SERIA

Żyję i działam bezpiecznie

Sprawdzona seria w nowej odsłonie. Spójna koncepcja nauczania edukacji dla bezpieczeństwa uwzględnia potrzeby wszystkich uczniów, tak by maksymalnie wykorzystać ich potencjał.

Żyję i działam bezpiecznie

Żyję i działam bezpiecznie

Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Nr dopuszczenia: 960/2019
Autorzy: Jarosław Słoma

Podręcznik „Żyję i działam bezpiecznie” dla szkół ponadpodstawowych oprócz umiejętności działania ratowniczego i zachowania się w sytuacjach kryzysowych przekazuje wiedzę o systemie obrony państwa, ochronie ludności i obronie cywilnej, zagrożeniach czasu pokoju oraz współczesnych zagrożeniach zdrowia.

 • Ułatwia opanowanie wiedzy i umiejętności praktycznych dzięki zamieszczeniu w nim czytelnych zdjęć, infografik, schematów i algorytmów postępowania.
 • Umożliwia szybkie powtórzenie wiedzy dzięki podsumowaniom zamieszczonym po każdym temacie lekcji i testom Sprawdź, czy potrafisz po każdym dziale.
 • Rozbudza zainteresowanie ucznia przedmiotem dzięki licznym infografikom, ciekawostkom i odesłaniom do stron internetowych.
 • Ułatwia realizację założeń podstawy programowej dzięki praktycznemu układowi treści i powiązaniu tekstu z nowoczesnymi rozwiązaniami graficznymi.
przejdź do sklepu

Żyję i działam bezpiecznie

Zeszyt ćwiczeń do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Autorzy: Danuta Słoma, Jarosław Słoma

Zeszyt ćwiczeń „Żyję i działam bezpiecznie” pomaga utrwalić zdobytą na lekcjach wiedzę, a dzięki miejscom na notatki z powodzeniem zastąpi zeszyt przedmiotowy.

 • Jest skorelowany z podręcznikiem – zawiera ćwiczenia ułożone według rozdziałów i tematów z podręcznika.
 • Umożliwia szybkie i łatwe powtórzenie materiału z lekcji dzięki zadaniom w formie ilustracji lub schematów do wypełnienia.
 • Pomaga utrwalić umiejętności praktyczne dzięki czytelnym zdjęciom odwołującym się do informacji w podręczniku.
 • Kształci umiejętność przetwarzania i analizowania informacji za pomocą tekstów źródłowych.
 • Zawiera optymalną liczbę zadań, które zostały dobrane tak, aby uczeń mógł je zrealizować w krótkim czasie.
 • Ułatwia zarówno pracę na lekcji, jak i pracę w domu dzięki zadaniom o różnym stopniu trudności i różnorodnej formie.
 • Pozwala na rezygnację z zeszytu przedmiotowego dzięki miejscu na notatki własne ucznia.
przejdź do sklepu

 

 

Kształcenie zdalne

Przygotowane pomoce i materiały dydaktyczne umożliwią sprawną realizację podstawy programowej z serią Żyję i działam bezpiecznie w trybie nauki zdalnej:

 • Dlanauczyciela.pl – niemal 60 materiałów dydaktycznych, które sprawdzają się zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i podczas kształcenia zdalnego
  PRZEJDŹ › 
 • E-book – wersja elektroniczna podręcznika, z której można korzystać na komputerze i tablecie, również w trakcie nauki zdalnej. 
  PRZEJDŹ › 
 • Generator.dlanauczyciela.pl – baza zadań i testów, która ułatwi weryfikację wiedzy uczniów w czasie nauki zdalnej
  PRZEJDŹ ›

Dla nauczyciela

Nowoczesne, proste w obsłudze aplikacje wspierają nauczycieli zarówno w czasie przygotowań do lekcji, jak i w trakcie ich prowadzenia. Atrakcyjne materiały prezentacyjne skracają czas potrzebny na przygotowanie do zajęć i ułatwiają zainteresowanie uczniów przedmiotem.

Portal dlanauczyciela.pl

Zaloguj się i korzystaj z wartościowych i rzetelnie opracowanych materiałów dydaktycznych.

Na portalu nie tylko łatwo wyszukasz potrzebne pomoce, ale także stworzysz własne zestawy z dostępnych materiałów i znajdziesz aktualne informacje o nadchodzących inicjatywach edukacyjnych.

W serii „Żyję i działam bezpiecznie” jest dostępnych wiele materiałów podzielonych na:  

 • dokumentację nauczyciela, m.in.: program nauczania, rozkład materiału z planem wynikowym, przedmiotowy system oceniania,
 • prowadzenie lekcji, m.in. scenariusze lekcji,
 • sprawdzanie wiedzy, m.in. kartkówki, klucze odpowiedzi i rozwiązania zadań z zeszytu ćwiczeń,
 • materiały prezentacyjne, m.in.: filmy, prezentacje i zasoby interaktywne.
przejdź do portalu

 

 

generator.dlanauczyciela.pl

Zaloguj się i korzystaj z generatora, który ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów i skraca czas potrzebny na przygotowanie materiałów służących do oceny wiadomości i umiejętności uczniów.

Ponad 180 zadań sprawdzających wiedzę z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa umożliwia przygotowanie testów, kartkówek i sprawdzianów.

przejdź do portalu

Reforma w szkole średniej – edukacja dla bezpieczeństwa

Zgodnie z nową podstawą programową przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa będzie realizowany w wymiarze jednej godziny w tygodniu w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego i technikum. Autorzy podstawy programowej kładą nacisk na szkolenie praktycznych umiejętności, zwłaszcza w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Uczniowie zainteresowani przedmiotem mają większą motywację do nauki, dlatego tak ważne są atrakcyjna forma przedstawienia treści i przekaz dostosowany do możliwości percepcyjnych współczesnego nastolatka.

Pomoc w sprawnej realizacji trudnych treści i obszernej podstawy programowej

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia nie oznacza wybiórczego realizowania treści nauczania, lecz przekazywanie ich w taki sposób, aby mogły zostać dobrze zrozumiane.

Zobacz także