Strefa narzędzi

To jest fizyka to sprawdzona, ceniona i lubiana seria podręczników do nauczania fizyki w szkole podstawowej. Doskonała dla tych, którzy preferują klasyczny układ treści, rozpoczynający się mechaniką.

 • Umożliwia efektywne, atrakcyjne i zindywidualizowane nauczanie fizyki dzięki wprowadzaniu treści w zwięzły i przystępny sposób, licznym odwołaniom do intuicji uczniów i sytuacji znanych im z życia codziennego, czytelnym infografikom i inspirującym fotografiom otwierającym tematy w podręczniku, zadaniom i testom o różnym stopniu trudności, a także materiałom multimedialnym i zadaniom do każdej lekcji w NEONbookach podręcznika i zeszytu ćwiczeń.
 • Zapewnia skuteczną naukę rozwiązywania różnych typów zadań dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku, często dwoma sposobami, różnorodnym zadaniom do samodzielnego rozwiązania w podręczniku, zeszycie ćwiczeń i zbiorze zadań, a także zasobom w NEONbookach wspierającym uzupełnianie wiedzy matematycznej i rozwiązywanie zadań obliczeniowych.
 • Uczy przeprowadzania doświadczeń dzięki wielu propozycjom eksperymentów omówionych w toku lekcji, w tym wszystkich obowiązkowych z podstawy programowej, a także filmom z doświadczeniami w NEONbooku.

Tablice chemiczno-fizyczne dla szkoły podstawowej

Autorzy: Opracowanie zbiorowe

Nowa publikacja dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej przydatna podczas lekcji chemii i fizyki oraz przygotowań do egzaminu ósmoklasisty. Zawiera informacje, które są najczęściej wykorzystywane podczas rozwiązywania zadań.

 • Są pomocne w kształceniu kompetencji matematycznych niezbędnych na lekcji chemii i fizyki, takich jak: biegłość w przekształcaniu wzorów oraz przeliczaniu jednostek fizykochemicznych, dzięki zebraniu w jednym miejscu najważniejszych zagadnień matematycznych niezbędnych podczas rozwiązywania zadań obliczeniowych.
 • Kształcą umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji dzięki przedstawieniu zagadnień z chemii i fizyki w różnej w formie, m.in.: map pojęć, tabel, schematów i na układach okresowych.
przejdź do sklepu
To jest fizyka NEON 7. Nowość! Edycja 2023–2025

To jest fizyka NEON 7. Nowość! Edycja 2023–2025

Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 818/1/2017
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa

W podręczniku „To jest fizyka” dla klasy 7 szkoły podstawowej treści rozpoczynają się od mechaniki, która jest przedstawiona w prosty i zrozumiały sposób, z wykorzystaniem niezbędnego i elementarnego aparatu matematycznego. Podręcznik zapewnia komfort pracy nauczyciela i ucznia, zarówno w szkole, jak i w domu, dzięki systemowi NEON.

 • Pomaga zainteresować przedmiotem i uczyć fizyki w sposób efektywny dzięki przystępnie i zwięźle przedstawionym treściom, licznym odwołaniom do intuicji uczniów i sytuacji znanych im z życia codziennego, ciekawostkom, a także czytelnym infografikom i inspirującym fotografiom otwierającym tematy.
 • Pozwala kształcić umiejętność rozwiązywania zadań i przezwyciężać problemy matematyczne dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku, często dwoma sposobami, zadaniom różnego typu do samodzielnego rozwiązania oraz omówieniu niezbędnych zagadnień matematycznych.
 • Uczy planowania i przeprowadzania doświadczeń, a także wyciągania z nich wniosków dzięki propozycjom prostych eksperymentów będących elementem toku lekcji, z wykorzystaniem łatwo dostępnych przedmiotów – w tym czytelnie oznaczonych doświadczeń obowiązkowych – a także Pracom badawczym znajdującym się na końcu działów.
 • Pomaga w powtarzaniu i utrwalaniu wiedzy, poprzez wykorzystanie różnych elementów powtórzeniowych, jak Podsumowania, Pytania i zadania na zakończenie tematów, a także Powtórzenia składające się z przypomnienia teorii i czterostopniowego testu.
 • Pozwala na osiągnięcie synergii w nauczaniu dzięki połączeniu tradycyjnego podręcznika z NEONbookiem podręcznika, zawierającym ponad 200 różnorodnych zasobów, które ułatwiają zrozumienie i zapamiętywanie, porządkują wiedzę, umożliwiają naukę poprzez ćwiczenie.

Włącz wyższy standard nauczania. NEON

Dostęp do spójnego systemu rozwiązań edukacyjnych NEON jest możliwy w ramach oferty dotacyjnej dla serii To jest fizyka – NEON.

przejdź do sklepu
To jest fizyka NEON 7

To jest fizyka NEON 7

Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa

Zeszyt ćwiczeń „To jest fizyka” dla klasy 7 szkoły podstawowej umożliwia kształcenie niezbędnych umiejętności z fizyki oraz utrwalanie zdobytej wiedzy. Teraz cyfrowy zeszyt ćwiczeń w NEONbooku jest dostępny dla każdego ucznia na lekcji i w domu.

 • Ułatwia naukę rozwiązywania zadań i pomaga w przezwyciężaniu problemów matematycznych dzięki różnym typom zadań, przykładowym zadaniom krok po kroku – Policzmy razem – a także Dodatkowi matematycznemu zamieszczonemu pod kodem QR.
 • Pozwala pracować z uczniami o różnym poziomie umiejętności i wiedzy dzięki zadaniom o zróżnicowanym stopniu trudności, a także tematom dodatkowym pod kodami QR.
 • Kształci umiejętności planowania i wykonywania prostych doświadczeń dzięki ciekawym eksperymentom z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku.
 • Ułatwia utrwalanie i sprawdzanie wiedzy dzięki elementom znajdującym się na końcu każdego z działów: Sposób na zadanie oraz Sprawdź, czy potrafisz.
 • Bogata baza ponad 150 zadań interaktywnych w NEONbooku zeszytu ćwiczeń z możliwością natychmiastowej weryfikacji odpowiedzi sprawia, że nauczanie jest atrakcyjne i efektywne.

Włącz wyższy standard nauczania. NEON

Dostęp do spójnego systemu rozwiązań edukacyjnych NEON jest możliwy w ramach oferty dotacyjnej dla serii To jest fizyka – NEON.

przejdź do sklepu

Tablice chemiczno-fizyczne dla szkoły podstawowej

Autorzy: Opracowanie zbiorowe

Nowa publikacja dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej przydatna podczas lekcji chemii i fizyki oraz przygotowań do egzaminu ósmoklasisty. Zawiera informacje, które są najczęściej wykorzystywane podczas rozwiązywania zadań.

 • Są pomocne w kształceniu kompetencji matematycznych niezbędnych na lekcji chemii i fizyki, takich jak: biegłość w przekształcaniu wzorów oraz przeliczaniu jednostek fizykochemicznych, dzięki zebraniu w jednym miejscu najważniejszych zagadnień matematycznych niezbędnych podczas rozwiązywania zadań obliczeniowych.
 • Kształcą umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji dzięki przedstawieniu zagadnień z chemii i fizyki w różnej w formie, m.in.: map pojęć, tabel, schematów i na układach okresowych.
przejdź do sklepu

To jest fizyka 8

Podręcznik do fizyki dla szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 818/2/2018
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Edycja 2021-2023

Podręcznik „To jest fizyka” dla klasy 8 szkoły podstawowej w prosty i zrozumiały sposób przedstawia treści zawarte w następujących działach: elektrostatyka i prąd elektryczny, elektryczność i magnetyzm, drgania i fale, oraz optyka.

 • Pomaga zainteresować przedmiotem i uczyć fizyki w sposób efektywny dzięki przystępnie i zwięźle przedstawionym treściom, licznym odwołaniom do intuicji uczniów i sytuacji znanych im z życia codziennego, Ciekawostkom, a także czytelnym infografikom i inspirującym fotografiom otwierającym tematy.
 • Pozwala kształcić umiejętność rozwiązywania zadań dzięki Przykładom rozwiązanym krok po kroku, często dwoma sposobami, oraz zadaniom różnego typu do samodzielnego rozwiązania.
 • Uczy planowania i przeprowadzania eksperymentów, a także wyciągania z nich wniosków dzięki propozycjom prostych doświadczeń (w tym wszystkich obowiązkowych z nowej podstawy programowej), możliwych do wykonania w szkole lub w domu, z wykorzystaniem łatwo dostępnych przedmiotów, a także Pracom badawczym znajdującym się na końcu działów.
 • Pomaga w powtarzaniu i utrwalaniu wiedzy, poprzez wykorzystanie różnych elementów powtórzeniowych, jak Podsumowania, Pytania i zadania na zakończenie tematów, Powtórzenia składające się z teorii i czterostopniowego testu, a także przypomnienie wiadomości z klasy 7.
przejdź do sklepu

To jest fizyka 8

Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla szkoły podstawowej

Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa

NOWA EDYCJA 2021-2023

Zeszyt ćwiczeń „To jest fizyka” dla klasy 8 szkoły podstawowej umożliwia kształcenie niezbędnych umiejętności z fizyki oraz utrwalanie zdobytej wiedzy.

 • Kształtuje umiejętność rozwiązywania zadań oraz intuicyjne rozumienie zagadnień dzięki różnym typom zadań oraz przykładowym, rozwiązanym krok po kroku zadaniom Policzmy razem.
 • Pomaga kształcić umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach zjawisk i procesów fizycznych dzięki ciekawym doświadczeniom z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku, zatytułowanym Fizyka poza szkołą.
 • Pozwala pracować z uczniami o różnym poziomie umiejętności i wiedzy dzięki zadaniom o zróżnicowanym stopniu trudności, a także tematom dodatkowym pod kodami QR.
 • Ułatwia utrwalanie wiedzy i przygotowania do egzaminu ósmoklasisty dzięki nowym elementom znajdującym się na końcu każdego z działów: Sposób na zadanie oraz Sprawdź, czy potrafisz.
przejdź do sklepu

Dlaczego warto wybrać serię To jest fizyka?

Publikacje z serii To jest fizyka są dostosowane do wieku uczniów i sprawdzone w szkolnej praktyce. Zagadnienia przedstawione są zwięźle i przystępnie, z odwołaniami do życia codziennego. Proste doświadczenia, przykłady i zadania o różnym stopniu trudności pozwalają opanować kluczowe umiejętności. NEONbooki podręcznika i zeszytu ćwiczeń – dostępne dla nauczycieli i uczniów w dowolnym miejscu i czasie – stwarzają nowe możliwości edukacyjne dzięki zasobom multimedialnym i zadaniom do każdej lekcji.

NEONbook podręcznika

Ponad 200 zasobów multimedialnych dla klasy 7, skorelowanych z podręcznikiem, ułatwia uczniom zrozumienie nowych zagadnień.

Zasoby z NEONbooka można wyświetlać w dowolnym momencie lekcji, zatrzymywać i powtarzać. Dzięki temu, że są udostępniane również uczniowi, nauczyciel i uczeń pracują z tymi samymi zasobami. Wśród ponad 200 materiałów prezentacyjnych i ćwiczeniowych znajdują się m.in.:

 • animacje i interaktywne ilustracje
 • filmy z doświadczeniami
 • ćwiczenia interaktywne, zadania z podpowiedziami i przykłady zadań obliczeniowych z rozwiązaniami krok po kroku
 • test do każdego działu z natychmiastową informacją zwrotną o poziomie przygotowania do sprawdzianu
 • podsumowanie działu w graficznej formie

NEONbook zeszytu ćwiczeń

Ponad 100 interaktywnych ćwiczeń i ponad 200 w wersji tradycyjnej umożliwia skuteczne utrwalenie wiedzy i umiejętności wprowadzanych na lekcjach.

Dzięki NEONbookowi wszyscy uczniowie mają dostęp do elektronicznej wersji zeszytu ćwiczeń – zarówno w szkole, jak i w domu. NEON zapewnia:

 • oszczędność czasu dzięki szybkiemu i prostemu zadawaniu prac domowych
 • wygodę dzięki pełnej automatyzacji sprawdzania zadań zamkniętych
 • szybką informację zwrotną w postaci automatycznego otrzymywania przez uczniów wyników wraz z punktami i nagrodami

Fizyka nie musi być trudna

Seria To jest fizyka przystępnie i zwięźle przedstawia zagadnienia, czyniąc naukę łatwiejszą i bardziej interesującą

 • przystępny język i niewielkie porcje wiedzy rozdzielone śródtytułami ułatwiają uczniom przyswajanie nowych zagadnień
 • podsumowania na koniec każdej lekcji pomagają w usystematyzowaniu wiedzy z danego tematu
 • fotografie otwierające na początku tematów w  podręczniku inspirują uczniów i rozbudzają ich wyobraźnię
 • infografiki, liczne zdjęcia i odwołania do życia codziennego zaciekawiają uczniów i ułatwiają naukę
 • NEONbook podręcznika pozwala łatwiej przyswoić trudne zagadnienia – dzięki zasobom multimedialnym, jak animacje, ilustracje interaktywne i filmy, np. o powstawaniu wykresu czy o sile wypadkowej

 

Sposób na problemy matematyczne

Seria To jest fizyka pomaga w przezwyciężaniu problemów matematycznych i nauce rozwiązywania zadań obliczeniowych.

 • przykładowo rozwiązane zadania w podręczniku, zeszycie ćwiczeń i zbiorze zadań ułatwiają uczniom naukę rozwiązywania zadań obliczeniowych
 • Policzmy razem w zeszycie ćwiczeń – pokazanie kolejnych kroków prowadzących do rozwiązania – ułatwia samodzielne zmierzenie się z zadaniami danego typu
 • NEONbooki podręcznika i zeszytu ćwiczeń zawierają zasoby wspierające uczniów w przypominaniu lub uzupełnianiu wiedzy matematycznej i rozwiązywaniu zadań obliczeniowych, jak przykład dotyczący obliczania prędkości czy ilustracja interaktywna wyjaśniająca zagadnienie średniej arytmetycznej

Kluczowe umiejętności przedmiotowe

Pomagamy w kształceniu umiejętności przedmiotowych, związanych m.in. z rozwiązywaniem zadań i przeprowadzaniem doświadczeń.

 • zadania o różnym stopniu trudności, przykłady umożliwiające prześledzenie rozwiązań, również dwoma sposobami, Sposób na zadanie w zeszycie ćwiczeń i zadania analogiczne do przykładów, ułatwiają kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań różnego typu
 • doświadczenia przedstawione w podręczniku, zeszycie ćwiczeń i zbiorze zadań pozwalają kształcić umiejętności związane z przeprowadzaniem i analizą doświadczeń
 • zadania wymagające odczytywania informacji, np. z wykresów i ilustracji, pozwalają kształcić umiejętność odczytywania informacji przedstawionych w różnej formie

Sprawdź, co wyróżnia serię „To jest fizyka” – NEON!

W broszurze znajdziesz informacje o tym, jak:

 • elastycznie dopasować serię „To jest fizyka” z NEONem do pracy swojej i uczniów, w domu i szkole
 • zaoszczędzić czas dzięki nowym rozwiązaniom w NEONbooku Zeszytu ćwiczeń i systemowi Ondorio
 • dzięki nowym rozwiązaniom cyfrowym ułatwić codzienną pracę
 • w codziennej pracy sprawdza się seria „To jest fizyka”
pobierz

Narzędzia nauczyciela

Nowoczesne, proste w obsłudze aplikacje wspierają nauczycieli zarówno w czasie przygotowań do lekcji, jak i w trakcie ich prowadzenia. Atrakcyjne materiały prezentacyjne skracają czas potrzebny na przygotowanie do zajęć i ułatwiają zainteresowanie uczniów przedmiotem.

 

NEON

NEON to praktyczne i intuicyjne w obsłudze narzędzie współpracy nauczyciela z uczniem. Zostało zaprojektowane jako wspólna przestrzeń wypełniona różnorodnymi pomocami dydaktycznymi.

zobacz

Generator testów

Generator testów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.

zobacz

Dla Nauczyciela

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

zobacz

Ondorio

Ondorio

Ondorio to nowoczesna aplikacja umożliwiająca automatyczne sprawdzanie kartkówek i testów przygotowanych w Generatorze testów i sprawdzianów.

zobacz

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest internet.

zobacz

Multiteka

Materiały prezentacyjne Nowej Ery pomogą w organizacji urozmaiconych i efektywnych dydaktycznie zajęć.

zobacz

Strefa wiedzy
Strefa rozwoju

Edukacja na czasie

Nauczyciel

Edukacja na czasie. Nauczyciel - cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Uczeń

Edukacja na czasie. Uczeń - cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Nauka i relacje

Edukacja na czasie. Nauka i relacje - webinaria i artykuły dotyczące procesu nauczania zdalnego, w których eksperci – psychologowie i pedagodzy – dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Technologia

Solidna dawka inspiracji, wiedzy i praktycznych porad, które pomogą nie utonąć w oceanie edukacyjnych technologicznych nowinek i innowacji, za to ułatwią wybranie z nich tych, które faktycznie pomogą oszczędzić czas, a jednocześnie uczyć skuteczniej i ciekawiej.

dowiedz się więcej

Zobacz także