Strefa narzędzi

SERIA

Seria przeznaczona do nauczania biznesu i zarządzania w zakresach podstawowym i rozszerzonym. Zawiera sprawdzone i cenione rozwiązania z lubianej przez nauczycieli serii Krok w przedsiębiorczość oraz nowe niezbędne elementy ułatwiające nauczanie. 

Zaktualizuj listy podręczników w Twojej szkole!  Numery dopuszczenia: zakres podstawowy 1193/1/2023, zakres rozszerzony 1196/1/2023.

To seria oparta na sprawdzonych i cenionych rozwiązaniach, dostosowana do wymagań podstawy programowej biznesu i zarządzania oraz wzbogacona o nowe rozwiązania gwarantujące nauczycielom komfort pracy, a uczniom – łagodne wprowadzenie w zagadnienia nowego przedmiotu.

Zakres podstawowy Zobacz fragment podręcznika >

Zakres rozszerzony Zobacz fragment podręcznika >

Dlaczego warto wybrać serię Krok w biznes i zarządzanie?

 

Przekonaj się, co wyróżnia serię „Krok w biznes i zarządzanie”!

W broszurze znajdziesz informacje o:

 • wyzwaniach związanych z wprowadzeniem nowego przedmiotu biznes i zarządzanie
 • rozwiązaniach w podręcznikach do zakresu podstawowego i rozszerzonego, które pomagają kształcić umiejętności praktyczne
 • obudowie dydaktycznej odpowiadającej oczekiwaniom nauczycieli.
pobierz

Spójna koncepcja

Spójna koncepcja nauczania oraz wspólne rozwiązania zastosowane w publikacjach do zakresów podstawowego i rozszerzonego to gwarancja komfortu pracy nauczyciela podczas realizacji wymagań podstawy programowej.

 • zbliżone układy treści w obu zakresach,
 • spójna siatka pojęć dostosowana do odpowiedniego zakresu,
 • te same rozwiązania dydaktyczne wewnątrz tematów i rozdziałów,
 • wspólne elementy obudowy dydaktycznej:
 • - w portalu dlanauczyciela.pl,
 • - w generatorze testów i sprawdzianów.

Praktyczny wymiar kształcenia biznesu i zarządzania

W serii Krok w biznes i zarządzanie położyliśmy akcent na praktyczne nauczanie przedmiotu poprzez:

 • w podręcznikach do obu zakresów:
 • - elementy: W praktyce, Wokół nas, Przykład, Studium przypadku(case study),
 • - lekcje w formie warsztatów,
 • w Kartach pracy ucznia:
 • - elementy Z życia, czyli krótkie pytania, dzięki którym uczniowie nauczą się wykorzystywać wiedzę zdobytą na lekcji w najczęstszych sytuacjach życiowych,
 • - elementy W praktyce po każdym dziale, w których umieściliśmy jeszcze więcej studiów przypadku oraz zadań umożliwiających wykształcenie przez ucznia praktycznych umiejętności.
 • w portalu dlanauczyciela.pl: 
 • - filmy do każdej lekcji dotyczącej zarządzania projektami,
 • - filmy z wizyt u czołowych polskich przedsiębiorców,
 • - filmy edukacyjne do innych zagadnień,
 • - sketchnotki, czyli graficzne notatki w formie animacji.

Nowe filmy przygotowane przez praktyków biznesu

Specjalnie na potrzeby przedmiotu biznes i zarządzanie przygotowaliśmy ponad 30 nowych filmów opracowanych we współpracy z praktykami biznesu i pracownikami największych polskich uczelni ekonomicznych. Materiały te uczą w praktyce przedmiotu, pozwalają zainteresować uczniów lekcją oraz wytłumaczyć nawet najtrudniejsze zagadnienia.

 • 10 filmów z zarządzania projektami, z których Twoi uczniowie dowiedzą się na konkretnym przykładzie, jak w praktyce zrealizować projekt społeczny. Cykl 10 filmów zrealizowany z Mariuszem Kapustą, który od 10 lat szkoli menadżerów największych polskich firm z zarządzania projektami.
 • 20 filmów i webinarów do najważniejszych zagadnień przedmiotowych

Dzięki tym filmom oszczędzanie i inwestowanie, usługi finansowe czy podatki nie będą stanowiły dla uczniów problemu. Cykl webinarów został przygotowany m.in. przez Wojciecha Świdra – finansistę, doradcę inwestycyjnego i maklera, oraz Annę Siwiec – doradcę podatkowego.

Polscy przedsiębiorcy dla uczniów

 • Filmy z wizyt u polskich przedsiębiorców oraz wywiady z polskimi przedsiębiorcami.

Wiemy, jak zainteresować uczniów przedmiotem

Seria Krok w biznes i zarządzanie oprócz atrakcyjnych graficznie podręczników napisanych przyjaznym językiem, zawierających odniesienia do sytuacji bliskich uczniom, została wzbogacona o atrakcyjną cyfrową obudowę dydaktyczną.

 • Podręczniki – atrakcyjne graficznie, napisane przyjaznym językiem, zawierające przykłady z życia oraz wskazujące na praktyczne wykorzystanie wiedzy.
 • W Kartach pracy ucznia zadania inspirujące i rozwijające przydatne umiejętności.
 • W portalu dlanauczyciela.pl propozycje atrakcyjnych zajęć z wykorzystaniem tradycyjnych oraz cyfrowych narzędzi.

Stale uzupełniamy obudowę dydaktyczną, co umożliwia przeprowadzenie lekcji w atrakcyjny sposób oraz omówienie przykładów bliskich uczniom.

 

Podstawa programowa od 2023 roku  POBIERZ >

Ramowe plany nauczania od 2023 roku POBIERZ >

Zmiany w edukacji w zakresie przedsiębiorczości – prezentacja z webinarium dla nauczycieli POBIERZ >

Wdrażanie nowego przedmiotu biznes i zarządzanie – prezentacja z webinarium dla dyrektorów POBIERZ >

Dla ucznia

Krok w biznes i zarządzanie 1

Krok w biznes i zarządzanie 1

Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 1193/1/2023
Autorzy: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Podręcznik „Krok w biznes i zarządzanie 1” do zakresu podstawowego zawiera treści dotyczące umiejętności miękkich, zarządzania projektami, gospodarki rynkowej i finansów osobistych. Został przygotowany z myślą o młodszym uczniu w szkole ponadpodstawowej i umożliwia łagodne wprowadzenie go w zagadnienia przedmiotu.

 • Ułatwia pracę z młodszym uczniem dzięki różnorodnym formom przekazu, małym porcjom wiedzy i przystępnemu językowi.
 • Zapewnia sprawną realizację materiału przez dostosowanie ilości treści w każdym temacie do jednej godziny lekcyjnej.
 • Przyspiesza naukę dzięki celom lekcji podanym w elemencie Zwróć uwagę na…, podsumowaniom zamieszczonym po każdej lekcji w elemencie W skrócie oraz Podsumowaniom zamieszczonym na końcu każdego działu.  
 • Umożliwia wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce dzięki elementom takim jak: studium przypadku, W praktyce, Przykład.
 • Wzbudza zainteresowanie ucznia przedmiotem dzięki nawiązywaniu do życia codziennego oraz czytelnym i atrakcyjnym infografikom.
 • Umożliwia szybkie utrwalanie wiadomości i umiejętności dzięki zadaniom powtórzeniowym.
przejdź do sklepu
Krok w biznes i zarządzanie 1

Krok w biznes i zarządzanie 1

Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 1196/1/2023
Autorzy: Rachwał Tomasz

Podręcznik „Krok w biznes i zarządzanie 1” do zakresu rozszerzonego zawiera treści dotyczące kompetencji przedsiębiorczych, zarządzania projektami, gospodarki rynkowej i współpracy międzynarodowej. Umożliwia zachowanie takiego samego stylu pracy jak w zakresie podstawowym poprzez zastosowanie spójnych elementów oraz zbliżonego układu treści. Został również wzbogacony o nowe rozwiązania, kluczowe do kształcenia umiejętności wymaganych na egzaminie maturalnym.

 • Umożliwia wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce dzięki elementom takim jak: studium przypadku, W praktyce, Przykład.
 • Wzbudza zainteresowanie ucznia przedmiotem dzięki nawiązywaniu do życia codziennego oraz czytelnym i atrakcyjnym infografikom.
 • Umożliwia szybkie utrwalanie wiadomości i umiejętności dzięki zadaniom powtórzeniowym.
przejdź do sklepu
Krok w biznes i zarządzanie 1

Krok w biznes i zarządzanie 1

Karty pracy ucznia dla szkół ponadpodstawowych

Autorzy: Aneta Depczyńska, Katarzyna Garbacik, Joanna Kozub

„Karty pracy ucznia” to sprawdzona i ceniona publikacja skorelowana z podręcznikiem, zawierająca rozwiązania ułatwiające nauczanie biznesu i zarządzania w zakresie podstawowym. Klucz odpowiedzi do „Kart pracy ucznia” jest dostępny na dlanauczyciela.pl.  

 • Ułatwiają pracę z młodszym uczniem dzięki różnorodnym zadaniom dostosowanym poziomem do jego wieku.
 • Skracają czas potrzebny na przygotowanie zajęć dzięki gotowym kartom pracy do każdej lekcji. 
 • Pomagają zastosować zdobytą wiedzę w sytuacjach z życia codziennego dzięki zestawom pytań do każdej lekcji Z życia.
 • Kształcą umiejętność analizowania realnych sytuacji problemowych za pomocą Studiów przypadków.  
 • Zastępują zeszyt przedmiotowy dzięki miejscom na notatki oraz gotowej notatce z lekcji Zapamiętaj.
przejdź do sklepu

Webinaria

Internet - największy sklep ze wszystkim

Retransmisja webinarium "Internet - największy sklep ze wszystkim". 

Blockchain i kryptowaluty

Retransmisja webinarium o blockchainie i kryptowalutach.

Kanban w praktyce

Retransmisja webinarium o kanban w praktyce.

Czym są finanse publiczne?

Retransmisja webinarium o finansach publicznych.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

 

Czy nauczyciele mający obecnie kwalifikacje wymagane do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości będą mogli nauczać przedmiotu biznes i zarządzenie?

Tak, nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości będą mogli uczyć nowego przedmiotu biznes i zarządzanie.

 

Czy nauczyciele przedmiotów ekonomicznych (zawodowych) będą mogli nauczać przedmiotu biznes i zarządzenie?

W większości wypadków nauczyciele przedmiotów ekonomicznych (np. podstaw ekonomii, zarządzania) spełniają warunki niezbędne do uznania ich kwalifikacji – decyduje o tym program ukończonych studiów wyższych lub studiów podyplomowych. Osobą upoważnioną do decydowania o kwalifikacjach nauczyciela jest dyrektor danej szkoły.

 


Kiedy maturzyści będą mogli przystąpić po raz pierwszy do egzaminu z BIZ?

Pierwszy rocznik maturzystów w liceach przystąpi do egzaminu w 2027 r., a w technikach – w 2028 r.

 


Czy uczelnie podczas rekrutacji na studia będą uznawać maturę z BIZ?

Są pozytywne deklaracje uczelni ekonomicznych w tej kwestii, ale brak konkretnych decyzji rekrutacyjnych przed 2025 r.

 


Jakie są propozycje klas rozszerzonych dla liceów?

Biznesowo-geograficzne, biznesowo-matematyczne, ew. biznesowo-informatyczne, biznesowo-prawnicze, inne klasy biznesowe, zgodnie z lokalnymi możliwościami i uwarunkowaniami danej szkoły.

Zobacz także