Żyję i działam bezpiecznie

Sprawdzona seria w nowej odsłonie. Spójna koncepcja nauczania edukacji dla bezpieczeństwa uwzględnia potrzeby wszystkich uczniów, tak by maksymalnie wykorzystać ich potencjał.

Żyję i działam bezpiecznie

Żyję i działam bezpiecznie

Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Nr dopuszczenia: 960/2019
Autorzy: Jarosław Słoma

Podręcznik „Żyję i działam bezpiecznie” dla szkół ponadpodstawowych oprócz umiejętności działania ratowniczego i zachowania się w sytuacjach kryzysowych przekazuje wiedzę o systemie obrony państwa, ochronie ludności i obronie cywilnej, zagrożeniach czasu pokoju oraz współczesnych zagrożeniach zdrowia.

 • Ułatwia opanowanie wiedzy i umiejętności praktycznych dzięki zamieszczeniu w nim czytelnych zdjęć, infografik, schematów i algorytmów postępowania.
 • Umożliwia szybkie powtórzenie wiedzy dzięki podsumowaniom zamieszczonym po każdym temacie lekcji i testom Sprawdź, czy potrafisz po każdym dziale.
 • Rozbudza zainteresowanie ucznia przedmiotem dzięki licznym infografikom, ciekawostkom i odesłaniom do stron internetowych.
 • Ułatwia realizację założeń podstawy programowej dzięki praktycznemu układowi treści i powiązaniu tekstu z nowoczesnymi rozwiązaniami graficznymi.
przejdź do sklepu

Żyję i działam bezpiecznie

Zeszyt ćwiczeń do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Autorzy: Danuta Słoma, Jarosław Słoma

Zeszyt ćwiczeń „Żyję i działam bezpiecznie” pomaga utrwalić zdobytą na lekcjach wiedzę, a dzięki miejscom na notatki z powodzeniem zastąpi zeszyt przedmiotowy.

 • Jest skorelowany z podręcznikiem – zawiera ćwiczenia ułożone według rozdziałów i tematów z podręcznika.
 • Umożliwia szybkie i łatwe powtórzenie materiału z lekcji dzięki zadaniom w formie ilustracji lub schematów do wypełnienia.
 • Pomaga utrwalić umiejętności praktyczne dzięki czytelnym zdjęciom odwołującym się do informacji w podręczniku.
 • Kształci umiejętność przetwarzania i analizowania informacji za pomocą tekstów źródłowych.
 • Zawiera optymalną liczbę zadań, które zostały dobrane tak, aby uczeń mógł je zrealizować w krótkim czasie.
 • Ułatwia zarówno pracę na lekcji, jak i pracę w domu dzięki zadaniom o różnym stopniu trudności i różnorodnej formie.
 • Pozwala na rezygnację z zeszytu przedmiotowego dzięki miejscu na notatki własne ucznia.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Książka Nauczyciela

Książka Nauczyciela „Żyję i działam bezpiecznie” dla szkół ponadpodstawowych to wsparcie nauczyciela podczas lekcji edukacji dla bezpieczeństwa.

 • Stanowi cenne źródło pomysłów ułatwiających przygotowanie do lekcji.
 • Pomaga w prowadzeniu lekcji dzięki przydatnym artykułom, scenariuszom zajęć, wskazówkom metodycznym i odpowiedziom do zeszytu ćwiczeń.
 • Umożliwia sprawdzanie stanu wiedzy i umiejętności uczniów dzięki propozycjom kartkówek i sprawdzianów oraz zamieszczeniu kluczy odpowiedzi.
 • Zawiera kompletną dokumentację nauczyciela (program nauczania, rozkład materiału, plan wynikowy, przedmiotowy system oceniania).

E-rozwiązania

Nowoczesne multimedialne narzędzia dydaktyczne odpowiadają na potrzeby ucznia i stanowią niezastąpione wsparcie w codziennej pracy nauczyciela.

Dla Nauczyciela

edukacja przedszkolna i szkolna

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

Czytaj więcej

Generator

szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów. Pozwala skrócić czas potrzebny do przygotowania materiałów sprawdzających wiedzę.

Czytaj więcej

Webinarium

Jarosław Słoma

Jarosław Słoma

Edukacja dla bezpieczeństwa – wyzwania w szkole ponadpodstawowej

PLAN WYSTĄPIENIA

1.      Stan prawny – podstawa programowa, siatka godzin, zakres treści.

2.      Warunki realizacji przedmiotu.

3.      Seria „Żyję i działam bezpiecznie”.

          a)   Program nauczania.

          b)   Funkcje podręcznika:

           - ciekawe i urozmaicone graficznie treści,

           - walory językowe,

           - aktualne, atrakcyjne zdjęcia i infografiki,

           - bogata funkcja samokształceniowa i kontrolno-oceniająca.

4.     Nowoczesny zeszyt ćwiczeń.

5.     Zasoby Nowej Ery, czyli co jeszcze masz do dyspozycji.

 

Jarosław Słoma – autor najchętniej wybieranych podręczników do edukacji dla bezpieczeństwa, twórca programów nauczania i poradników dla nauczycieli. Instruktor harcerski, działacz społeczny. W przeszłości inicjator eksperymentu tzw. klas mundurowych, wieloletni nauczyciel przysposobienia obronnego, EDB i WOS, dyrektor liceum ogólnokształcącego oraz wieloletni pracownik nadzoru pedagogicznego, aktywny zawodowo również w ramach doradztwa metodycznego nauczycieli. Pasjonat surwiwalu i strzelectwa, ratownik, dla którego bezpieczeństwo stało się życiowym mottem.

Czytaj więcej

Reforma w szkole średniej – edukacja dla bezpieczeństwa

Zgodnie z nową podstawą programową przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa będzie realizowany w wymiarze jednej godziny w tygodniu w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego i technikum. Autorzy podstawy programowej kładą nacisk na szkolenie praktycznych umiejętności, zwłaszcza w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Uczniowie zainteresowani przedmiotem mają większą motywację do nauki, dlatego tak ważne są atrakcyjna forma przedstawienia treści i przekaz dostosowany do możliwości percepcyjnych współczesnego nastolatka.

Pomoc w sprawnej realizacji trudnych treści i obszernej podstawy programowej

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia nie oznacza wybiórczego realizowania treści nauczania, lecz przekazywanie ich w taki sposób, aby mogły zostać dobrze zrozumiane.

Zobacz także