Strefa narzędzi

SERIA

Seria 2023 zgodna z nową podstawą programową.

Zaktualizuj listy podręczników w Twojej szkole!  Numer dopuszczenia 1189/2023.

 • Wspomaga nauczanie treści przedmiotowych dzięki rozwiązaniom dostosowanym do potrzeb uczniów, takim jak wyróżnienia istotnych treści, algorytmy postępowania, infografiki, poglądowe ilustracje oraz schematy i tabele.
 • Ułatwia wprowadzanie treści trudnych do realizacji w warunkach szkolnych dzięki aktualnym filmom, w szczególności dotyczącym nowych zagadnień z podstawy programowej – strzelania i reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi.
 • Kształci umiejętności przedmiotowe dzięki różnorodnym ćwiczeniom zamieszczonym w zeszycie ćwiczeń skorelowanym z podręcznikiem i zgodnym z nową podstawą programową.
 • Wspiera samodzielne utrwalanie wiedzy, czemu służą m.in. podsumowania tematów i powtórzenia po działach – Sprawdź, czy potrafisz.
 • Ułatwia kontrolowanie postępów uczniów z wykorzystaniem Generatora testów i sprawdzianów z Ondorio.

 

Zobacz podręcznik POBIERZ >

Dlaczego warto wybrać serię Żyję i działam bezpiecznie?

To nowoczesna seria oparta na sprawdzonej koncepcji cenionej przez nauczycieli. Pozwala zrealizować nową podstawę programową. Kształci kluczowe umiejętności w sposób dostosowany do potrzeb i umiejętności uczniów. Bogata obudowa dydaktyczna z aktualnymi materiałami prezentacyjnymi wspiera pracę nauczyciela.

Przekonaj się, co wyróżnia serię „Żyję i działam bezpiecznie”!

W broszurze znajdziesz informacje o:

 • sposobach wprowadzania nowych i trudnych treści, odległych doświadczeniu ucznia i niełatwych do realizacji w warunkach szkolnych
 • obudowie dydaktycznej usprawniającej przygotowanie do zajęć i prowadzenie lekcji m.in. filmach do nowych zagadnień z podstawy programowej
 • wygodnym narzędziom do szybkiego sprawdzenia wiedzy uczniów
pobierz

Mamy sposób na nowe zagadnienia

Przekazujemy wiedzę niezbędną do realizacji nowej podstawy programowej z wykorzystaniem rozwiązań ułatwiających pracę na lekcji.

 • Tematy w rozdziale Edukacja obronna dają niezbędne podstawy teoretyczne, a jednocześnie przedstawiają nowe treści w przystępny sposób, z wykorzystaniem rozwiązań wspomagających ich zapamiętanie.
 • Atrakcyjne i bardzo czytelne infografiki ujmują treści w przejrzystą formę, dzięki czemu ułatwiają przyswojenie wiedzy.
 • Wiele nowych zapisów podstawy programowej zostało wplecionych w już istniejące tematy.
 • Profesjonalnie przygotowane filmy, powstałe przy współpracy z instruktorami strzelectwa i sztuki przetrwania, stanowią doskonałe uzupełnienie podręcznika.

Wiemy, jak realizować trudne treści

Opowiadamy o trudnych zagadnieniach tak, że stają się proste.

 • Małe porcje wiedzy przedstawionej prostym językiem w maksymalnie zwięzłej formie ułatwiają zapamiętanie trudnych i nowych zagadnień.
 • Proste instrukcje postępowania ujęte w algorytmy lub opatrzone poglądowymi ilustracjami pomagają opanować umiejętności praktyczne.
 • Wyróżnienie istotnych treści ramkami sprzyja ich zauważeniu i zapamiętaniu.
 • Podsumowania po tematach i Sprawdź, czy potrafisz po działach wspierają usystematyzowanie wiedzy.
 • Zeszyt ćwiczeń zawierający optymalną liczbę zadań do każdego z tematów pozwala na szybkie utrwalenie wiadomości.

Stawiamy na pierwszą pomoc i zdrowie

Poświęcamy maksymalnie dużo miejsca i czasu zagadnieniom z pierwszej pomocy. Przedstawiamy je zgodnie z najnowszymi wytycznymi.

 • Wszystkie zagadnienia opisane zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2021 roku.
 • Przejrzyste algorytmy postępowania oraz informacje praktyczne sprzyjają skupieniu uwagi na najistotniejszych kwestiach.
 • Nowe zagadnienia dotyczące ran i krwotoków są przedstawione w formie uproszczonych rysunków i rycin, co pozwala się skupić na algorytmie postępowania w razie wystąpienia krwotoku.
 • Nowe, aktualne filmy ułatwiają omówienie w warunkach szkolnych sytuacji wymagających udzielenia pierwszej pomocy.
 • Temat dodatkowy na końcu podręcznika zawierający treści dotyczące edukacji zdrowotnej umożliwia przeprowadzenie lekcji poruszającej te ważne zagadnienia.

Zapewniamy nauczycielom komfort pracy

Bogata obudowa dydaktyczna ułatwia przygotowanie do zajęć oraz ich realizację i daje gwarancję materiałów najwyższej jakości.

 • Dokumentacja nauczyciela oraz materiały do prowadzenia lekcji, m.in. scenariusze zajęć, i sprawdzania wiedzy, np. klucz odpowiedzi do zeszytu ćwiczeń, skracają czas pracy nauczyciela.
 • Filmy, animacje i prezentacje ułatwiają realizację treści kształcenia w warunkach szkolnych, a jednocześnie uatrakcyjniają lekcje.
 • Niemal 200 zadań w generatorze testów i sprawdzianów umożliwia przygotowanie kartkówek i klasówek dopasowanych do poziomu wiedzy klasy.
 • Narzędzie Ondorio skraca czas sprawdzania wygenerowanych testów.
 • Webinaria z ekspertami przybliżają nowe zagadnienia z podstawy programowej i pozwalają na zaktualizowanie wiedzy m.in. z pierwszej pomocy.

 

Zmiany w podstawie programowej EDB POBIERZ >

Podstawa programowa od 2022 r. POBIERZ >

Propozycja rozkładu materiału od 2022 r. POBIERZ >

Dla ucznia

Żyję i działam bezpiecznie

Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Nr dopuszczenia: 1189/2023
Autorzy: Jarosław Słoma

Najnowsze wydanie podręcznika „Żyję i działam bezpiecznie” dla szkół ponadpodstawowych jest zgodne z nową podstawą programową z 2022 r.

Oprócz nowych zagadnień z podstawy programowej, takich jak elementy szkolenia strzeleckiego i sztuki przetrwania oraz cyberbezpieczeństwo, w podręczniku przedstawiono wiedzę na temat pierwszej pomocy – zgodną z wytycznymi RKO wydanymi przez Europejską Radę Resuscytacji w 2021 r., zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa państwa – z uwzględnieniem najnowszych zapisów dotyczących obronności, jak również zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia czasu pokoju.

 • Ułatwia realizację nowych zagadnień z podstawy programowej dzięki nowym, atrakcyjnym infografikom oraz ujęciu niezbędnych treści teoretycznych w czytelny i przystępny sposób.
 • Pomaga opanować wiedzę i umiejętności praktyczne dzięki wykorzystaniu sprawdzonych rozwiązań, takich jak proste algorytmy, czytelne instrukcje postępowania bogato ilustrowane poglądowymi zdjęciami oraz wyraźnie wyróżnione definicje i ważne informacje praktyczne.
 • Wspiera przyswajanie wiedzy przez zastosowanie różnorodnych, dostosowanych do potrzeb uczniów rozwiązań, takich jak mnemotechniki, podsumowania po tematach czy powtórzenia po działach Sprawdź, czy potrafisz.
przejdź do sklepu
Żyję i działam bezpiecznie

Żyję i działam bezpiecznie

Zeszyt ćwiczeń do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Autorzy: Jarosław Słoma, Danuta Słoma

Najnowsze wydanie zeszytu ćwiczeń „Żyję i działam bezpiecznie” jest zgodne z nową podstawą programową z 2022 r., wytycznymi RKO wydanymi przez Europejską Radę Resuscytacji w 2021 r. i aktualnymi regulacjami w zakresie obronności. Pomaga utrwalić i sprawdzić wiedzę zdobytą na lekcjach. Dzięki miejscom na notatki może zastąpić zeszyt przedmiotowy.

 • Jest skorelowany z podręcznikiem – ma taki sam spis treści jak książka.
 • Umożliwia szybkie i łatwe podsumowanie materiału z lekcji dzięki optymalnej liczbie zadań do jednego tematu. 
 • Kształci umiejętność przetwarzania i analizowania informacji dzięki różnorodnym i ciekawym ćwiczeniom, np. typu prawda-fałsz, schematom i krzyżówkom.
 • Zawiera dodatkowe zasoby dla uczniów ukryte pod kodami QR.
przejdź do sklepu

Narzędzia nauczyciela

Bogata obudowa dydaktyczna ułatwia przygotowanie do zajęć oraz ich realizację i daje gwarancję materiałów najwyższej jakości.

Dlanauczyciela.pl

Dlanauczyciela.pl

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

dowiedz się więcej

Generator testów

Generator testów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.

dowiedz się więcej

E-booki

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest Internet.

dowiedz się więcej

Strefa wiedzy

Webinaria

Cyberbezpieczeństwo w wymiarze cywilnym i wojskowym

Retransmisja webinarium o cyberbezpieczeństwie.

Szkolenie strzeleckie

Retransmisja webinarium o szkoleniu strzeleckim.

Pierwsza pomoc w świetle nowej podstawy programowej do EDB w szkole ponadpostawowej

Webinarium o pierwszej pomocy w nowej podstawie programowej.

Nagłe zachorowania

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa przeprowadzonego przez dr Piotra Leszczyńskiego.

Strefa rozwoju

Edukacja na czasie

Nauczyciel

Edukacja na czasie. Nauczyciel - cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Uczeń

Edukacja na czasie. Uczeń - cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem SWPS.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Nauka i relacje

Edukacja na czasie. Nauka i relacje - webinaria i artykuły dotyczące procesu nauczania zdalnego, w których eksperci – psychologowie i pedagodzy – dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Technologia

Solidna dawka inspiracji, wiedzy i praktycznych porad, które pomogą nie utonąć w oceanie edukacyjnych technologicznych nowinek i innowacji, za to ułatwią wybranie z nich tych, które faktycznie pomogą oszczędzić czas, a jednocześnie uczyć skuteczniej i ciekawiej.

dowiedz się więcej

Zobacz także