Strefa narzędzi

To jest fizyka to sprawdzona, ceniona i lubiana seria podręczników do nauczania fizyki w szkole podstawowej. Doskonała dla tych, którzy preferują klasyczny układ treści, rozpoczynający się mechaniką.

 • Umożliwia efektywne, atrakcyjne i zindywidualizowane nauczanie fizyki dzięki wprowadzaniu treści w zwięzły i przystępny sposób, licznym odwołaniom do intuicji uczniów i sytuacji znanych im z życia codziennego, czytelnym infografikom i inspirującym fotografiom otwierającym tematy w podręczniku, zadaniom i testom o różnym stopniu trudności, a także materiałom multimedialnym i zadaniom do każdej lekcji w NEONbookach podręcznika i zeszytu ćwiczeń.
 • Zapewnia skuteczną naukę rozwiązywania różnych typów zadań dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku, często dwoma sposobami, różnorodnym zadaniom do samodzielnego rozwiązania w podręczniku, zeszycie ćwiczeń i zbiorze zadań, a także zasobom w NEONbookach wspierającym uzupełnianie wiedzy matematycznej i rozwiązywanie zadań obliczeniowych.
 • Uczy przeprowadzania doświadczeń dzięki wielu propozycjom eksperymentów omówionych w toku lekcji, w tym wszystkich obowiązkowych z podstawy programowej, a także filmom z doświadczeniami w NEONbooku.

Tablice chemiczno-fizyczne dla szkoły podstawowej

Autorzy: Opracowanie zbiorowe

Nowa publikacja dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej przydatna podczas lekcji chemii i fizyki oraz przygotowań do egzaminu ósmoklasisty. Zawiera informacje, które są najczęściej wykorzystywane podczas rozwiązywania zadań.

 • Są pomocne w kształceniu kompetencji matematycznych niezbędnych na lekcji chemii i fizyki, takich jak: biegłość w przekształcaniu wzorów oraz przeliczaniu jednostek fizykochemicznych, dzięki zebraniu w jednym miejscu najważniejszych zagadnień matematycznych niezbędnych podczas rozwiązywania zadań obliczeniowych.
 • Kształcą umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji dzięki przedstawieniu zagadnień z chemii i fizyki w różnej w formie, m.in.: map pojęć, tabel, schematów i na układach okresowych.
przejdź do sklepu
To jest fizyka NEON 7

To jest fizyka NEON 7

Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 818/1/2017
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa

W podręczniku „To jest fizyka” dla klasy 7 szkoły podstawowej treści rozpoczynają się od mechaniki, która jest przedstawiona w prosty i zrozumiały sposób, z wykorzystaniem niezbędnego i elementarnego aparatu matematycznego. Podręcznik zapewnia komfort pracy nauczyciela i ucznia, zarówno w szkole, jak i w domu, dzięki systemowi NEON.

 • Pomaga zainteresować przedmiotem i uczyć fizyki w sposób efektywny dzięki przystępnie i zwięźle przedstawionym treściom, licznym odwołaniom do intuicji uczniów i sytuacji znanych im z życia codziennego, ciekawostkom, a także czytelnym infografikom i inspirującym fotografiom otwierającym tematy.
 • Pozwala kształcić umiejętność rozwiązywania zadań i przezwyciężać problemy matematyczne dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku, często dwoma sposobami, zadaniom różnego typu do samodzielnego rozwiązania oraz omówieniu niezbędnych zagadnień matematycznych.
 • Uczy planowania i przeprowadzania doświadczeń, a także wyciągania z nich wniosków dzięki propozycjom prostych eksperymentów będących elementem toku lekcji, z wykorzystaniem łatwo dostępnych przedmiotów – w tym czytelnie oznaczonych doświadczeń obowiązkowych – a także Pracom badawczym znajdującym się na końcu działów.
 • Pomaga w powtarzaniu i utrwalaniu wiedzy, poprzez wykorzystanie różnych elementów powtórzeniowych, jak Podsumowania, Pytania i zadania na zakończenie tematów, a także Powtórzenia składające się z przypomnienia teorii i czterostopniowego testu.
 • Pozwala na osiągnięcie synergii w nauczaniu dzięki połączeniu tradycyjnego podręcznika z NEONbookiem podręcznika, zawierającym ponad 200 różnorodnych zasobów, które ułatwiają zrozumienie i zapamiętywanie, porządkują wiedzę, umożliwiają naukę poprzez ćwiczenie.

Włącz wyższy standard nauczania. NEON

Dostęp do spójnego systemu rozwiązań edukacyjnych NEON jest możliwy w ramach oferty dotacyjnej dla serii To jest fizyka – NEON.

przejdź do sklepu
To jest fizyka NEON 7

To jest fizyka NEON 7

Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa

Zeszyt ćwiczeń „To jest fizyka” dla klasy 7 szkoły podstawowej umożliwia kształcenie niezbędnych umiejętności z fizyki oraz utrwalanie zdobytej wiedzy. Teraz cyfrowy zeszyt ćwiczeń w NEONbooku jest dostępny dla każdego ucznia na lekcji i w domu.

 • Ułatwia naukę rozwiązywania zadań i pomaga w przezwyciężaniu problemów matematycznych dzięki różnym typom zadań, przykładowym zadaniom krok po kroku – Policzmy razem – a także Dodatkowi matematycznemu zamieszczonemu pod kodem QR.
 • Pozwala pracować z uczniami o różnym poziomie umiejętności i wiedzy dzięki zadaniom o zróżnicowanym stopniu trudności, a także tematom dodatkowym pod kodami QR.
 • Kształci umiejętności planowania i wykonywania prostych doświadczeń dzięki ciekawym eksperymentom z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku.
 • Ułatwia utrwalanie i sprawdzanie wiedzy dzięki elementom znajdującym się na końcu każdego z działów: Sposób na zadanie oraz Sprawdź, czy potrafisz.
 • Bogata baza ponad 150 zadań interaktywnych w NEONbooku zeszytu ćwiczeń z możliwością natychmiastowej weryfikacji odpowiedzi sprawia, że nauczanie jest atrakcyjne i efektywne.

Włącz wyższy standard nauczania. NEON

Dostęp do spójnego systemu rozwiązań edukacyjnych NEON jest możliwy w ramach oferty dotacyjnej dla serii To jest fizyka – NEON.

przejdź do sklepu

Tablice chemiczno-fizyczne dla szkoły podstawowej

Autorzy: Opracowanie zbiorowe

Nowa publikacja dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej przydatna podczas lekcji chemii i fizyki oraz przygotowań do egzaminu ósmoklasisty. Zawiera informacje, które są najczęściej wykorzystywane podczas rozwiązywania zadań.

 • Są pomocne w kształceniu kompetencji matematycznych niezbędnych na lekcji chemii i fizyki, takich jak: biegłość w przekształcaniu wzorów oraz przeliczaniu jednostek fizykochemicznych, dzięki zebraniu w jednym miejscu najważniejszych zagadnień matematycznych niezbędnych podczas rozwiązywania zadań obliczeniowych.
 • Kształcą umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji dzięki przedstawieniu zagadnień z chemii i fizyki w różnej w formie, m.in.: map pojęć, tabel, schematów i na układach okresowych.
przejdź do sklepu

To jest fizyka 8

Podręcznik do fizyki dla szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 818/2/2018
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Edycja 2021-2023

Podręcznik „To jest fizyka” dla klasy 8 szkoły podstawowej w prosty i zrozumiały sposób przedstawia treści zawarte w następujących działach: elektrostatyka i prąd elektryczny, elektryczność i magnetyzm, drgania i fale, oraz optyka.

 • Pomaga zainteresować przedmiotem i uczyć fizyki w sposób efektywny dzięki przystępnie i zwięźle przedstawionym treściom, licznym odwołaniom do intuicji uczniów i sytuacji znanych im z życia codziennego, Ciekawostkom, a także czytelnym infografikom i inspirującym fotografiom otwierającym tematy.
 • Pozwala kształcić umiejętność rozwiązywania zadań dzięki Przykładom rozwiązanym krok po kroku, często dwoma sposobami, oraz zadaniom różnego typu do samodzielnego rozwiązania.
 • Uczy planowania i przeprowadzania eksperymentów, a także wyciągania z nich wniosków dzięki propozycjom prostych doświadczeń (w tym wszystkich obowiązkowych z nowej podstawy programowej), możliwych do wykonania w szkole lub w domu, z wykorzystaniem łatwo dostępnych przedmiotów, a także Pracom badawczym znajdującym się na końcu działów.
 • Pomaga w powtarzaniu i utrwalaniu wiedzy, poprzez wykorzystanie różnych elementów powtórzeniowych, jak Podsumowania, Pytania i zadania na zakończenie tematów, Powtórzenia składające się z teorii i czterostopniowego testu, a także przypomnienie wiadomości z klasy 7.
przejdź do sklepu

To jest fizyka 8

Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla szkoły podstawowej

Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa

NOWA EDYCJA 2021-2023

Zeszyt ćwiczeń „To jest fizyka” dla klasy 8 szkoły podstawowej umożliwia kształcenie niezbędnych umiejętności z fizyki oraz utrwalanie zdobytej wiedzy.

 • Kształtuje umiejętność rozwiązywania zadań oraz intuicyjne rozumienie zagadnień dzięki różnym typom zadań oraz przykładowym, rozwiązanym krok po kroku zadaniom Policzmy razem.
 • Pomaga kształcić umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach zjawisk i procesów fizycznych dzięki ciekawym doświadczeniom z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku, zatytułowanym Fizyka poza szkołą.
 • Pozwala pracować z uczniami o różnym poziomie umiejętności i wiedzy dzięki zadaniom o zróżnicowanym stopniu trudności, a także tematom dodatkowym pod kodami QR.
 • Ułatwia utrwalanie wiedzy i przygotowania do egzaminu ósmoklasisty dzięki nowym elementom znajdującym się na końcu każdego z działów: Sposób na zadanie oraz Sprawdź, czy potrafisz.
przejdź do sklepu

Dlaczego warto wybrać serię To jest fizyka?

Publikacje z serii To jest fizyka są dostosowane do wieku uczniów i sprawdzone w szkolnej praktyce. Zagadnienia przedstawione są zwięźle i przystępnie, z odwołaniami do życia codziennego. Proste doświadczenia, przykłady i zadania o różnym stopniu trudności pozwalają opanować kluczowe umiejętności. NEONbooki podręcznika i zeszytu ćwiczeń – dostępne dla nauczycieli i uczniów w dowolnym miejscu i czasie – stwarzają nowe możliwości edukacyjne dzięki zasobom multimedialnym i zadaniom do każdej lekcji.

NEONbook podręcznika

Ponad 200 zasobów multimedialnych dla klasy 7, skorelowanych z podręcznikiem, ułatwia uczniom zrozumienie nowych zagadnień.

Zasoby z NEONbooka można wyświetlać w dowolnym momencie lekcji, zatrzymywać i powtarzać. Dzięki temu, że są udostępniane również uczniowi, nauczyciel i uczeń pracują z tymi samymi zasobami. Wśród ponad 200 materiałów prezentacyjnych i ćwiczeniowych znajdują się m.in.:

 • animacje i interaktywne ilustracje
 • filmy z doświadczeniami
 • ćwiczenia interaktywne, zadania z podpowiedziami i przykłady zadań obliczeniowych z rozwiązaniami krok po kroku
 • test do każdego działu z natychmiastową informacją zwrotną o poziomie przygotowania do sprawdzianu
 • podsumowanie działu w graficznej formie

NEONbook zeszytu ćwiczeń

Ponad 100 interaktywnych ćwiczeń i ponad 200 w wersji tradycyjnej umożliwia skuteczne utrwalenie wiedzy i umiejętności wprowadzanych na lekcjach.

Dzięki NEONbookowi wszyscy uczniowie mają dostęp do elektronicznej wersji zeszytu ćwiczeń – zarówno w szkole, jak i w domu. NEON zapewnia:

 • oszczędność czasu dzięki szybkiemu i prostemu zadawaniu prac domowych
 • wygodę dzięki pełnej automatyzacji sprawdzania zadań zamkniętych
 • szybką informację zwrotną w postaci automatycznego otrzymywania przez uczniów wyników wraz z punktami i nagrodami

Fizyka nie musi być trudna

Seria To jest fizyka przystępnie i zwięźle przedstawia zagadnienia, czyniąc naukę łatwiejszą i bardziej interesującą

 • przystępny język i niewielkie porcje wiedzy rozdzielone śródtytułami ułatwiają uczniom przyswajanie nowych zagadnień
 • podsumowania na koniec każdej lekcji pomagają w usystematyzowaniu wiedzy z danego tematu
 • fotografie otwierające na początku tematów w  podręczniku inspirują uczniów i rozbudzają ich wyobraźnię
 • infografiki, liczne zdjęcia i odwołania do życia codziennego zaciekawiają uczniów i ułatwiają naukę
 • NEONbook podręcznika pozwala łatwiej przyswoić trudne zagadnienia – dzięki zasobom multimedialnym, jak animacje, ilustracje interaktywne i filmy, np. o powstawaniu wykresu czy o sile wypadkowej

 

Sposób na problemy matematyczne

Seria To jest fizyka pomaga w przezwyciężaniu problemów matematycznych i nauce rozwiązywania zadań obliczeniowych.

 • przykładowo rozwiązane zadania w podręczniku, zeszycie ćwiczeń i zbiorze zadań ułatwiają uczniom naukę rozwiązywania zadań obliczeniowych
 • Policzmy razem w zeszycie ćwiczeń – pokazanie kolejnych kroków prowadzących do rozwiązania – ułatwia samodzielne zmierzenie się z zadaniami danego typu
 • NEONbooki podręcznika i zeszytu ćwiczeń zawierają zasoby wspierające uczniów w przypominaniu lub uzupełnianiu wiedzy matematycznej i rozwiązywaniu zadań obliczeniowych, jak przykład dotyczący obliczania prędkości czy ilustracja interaktywna wyjaśniająca zagadnienie średniej arytmetycznej

Kluczowe umiejętności przedmiotowe

Pomagamy w kształceniu umiejętności przedmiotowych, związanych m.in. z rozwiązywaniem zadań i przeprowadzaniem doświadczeń.

 • zadania o różnym stopniu trudności, przykłady umożliwiające prześledzenie rozwiązań, również dwoma sposobami, Sposób na zadanie w zeszycie ćwiczeń i zadania analogiczne do przykładów, ułatwiają kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań różnego typu
 • doświadczenia przedstawione w podręczniku, zeszycie ćwiczeń i zbiorze zadań pozwalają kształcić umiejętności związane z przeprowadzaniem i analizą doświadczeń
 • zadania wymagające odczytywania informacji, np. z wykresów i ilustracji, pozwalają kształcić umiejętność odczytywania informacji przedstawionych w różnej formie

Sprawdź, co wyróżnia serię „To jest fizyka” – NEON!

W broszurze znajdziesz informacje o tym, jak:

 • elastycznie dopasować serię „To jest fizyka” z NEONem do pracy swojej i uczniów, w domu i szkole
 • zaoszczędzić czas dzięki nowym rozwiązaniom w NEONbooku Zeszytu ćwiczeń i systemowi Ondorio
 • dzięki nowym rozwiązaniom cyfrowym ułatwić codzienną pracę
 • w codziennej pracy sprawdza się seria „To jest fizyka”
pobierz

Narzędzia nauczyciela

Nowoczesne, proste w obsłudze aplikacje wspierają nauczycieli zarówno w czasie przygotowań do lekcji, jak i w trakcie ich prowadzenia. Atrakcyjne materiały prezentacyjne skracają czas potrzebny na przygotowanie do zajęć i ułatwiają zainteresowanie uczniów przedmiotem.

 

NEON

NEON to praktyczne i intuicyjne w obsłudze narzędzie współpracy nauczyciela z uczniem. Zostało zaprojektowane jako wspólna przestrzeń wypełniona różnorodnymi pomocami dydaktycznymi.

zobacz

Generator testów

Generator testów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.

zobacz

Dla Nauczyciela

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

zobacz

Ondorio

Ondorio

Ondorio to nowoczesna aplikacja umożliwiająca automatyczne sprawdzanie kartkówek i testów przygotowanych w Generatorze testów i sprawdzianów.

zobacz

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest internet.

zobacz

Multiteka

Materiały prezentacyjne Nowej Ery pomogą w organizacji urozmaiconych i efektywnych dydaktycznie zajęć.

zobacz

Strefa wiedzy
Strefa rozwoju

Edukacja na czasie

Nauczyciel

Edukacja na czasie. Nauczyciel - cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Uczeń

Edukacja na czasie. Uczeń - cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Nauka i relacje

Edukacja na czasie. Nauka i relacje - webinaria i artykuły dotyczące procesu nauczania zdalnego, w których eksperci – psychologowie i pedagodzy – dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Technologia

Solidna dawka inspiracji, wiedzy i praktycznych porad, które pomogą nie utonąć w oceanie edukacyjnych technologicznych nowinek i innowacji, za to ułatwią wybranie z nich tych, które faktycznie pomogą oszczędzić czas, a jednocześnie uczyć skuteczniej i ciekawiej.

dowiedz się więcej

Zobacz także