Nowy przedmiot Biznes i zarządzanie od roku szkolnego 2023/2024

Od 1 września 2023 r. w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych II stopnia zostanie wprowadzony nowy przedmiot Biznes i zarządzanie.

  • Rozporządzenie zakłada wprowadzenie nowego przedmiotu w obu zakresach.
  • Biznes i zarządzanie w zakresie podstawowym zastąpi obecny przedmiot podstawy przedsiębiorczości.
  • Zakres rozszerzony umożliwi zdawanie matury z przedmiotu biznes i zarządzanie.

Rozporządzenie daje formalną podstawę do wprowadzenia od września 2023 r. oferty klas biznesowych z zakresem rozszerzonym BIZ, umożliwiającym przygotowanie uczniów do matury.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi POBIERZ
Podstawa programowa od 2023 roku  POBIERZ
Ramowe plany nauczania od 2023 roku POBIERZ
Zmiany w edukacji w zakresie przedsiębiorczości – prezentacja z webinarium dla nauczycieli POBIERZ
Wdrażanie nowego przedmiotu biznes i zarządzanie – prezentacja z webinarium dla dyrektorów POBIERZ

Zobacz także