SERIA

Spotkania z filozofią

Seria Spotkania z filozofią w przystępny sposób zaznajamia z najważniejszymi nurtami filozofii starożytnej i ukazuje ich wpływ na kulturę późniejszych epok. Kładzie również nacisk na rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i argumentowania.

  • W przystępny sposób przedstawia wybrane nurty filozofii starożytnej i dokonania najważniejszych myślicieli.
  • Ukazuje wpływ filozofii na kulturę późniejszych epok.
  • Wspomaga kształcenie umiejętności krytycznego myślenia i argumentowania.
  • Umożliwia rozwijanie sprawności logicznych.

Spotkania z filozofią

Spotkania z filozofią

Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 1044/2019
Autorzy: Monika Bokiniec, Sylwester Zielka

Podręcznik Spotkania z filozofią w przystępny sposób wprowadza uczniów w myślenie filozoficzne na podstawie filozofii starożytnej. Zwraca także uwagę na jej wpływ na kulturę późniejszych epok oraz na ponadczasowość problemów i sporów, które były przedmiotem rozważań starożytnych myślicieli.

  • Wspomaga przyswajanie wiedzy i rozumienie treści filozoficznych poprzez przystępny język i różnorodne formy przekazu.
  • Dzięki odwołaniom do doświadczeń uczniów przybliża ważne zagadnienia filozoficzne i zachęca do samodzielnego ich rozważania.
  • Zaznajamia z interesującymi faktami z życia filozofów oraz źródłosłowem pojęć filozoficznych, dzięki czemu nawet trudne terminy stają się zrozumiałe dla uczniów.
  • Umożliwia sytuowanie omawianych zagadnień w kontekście historycznym i ukazuje wzajemne relacje pomiędzy myślami poszczególnych filozofów.
  • Polecenia i ćwiczenia umożliwiają rozwijanie umiejętności formułowania sądów, argumentowania oraz krytycznego myślenia, przydatnych na maturze z języka polskiego.
przejdź do sklepu

E-rozwiązania

Nowoczesne multimedialne narzędzia dydaktyczne odpowiadają na potrzeby ucznia i stanowią niezastąpione wsparcie w codziennej pracy nauczyciela.

Dla Nauczyciela

edukacja przedszkolna i szkolna

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

Czytaj więcej

Zobacz także