Systematyczne przygotowania do egzaminu

Rozwiązywanie zadań typu egzaminacyjnego podczas realizacji bieżącego materiału oraz stopniowe nabywanie wymaganych umiejętności
to sposób na rozpoczęcie przygotowań do egzaminu ósmoklasisty już we wcześniejszych latach nauki.

 Klasa 4 – krok po kroku do egzaminu

Seria Nowe słowa na start! już od klasy 4 umożliwia stopniowe zdobywanie i ćwiczenie umiejętności potrzebnych
na egzaminie ósmoklasisty oraz pomaga w systematycznym porządkowaniu i utrwalaniu zdobytej wiedzy.

Klasa 7 – „Wiesz, umiesz, zdasz”

Zestawy zadań egzaminacyjnych do fragmentów lektur, mapy pojęć porządkujące najważniejsze zagadnienia oraz testy
Sprawdź, czy potrafisz to elementy połączone hasłem Wiesz, umiesz, zdasz, które w przemyślany sposób przygotowują do egzaminu ósmoklasisty.

Korzystaj z dodatkowych publikacji

Zeszyt ćwiczeń został opracowany tak, by pomagał kształcić wymagane na egzaminie umiejętności –
zarówno z zakresu kształcenia językowego, jak i tworzenia określonych form wypowiedzi z wykorzystaniem znajomości lektur obowiązkowych.

Wszystkie rozwiązania

Przemyślana forma pracy z tekstem literackim

Kluczową rolę w podręcznikach do języka polskiego odgrywają dobrze opracowane, obudowane poleceniami, teksty literackie.

Kształcenie językowe na miarę ucznia

Dobrze opracowane zagadnienia językowe umożliwiają efektywną naukę poprawnego posługiwania się językiem polskim.

Uporządkowanie i redukcja treści

Lepsze rozplanowanie treści i zmniejszenie liczby rozdziałów to odpowiedź na oczekiwania nauczycieli i potrzeby uczniów.