SERIA

Spotkania z filozofią

Seria Spotkania z filozofią w przystępny sposób zaznajamia z najważniejszymi nurtami filozofii starożytnej i ukazuje ich wpływ na kulturę późniejszych epok. Kładzie również nacisk na rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i argumentowania.

 • W przystępny sposób przedstawia wybrane nurty filozofii starożytnej i dokonania najważniejszych myślicieli.
 • Ukazuje wpływ filozofii na kulturę późniejszych epok.
 • Wspomaga kształcenie umiejętności krytycznego myślenia i argumentowania.
 • Umożliwia rozwijanie sprawności logicznych.

Spotkania z filozofią

Spotkania z filozofią

Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 1044/2019
Autorzy: Monika Bokiniec, Sylwester Zielka

Podręcznik Spotkania z filozofią w przystępny sposób wprowadza uczniów w myślenie filozoficzne na podstawie filozofii starożytnej. Zwraca także uwagę na jej wpływ na kulturę późniejszych epok oraz na ponadczasowość problemów i sporów, które były przedmiotem rozważań starożytnych myślicieli.

 • Wspomaga przyswajanie wiedzy i rozumienie treści filozoficznych poprzez przystępny język i różnorodne formy przekazu.
 • Dzięki odwołaniom do doświadczeń uczniów przybliża ważne zagadnienia filozoficzne i zachęca do samodzielnego ich rozważania.
 • Zaznajamia z interesującymi faktami z życia filozofów oraz źródłosłowem pojęć filozoficznych, dzięki czemu nawet trudne terminy stają się zrozumiałe dla uczniów.
 • Umożliwia sytuowanie omawianych zagadnień w kontekście historycznym i ukazuje wzajemne relacje pomiędzy myślami poszczególnych filozofów.
 • Polecenia i ćwiczenia umożliwiają rozwijanie umiejętności formułowania sądów, argumentowania oraz krytycznego myślenia, przydatnych na maturze z języka polskiego.
przejdź do sklepu

 

 

Kształcenie zdalne

Przygotowane pomoce i materiały dydaktyczne umożliwią sprawną realizację podstawy programowej z serią Spotkania z filozofią w trybie nauki zdalnej:

 • E-book – wersja elektroniczna podręcznika, z której można korzystać na komputerze i tablecie, również w trakcie nauki zdalnej. 
  PRZEJDŹ › 
 • Dlanauczyciela.pl – baza materiałów dydaktycznych, które sprawdzają się zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i podczas kształcenia zdalnego.
  PRZEJDŹ ›

Dla nauczyciela

Nowoczesne, proste w obsłudze aplikacje wspierają nauczycieli zarówno w czasie przygotowań do lekcji, jak i w trakcie ich prowadzenia. Atrakcyjne materiały prezentacyjne skracają czas potrzebny na przygotowanie do zajęć i ułatwiają zainteresowanie uczniów przedmiotem.

Portal dlanauczyciela.pl

Zaloguj się i korzystaj z wartościowych i rzetelnie opracowanych materiałów dydaktycznych.

W portalu nie tylko łatwo wyszukasz potrzebne pomoce, lecz także stworzysz własne zestawy z dostępnych materiałów i znajdziesz aktualne informacje o nadchodzących inicjatywach edukacyjnych.

W serii „Spotkania z filozofią” do zakresu podstawowego dostępne są  materiały podzielone na:  

 • dokumentację nauczyciela: program nauczania, plan wynikowy, wymagania edukacyjne;
 • sprawdzanie wiedzy: testy po rozdziałach wraz z odpowiedziami.
przejdź do portalu

Webinaria

Seminarium sokratejskie w szkole – wprowadzenie do metody

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli filozofii przeprowadzonego przez dr Monikę Bokiniec.

Zobacz także