie ćwiczeń z użyciem zdań.
 • Wspomaga myślenie logiczne dzięki kreatywnym ćwiczeniom ułożonym według stopnia trudności.
przejdź do sklepu
Zeszyt w linie B

Zeszyt w linie B

Materiały dodatkowe

Seria: Wspomaganie nauki czytania i pisania

Czteroczęściowe „Zeszyty w linię” wspomagają naukę pisania na wszystkich etapach – od przygotowania nadgarstka po prawidłowe kreślenie liter, wyrazów i zdań. 

 • Zeszyt B pomaga w nauce pisania i podnosi sprawność grafomotoryczną.
 • Uczy spostrzegawczości dzięki szlaczkom do uzupełniania na dole strony.
 • Posiada standardową liniaturę z wyróżnionym polem środkowym ułatwiającą samodzielne pisanie liter. 
przejdź do sklepu
Sztuka czytania ze zrozumieniem. Klasa 2

Sztuka czytania ze zrozumieniem. Klasa 2

Autorzy: Grażyna Wójcicka, Magdalena Wójcicka
Seria: Wspomaganie nauki czytania i pisania

„Sztuka czytania ze zrozumieniem” to cykl trzech zeszytów ćwiczeń umożliwiających uczniom klas 1–3 doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

 • Zeszyt 2 ułatwia nauczanie czytania dzięki ciekawym, wziętym z życia tekstom.
 • Wprowadza zabawy bazujące na różnych tekstach, takich jak list, opis, dialog.
 • Doskonali technikę i szybkość czytania oraz pomaga kontrolować i dyscyplinować pracę oka. 
 • Kształtuje umiejętność wyszukiwania, łączenia i interpretowania informacji, wyciągania wniosków oraz samodzielnego wzbogacania wiedzy dzięki różnorodnym rodzajom ćwiczeń o różnym stopniu trudności.
przejdź do sklepu
Piszę coraz lepiej, zeszyt C

Piszę coraz lepiej, zeszyt C

Materiały dodatkowe

Autorzy: Edyta Maindok
Seria: Wspomaganie nauki czytania i pisania

Zeszyty ćwiczeń „Piszę coraz lepiej” to spójny kurs pisania – od pisania po śladzie, poprzez różne formy zabawy słowem, do tworzenia samodzielnych tekstów.

 • Zeszyt C doskonali umiejętność pisania z wykorzystaniem pełnego zakresu literowego.
 • Rozwija słownictwo ucznia oraz przygotowuje do tworzenia kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych.
 • Kształtuje umiejętność wyrażania myśli dzięki ćwiczeniom wymagającym logicznego myślenia. 
przejdź do sklepu
Zeszyt w linie C

Zeszyt w linie C

Materiały dodatkowe

Seria: Wspomaganie nauki czytania i pisania

Czteroczęściowe „Zeszyty w linię” wspomagają naukę pisania na wszystkich etapach – od przygotowania nadgarstka po prawidłowe kreślenie liter, wyrazów i zdań. 

 • Zeszyt C pomaga w nauce pisania i podnosi sprawność grafomotoryczną.
 • Uczy spostrzegawczości dzięki szlaczkom do uzupełniania na dole strony.
 • Posiada standardową liniaturę ułatwiającą samodzielne pisanie liter. 
przejdź do sklepu
Piszę coraz lepiej, zeszyt D

Piszę coraz lepiej, zeszyt D

Materiały dodatkowe

Autorzy: Bożena Kotulska
Seria: Wspomaganie nauki czytania i pisania

Zeszyty ćwiczeń „Piszę coraz lepiej” to spójny kurs pisania – od pisania po śladzie, poprzez różne formy zabawy słowem, do tworzenia samodzielnych tekstów.

 • Zeszyt D zachęca do tworzenia różnych form wypowiedzi pisemnych oraz twórczego przekształcania tekstu.
 • Rozwija słownictwo ucznia dzięki ćwiczeniom wymagającym kojarzenia i kreatywnego myślenia.
 • Pomaga opanować zasady poprawnej pisowni dzięki wielu ćwiczeniom  utrwalającym najważniejsze reguły ortograficzne. 
przejdź do sklepu
Sztuka czytania ze zrozumieniem. Klasa 3

Sztuka czytania ze zrozumieniem. Klasa 3

Autorzy: Dorota Palczewska
Seria: Wspomaganie nauki czytania i pisania

„Sztuka czytania ze zrozumieniem” to cykl trzech zeszytów ćwiczeń umożliwiających uczniom klas 1–3 doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

 • Zeszyt 3 kształtuje umiejętność wyszukiwania, łączenia i interpretowania informacji, wyciągania wniosków oraz samodzielnego wzbogacania wiedzy dzięki zadaniom wymagającym formułowania wniosków, określania skutków i przyczyn, objaśniania znaczeń słów.
 • Wspomaga zapamiętywanie treści i odczytywania danych z różnych źródeł, jak mapy, diagramy czy tabele.
 • Uczy, jak rozumieć proste przenośnie i porównania, a także odczytywać emocjonalne zabarwienie tekstów.
 • Doskonali technikę i szybkość czytania oraz pomaga kontrolować i dyscyplinować pracę oka. 
przejdź do sklepu
Zeszyt w linie D

Zeszyt w linie D

Materiały dodatkowe

Seria: Wspomaganie nauki czytania i pisania

Czteroczęściowe „Zeszyty w linię” wspomagają naukę pisania na wszystkich etapach – od przygotowania nadgarstka po prawidłowe kreślenie liter, wyrazów i zdań. 

 • Zeszyt D pomaga w nauce pisania i podnosi sprawność grafomotoryczną.
 • Uczy spostrzegawczości dzięki szlaczkom do uzupełniania na dole strony.
 • Posiada pomniejszoną liniaturę przygotowującą do pisania w zeszycie w jedną linię.
przejdź do sklepu
Alfabet demonstracyjny

Alfabet demonstracyjny

Seria: Wspomaganie nauki czytania i pisania

„Alfabet demonstracyjny” zawiera karty prezentujące wzory małych i wielkich liter, ilustracje wyrazów podstawowych, schematy głoskowe oraz wzory dwuznaków i spółgłosek miękkich.

 • Gwarantuje przyjazną naukę z wykorzystaniem kolorowych kart z wzorami małych i wielkich liter zarówno w wersji drukowanej, jak i pisanej.
 • Sprawdza się przy wprowadzaniu nowych liter, rozpoznawaniu i utrwalaniu graficznych różnic w ich wyglądzie oraz podczas właściwej nauki pisania.
 • Karty z literami oznaczającymi samogłoski są oznaczone na czerwono, a z literami oznaczającymi spółgłoski – na niebiesko.
 • Całość znajduje się w poręcznej teczce ułatwiającej przechowywanie.
Na dobry start, klasa 1

Na dobry start, klasa 1

Ćwiczenia wspomagające naukę czytania i pisania

Autorzy: Marzanna Krajewska
Seria: Wspomaganie nauki czytania i pisania

„Na dobry start” to ćwiczenia usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne i ułatwiające dziecku opanowanie umiejętności czytania i pisania w klasie 1. 

 • Zeszyt ćwiczeń wyrównuje start szkolny poprzez stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dziecka dzięki bogatemu zestawowi zadań z zakresu analizy słuchowej, percepcji wzrokowej, orientacji przestrzennej, koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Wspiera nauczyciela w diagnozie uczniów klasy 1 w pierwszym półroczu nauki. 
 • Pozwala opanować umiejętności czytania i pisania dzięki różnorodnym ćwiczeniom na materiale bezliterowym, jak i ćwiczeniom na materiale literowym uwzględniającym 23 litery.
 • Wyrównuje dysharmonie rozwojowe i zapobiega powstawaniu zaburzeń wtórnych, wyrabia samodzielność i motywację do nauki.
przejdź do sklepu
Zeszyt do kaligrafii

Zeszyt do kaligrafii

Autorzy: Elżbieta Kacprzak
Seria: Wspomaganie nauki czytania i pisania

„Zeszyt do kaligrafii” zawiera ćwiczenia doskonalące naukę pisania. 

 • Doskonali koordynację wzrokowo-ruchową dzięki bogatemu zestawowi atrakcyjnych dla dziecka ćwiczeń.
 • Rozwija motorykę małą, doskonali płynność i precyzję ruchów dzięki atrakcyjnym ćwiczeniom grafomotorycznym. 
 • Doskonali technikę pisania z wykorzystaniem ćwiczeń ułożonych według stopnia trudności - od pisania liter w powiększonej i standardowej liniaturze, po pisanie po śladzie i przepisywanie wyrazów i zdań według wzoru, kończąc na samodzielnym przepisywaniu tekstów według wzoru, w tym drukowanego. 

Wspomaganie nauki matematyki

Liczę coraz lepiej, zeszyt B

Liczę coraz lepiej, zeszyt B

Materiały dodatkowe

Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

„Liczę coraz lepiej” to cykl zeszytów ułożonych według stopnia trudności, rozwijający i doskonalący umiejętności matematyczne. 

 • Zeszyt B doskonali dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 oraz stopniowo rozszerza zakres działań do 20.
 • Przygotowuje do rozumienia i rozwiązywania prostych zadań tekstowych. 
przejdź do sklepu
Liczę coraz lepiej, zeszyt C

Liczę coraz lepiej, zeszyt C

Materiały dodatkowe

Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

„Liczę coraz lepiej” to cykl zeszytów ułożonych według stopnia trudności, rozwijający i doskonalący umiejętności matematyczne. 

 • Zeszyt C rozwija umiejętność układania i rozwiązywania zadań z zastosowaniem czterech podstawowych działań arytmetycznych w zakresie 30, z rozszerzeniem do 100.  
 • Doskonali umiejętność rozwiązywania prostych zadań tekstowych. 
przejdź do sklepu
Liczę coraz lepiej, zeszyt D

Liczę coraz lepiej, zeszyt D

Materiały dodatkowe

Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

„Liczę coraz lepiej” to cykl zeszytów ułożonych według stopnia trudności, rozwijający i doskonalący umiejętności matematyczne. 

 • Zeszyt D doskonali działania w zakresie 100.
 • Kształci biegłość w dokonywaniu obliczeń ze stopniowym rozszerzeniem do 1000 i 10 000.
 • Przygotowuje ucznia do kolejnego etapu edukacji matematycznej. 
przejdź do sklepu
Matematyka. Klasa 1

Matematyka. Klasa 1

Zeszyt do kaligrafii

Autorzy: Grażyna Wójcicka

„Matematyka. Zeszyt do kaligrafii” pomoże uczniom w nauce starannego zapisywania cyfr i równań, oswoi je z pisaniem w kratkach i wprowadzi w świat zadań tekstowych o zróżnicowanym stopniu trudności. 

 • Doskonali technikę pisania cyfr dzięki ćwiczeniom płynności i precyzji ruchów w powiększonej i standardowej kratce.
 • Uprawnia płynność, precyzję i swobodę ruchów na powierzchni kratkowanej i rozwija małą motorykę dzięki wielu ćwiczeniom grafomotorycznym.
 • Rozwija technikę zapisywania formuł matematycznych.
 • Zawiera ćwiczenia w pisaniu w standardowej kratce wyrazów i zdań.
 • Zeszyt zawiera też wzory cyfr dla dzieci leworęcznych oraz zadania tekstowe o rosnącym stopniu trudności, dzięki temu każdy uczeń będzie mógł pracować w swoim tempie i każdego dnia cieszyć się z postępów.
Na dobry start, klasa 1

Na dobry start, klasa 1

Matematyka

Autorzy: Marzena Kołaczyńska, Małgorzata Skonieczna

„Matematyka na dobry start” to zeszyt ćwiczeń, który pomoże rozpoznać matematyczne trudności i uzdolnienia każdego pierwszoklasisty.

 • Wspomaga nauczyciela w dokonaniu wstępnej diagnozy umiejętności i wiadomości matematycznych uczniów rozpoczynających naukę w klasie 1.
 • Pozwala precyzyjnie rozpoznać trudności i uzdolnienia każdego dziecka oraz opracować wskazania edukacyjne i terapeutyczne mające wspierać jego dalszy rozwój w tej dziedzinie wiedzy.
 • Ćwiczenia uwzględniają zasadę stopniowania trudności
Zeszyt w kratkę A

Zeszyt w kratkę A

Materiały dodatkowe

CzteroczęścioweZeszyty w kratkę” pomagają opanować umiejętność pisania cyfr, uczą spostrzegawczości oraz podnoszą sprawność grafomotoryczną dziecka. 

 • W Zeszycie A pole do pisania jest odzielone niebieskim paskiem ułatwiającym pisanie w kratkach. 
 • Uczy spostrzegawczości i wyrabia sprawność manualną niezbędną do ładnego pisania dzięki szlaczkom do uzupełniania na dole strony.

 

przejdź do sklepu
Zeszyt w kratkę B

Zeszyt w kratkę B

Materiały dodatkowe

Czteroczęściowe „Zeszyty w kratkę” pomagają opanować umiejętność pisania cyfr, uczą spostrzegawczości oraz podnoszą sprawność grafomotoryczną dziecka. 

 • Zeszyt B posiada zaznaczone pogrubione linie ułatwiające pisanie w kratkach.
 • Uczy spostrzegawczości i wyrabia sprawność manualną niezbędną do ładnego pisania dzięki szlaczkom do uzupełniania na dole strony.

 

przejdź do sklepu
Zeszyt w kratkę C

Zeszyt w kratkę C

Materiały dodatkowe

Czteroczęściowe „Zeszyty w kratkę” pomagają opanować umiejętność pisania cyfr, uczą spostrzegawczości oraz podnoszą sprawność grafomotoryczną dziecka. 

 • Zeszyt C posiada standardową kratkę.
 • Uczy spostrzegawczości i wyrabia sprawność manualną niezbędną do ładnego pisania dzięki szlaczkom do uzupełniania na dole strony.

 

przejdź do sklepu
Zeszyt w kratkę D

Zeszyt w kratkę D

Materiały dodatkowe

Czteroczęściowe „Zeszyty w kratkę” pomagają opanować umiejętność pisania cyfr, uczą spostrzegawczości oraz podnoszą sprawność grafomotoryczną dziecka. 

 • Zeszyt D posiada zmniejszoną kratkę.
 • Uczy spostrzegawczości i wyrabia sprawność manualną niezbędną do ładnego pisania dzięki szlaczkom do uzupełniania na dole strony.

 

przejdź do sklepu
Plansze matematyczne

Plansze matematyczne

„Plansze matematyczne” to karty z monografią liczb od 1 do 20. 

 • Utrwalają nazwy liczb w działaniach: dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu oraz przedstawiają przemienność dodawania i mnożenia. 
 • Całość jest dostarczana w poręcznej teczce ułatwiającej przechowywanie.

Zobacz także