Wymagania ogólne i szczegółowe zamieszczone w podstawie programowej do podstaw przedsiębiorczości dla branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów szkoły podstawowej znajdują się także w podstawie programowej do tego przedmiotu dla liceum i technikum. Na ich realizację w obu typach szkół przewidziano tę samą liczbę godzin.

 

Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość pozwala zrealizować wszystkie wymagania ogólne i szczegółowe zamieszczone w obu tych podstawach programowych.

 

Zobacz podręcznik
Krok w przedsiębiorczość