Systematyczne przygotowania do egzaminu  

Najważniejszym elementem przygotowań powinno być wybranie takiej metody kształcenia,
aby uczniowie mieli możliwość uporządkować i utrwalić wiedzę oraz przećwiczyć rozwiązywanie jak największej liczby zadań typu egzaminacyjnego.

„Wiesz, umiesz, zdasz”

Blok porządkujący wiadomości i kształcący umiejętności z danego rozdziału, który obejmuje „Podsumowanie”, „Sposób na zadania” oraz „Sprawdź, czy potrafisz”.

Korzystaj z dodatkowych publikacji

W zeszytach ćwiczeń zadania „Sprawdź, czy potrafisz” znajdujące się po każdym rozdziale,
w atrakcyjny i przyjazny sposób pozwalają ćwiczyć umiejętności związane z chronologią oraz analizę map, ilustracji i tekstów źródłowych.

Atlas historyczny pozwala na doskonalenie umiejętności historycznych za pomocą przejrzystych, prostych i czytelnych
map, planów bitew, planów miast, diagramów, schematów oraz danych statystycznych.

Wszystkie rozwiązania

Spójność układu w obrębie serii ułatwia pracę z podręcznikami

Sprawdzone ułożenie elementów w tematach przeniesliśmy do nowych podręczników do kl. 7.

Więcej czasu na realizację materiału z historii

Lepsze rozplanowanie treści oraz usunięcie zagadnień wykraczających poza podstawę zapewnią komfort pracy.

Język wykładu przyjazny dla uczniów

Prostszy język wykładu oraz wyeksponowane związki przyczynowo-skutkowe.