Strefa narzędzi

SERIA

Żyję i działam bezpiecznie

Zaktualizowana wiedza w nowej odsłonie. Spójna koncepcja nauczania edukacji dla bezpieczeństwa, uwzględniająca potrzeby zwłaszcza młodszych uczniów, pozwala maksymalnie wykorzystać ich potencjał.

Dla ucznia

Żyję i działam bezpiecznie

Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Nowe wydanie

Nr dopuszczenia: 960/2022/z1
Autorzy: Jarosław Słoma

Nowe wydanie podręcznika „Żyję i działam bezpiecznie” dla szkół ponadpodstawowych jest zgodne z najnowszymi wytycznymi resuscytacji krążeniowo-oddechowej wydanymi przez Europejską Radę Resuscytacji w 2021 roku. Uwzględnia także najnowsze regulacje w zakresie obronności. Oprócz aktualnej wiedzy na temat pierwszej pomocy i działań ratowniczych w podręczniku przedstawiono zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych, system obronny państwa, a także zagrożenia czasu pokoju i zagadnienia dotyczące edukacji zdrowotnej.

 • Ułatwia opanowanie wiedzy i umiejętności praktycznych dzięki czytelnym, prostym algorytmom postępowania, poglądowym zdjęciom oraz atrakcyjnym infografikom.
 • Umożliwia szybkie odnalezienie szukanych treści dzięki przemyślanym wyróżnieniom w tekście oraz ujęciu najistotniejszych zagadnień w widoczne i czytelne ramki. 
 • Pomaga przyswoić wiedzę poprzez zastosowanie różnorodnych rozwiązań graficznych, dostosowanych do potrzeb, zwłaszcza młodszych, uczniów, takich jak mnemotechniki, podsumowania po tematach czy powtórzenia po działach Sprawdź, czy potrafisz.
 • Pozwala dostrzec przydatność i aktualność omawianych zagadnień dzięki licznym odwołaniom do sytuacji bliskich doświadczeniu uczniów oraz do wydarzeń, które miały miejsce w niedalekiej przeszłości.
przejdź do sklepu
Żyję i działam bezpiecznie

Żyję i działam bezpiecznie

Zeszyt ćwiczeń do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Nowe wydanie

Autorzy: Danuta Słoma, Jarosław Słoma

Nowe wydanie zeszytu ćwiczeń „Żyję i działam bezpiecznie” jest zgodne z najnowszymi wytycznymi resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wydanymi przez Europejską Radę Resuscytacji w 2021 roku. Pomaga utrwalić i sprawdzić wiedzę zdobytą na lekcjach. Dzięki miejscom na notatki z powodzeniem zastępuje zeszyt przedmiotowy.

 • Jest skorelowany z podręcznikiem – zawiera ćwiczenia ułożone według rozdziałów i tematów z podręcznika.
 • Umożliwia szybkie i łatwe podsumowanie materiału z lekcji dzięki optymalnej liczbie zadań do jednego tematu. 
 • Kształci umiejętność przetwarzania i analizowania informacji poprzez różnorodne i ciekawe ćwiczenia, np. typu prawda-fałsz, zadania do uzupełnienia, schematy i krzyżówki.
 • Zawiera dodatkowe zasoby dla uczniów ukryte pod kodami QR.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Nowoczesne, proste w obsłudze aplikacje wspierają nauczycieli zarówno w czasie przygotowań do lekcji, jak i w trakcie ich prowadzenia. Atrakcyjne materiały prezentacyjne skracają czas potrzebny na przygotowanie do zajęć i ułatwiają zainteresowanie uczniów przedmiotem.

Portal dlanauczyciela.pl

Zaloguj się i korzystaj z wartościowych i rzetelnie opracowanych materiałów dydaktycznych.

Na portalu nie tylko łatwo wyszukasz potrzebne pomoce, ale także stworzysz własne zestawy z dostępnych materiałów i znajdziesz aktualne informacje o nadchodzących inicjatywach edukacyjnych.

W serii Żyję i działam bezpiecznie jest dostępnych wiele materiałów podzielonych na:  

 • dokumentację nauczyciela, m.in.: program nauczania, rozkład materiału z planem wynikowym, przedmiotowy system oceniania,
 • prowadzenie lekcji, m.in. scenariusze lekcji,
 • sprawdzanie wiedzy, m.in. kartkówki, klucze odpowiedzi i rozwiązania zadań z zeszytu ćwiczeń,
 • materiały prezentacyjne, m.in.: filmy, prezentacje i zasoby interaktywne.
przejdź do portalu

 

 

generator.dlanauczyciela.pl

Zaloguj się i korzystaj z generatora, który pozwala na systematyczną kontrolę postępów uczniów i skraca czas potrzebny na przygotowanie materiałów służących do oceny poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

Wybór zadań do testu, kartkówki czy karty pracy ułatwią filtry w Bazie zadań i informacja o szacowanym czasie rozwiązywania zadania.

Ponad 180 zadań sprawdzających wiedzę z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa umożliwia przygotowanie testów, kartkówek i sprawdzianów w wersjach dla wielu grup. Teraz dzięki nowej funkcji łatwiej i szybciej stworzysz własne zadania zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz prawda‐fałsz i dodasz je do Bazy zadań.

przejdź do portalu

Dlaczego warto wybrać serię Żyję i działam bezpiecznie?

Seria Żyję i działam bezpiecznie kształci kluczowe umiejętności w sposób dostosowany do potrzeb i umiejętności uczniów. Różnorodne materiały dydaktyczne oraz generator testów i sprawdzianów wspierają pracę nauczyciela.

Rozwiązania dopasowane

do wieku i percepcji uczniów

Uczniowie zainteresowani przedmiotem mają większą motywację do nauki, dlatego tak ważne są atrakcyjna forma przedstawienia treści i przekaz dostosowany do możliwości percepcyjnych współczesnego nastolatka.

Czytaj więcej

Pomoc w realizacji

trudnych treści i obszernej podstawy programowej

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia nie oznacza wybiórczego realizowania treści nauczania, lecz przekazywanie ich w taki sposób, aby mogły zostać dobrze zrozumiane.

Czytaj więcej

Strefa wiedzy

Webinaria

Edukacja dla bezpieczeństwa 2022. Co nowego w przedmiocie?

Retransmisja webinarium o nowościach w edukacji dla bezpieczeństwa.

Nagłe zachorowania

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa przeprowadzonego przez dr Piotra Leszczyńskiego.

Obrażenia ciała

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa przeprowadzonego przez dr Piotra Leszczyńskiego.

Pierwsza pomoc w edukacji dla bezpieczeństwa – co nowego?

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa przeprowadzonego przez dr Piotra Leszczyńskiego.

Pierwsza pomoc – część praktyczna

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa przeprowadzonego przez dr Piotra Leszczyńskiego.

Pierwsza pomoc i resuscytacja

Okres wakacyjny często, niestety, sprzyja różnego rodzaju wypadkom i urazom. Aby móc właściwie zareagować w takich sytuacjach, warto mieć podstawową wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy.

Wytyczne resuscytacji 2021

 

Zapoznaj się z prezentacją omawiającą nowe wytyczne RKO Europejskiej Rady Resuscytacji 2021 oraz wytyczne COVID-19, w której przybliżymy dwa dokumenty wydane ostatnio przez Europejską Radę Resuscytacji:

 • Wytyczne resuscytacji 2021 – ukazały się 25.03.2021 r., prezentują aktualne zalecenia dotyczące resuscytacji i pierwszej pomocy.
 • Wytyczne COVID-19 – opublikowane 24.04.2020 r., informują o sposobie udzielania pierwszej pomocy przez świadka zdarzenia podczas pandemii SARS-CoV-2.
pobierz prezentację

Nowe zasoby multimedialne

Obejrzyj jedną z nowych animacji do serii Żyję i działam bezpiecznie dla szkół ponadpodstawowych pt. Postępowanie na miejscu wypadku drogowegoJeszcze więcej materiałów prezentacyjnych, w tym animacje, prezentacje i plansze interaktywne, będzie dostępnych na stronie dlanauczyciela.pl od września 2022.