Spójność układu w obrębie serii ułatwia pracę z podręcznikami

Uczniowie i nauczyciele pracujący z podręcznikami Wczoraj i dziś przyzwyczaili się do rozkładu elementów w tematach,
ten sam układ przenieśliśmy do nowych podręczników dla klasy 7. Dzięki temu zachowaliśmy jeszcze większą spójność, która zapewni komfort pracy dydaktycznej.

Wszystkie rozwiązania

Więcej czasu na realizację materiału z historii

Lepsze rozplanowanie treści oraz usunięcie zagadnień wykraczających poza podstawę zapewnią komfort pracy.

Język wykładu przyjazny dla uczniów

Prostszy język wykładu oraz wyeksponowane związki przyczynowo-skutkowe.

Rozwiązania graficzne dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Czytelna i atrakcyjna szata graficzna oraz zastosowanie wypunktowań, tabel i map myśli.