Pomoc w sprawnej realizacji trudnych treści i obszernej podstawy programowej

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia nie oznacza wybiórczego realizowania treści nauczania, lecz przekazywanie ich w taki sposób, aby mogły zostać dobrze zrozumianeKorzystaj z rozwiązań, które przyspieszają pracę z podręcznikiem

Najważniejsze treści w podręczniku są łatwo zauważalne, co przyspiesza pracę na lekcji

Wspieraj proces kształcenia poprzez atrakcyjne i urozmaicone ćwiczenia

Nowoczesny zeszyt ćwiczeń to doskonałe uzupełnienie podręcznika. Zawiera starannie dobrane, nowe zadania o różnorodnej formie, które pozwolą uczniom szybko utrwalić najważniejsze wiadomości i doskonalić umiejętności praktyczne.

Skorzystaj z dodatkowych materiałów, które pomogą poradzić sobie z każdym z tematów z podręcznika

W Książce Nauczyciela oprócz niezbędnej dokumentacji nauczyciel znajdzie scenariusze trudniejszych lekcji oraz klucz odpowiedzi do zeszytu ćwiczeń.

Materiały prezentacyjne są dostępne na www.dlanauczyciela.pl.

Wszystkie rozwiązania

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Uczniowie zainteresowani przedmiotem mają większą motywację do nauki, dlatego tak ważne są atrakcyjna forma przedstawienia treści i przekaz dostosowany do możliwości percepcyjnych współczesnego nastolatka.

Pomoc w sprawnej realizacji trudnych treści i obszernej podstawy programowej

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia nie oznacza wybiórczego realizowania treści nauczania, lecz przekazywanie ich w taki sposób, aby mogły zostać dobrze zrozumiane