SERIA

Informatyka na czasie

Spójna koncepcja nauczania informatyki w zakresach podstawowym i rozszerzonym. Uwzględnia potrzeby wszystkich uczniów, tak by maksymalnie wykorzystać ich potencjał. Zakres rozszerzony systematycznie przygotowuje ucznia do matury.

Zakres podstawowy

Informatyka na czasie 1

Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 990/1/2019
Autorzy: Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki

Podręcznik dla liceum i technikum „Informatyka na czasie 1, zakres podstawowy” poszerza wiedzę dotyczącą sieci komputerowych, edytora tekstu, prezentacji, stron WWW, grafiki komputerowej oraz bezpieczeństwa w internecie. Zawiera rozwiązania ułatwiające naukę, zwłaszcza młodszemu uczniowi, a także wiele niebanalnych przykładów pozwalających odnaleźć związki z informatyką pozornie niezwiązanych z nią zdarzeń czy faktów.

 • Ułatwia naukę poprzez wyraźne wyróżnienia istotnych treści (Cele lekcji, ramki Zapamiętaj! oraz Podsumowania) i informacje zawarte na marginesie (siatka pojęć, odsyłacze, Dobre rady).
 • Pomaga zrozumieć omawiane zagadnienia dzięki zilustrowaniu tematów rysunkami, schematami, zrzutami ekranowymi, a także atrakcyjnymi infografikami.
 • Umożliwia utrwalenie zdobywanej wiedzy poprzez proste i szybkie w wykonaniu ćwiczenia praktyczne oraz zadania o zróżnicowanym stopniu trudności i atrakcyjnej tematyce.
 • Wzbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem dzięki przywoływaniu przykładów bliskich doświadczeniu ucznia, ciekawostkom A to ciekawe oraz informacjom zawartym w ramkach Warto wiedzieć.
 • Rozwija umiejętności społeczne poprzez możliwość realizacji projektów zespołowych.
przejdź do sklepu

Informatyka na czasie 2

Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 990/2/2020
Autorzy: Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki

Podręcznik dla liceum i technikum „Informatyka na czasie 2, zakres podstawowy” zawiera wiedzę dotyczącą arkusza kalkulacyjnego, baz danych oraz algorytmiki i programowania w językach C++ i Python. Korzysta z rozwiązań ułatwiających naukę, zwłaszcza młodszemu uczniowi. Przedstawia wiele niebanalnych przykładów pozwalających odnaleźć związki z informatyką pozornie niezwiązanych z nią zdarzeń czy faktów.

 • Ułatwia naukę poprzez wyraźne wyróżnienia istotnych treści (Cele lekcji, ramki Zapamiętaj! oraz Podsumowania) i informacje zawarte na marginesie (siatka pojęć, odsyłacze, Dobre rady).
 • Pomaga zrozumieć omawiane zagadnienia dzięki zilustrowaniu tematów m.in. rysunkami, schematami, zrzutami ekranowymi, listami kroków, kodami źródłowymi oraz atrakcyjnymi infografikami.
 • Umożliwia utrwalenie zdobywanej wiedzy poprzez proste i szybkie w wykonaniu ćwiczenia praktyczne oraz zadania o zróżnicowanym stopniu trudności i atrakcyjnej tematyce.
 • Wzbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem dzięki przywoływaniu przykładów bliskich doświadczeniu ucznia, ciekawostkom A to ciekawe oraz informacjom zawartym w ramkach Warto wiedzieć.
 • Rozwija umiejętności społeczne poprzez możliwość realizacji zespołowego projektu programistycznego.
przejdź do sklepu

Zakres rozszerzony

Informatyka na czasie 1

Podręcznik dla liceum i technikum, zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 1037/1/2019
Autorzy: Janusz Mazur, Janusz S. Wierzbicki, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga

Podręcznik dla liceum i technikum „Informatyka na czasie 1, zakres rozszerzony” pogłębia wiedzę dotyczącą sieci komputerowych, edytora tekstu, prezentacji, stron WWW, grafiki komputerowej, bezpieczeństwa w internecie oraz arkusza kalkulacyjnego. Zawiera rozwiązania ułatwiające naukę, zwłaszcza młodszemu uczniowi. Przygotowuje do egzaminu maturalnego już od 1 klasy.

 • Ułatwia naukę poprzez wyraźne wyróżnienia istotnych treści (Cele lekcji, ramki Zapamiętaj! oraz Podsumowania) i informacje zawarte na marginesie (siatka pojęć, odsyłacze, Dobre rady).
 • Pomaga zrozumieć omawiane zagadnienia dzięki zilustrowaniu tematów rysunkami, schematami, zrzutami ekranowymi, a także atrakcyjnymi infografikami.
 • Umożliwia utrwalenie zdobywanej wiedzy poprzez proste i szybkie w wykonaniu ćwiczenia praktyczne oraz zadania o zróżnicowanym stopniu trudności i atrakcyjnej tematyce.
 • Przygotowuje do egzaminu maturalnego już od 1 klasy dzięki zadaniom, w tym zadaniom z rozwiązaniami, zebranym w bloku Wiesz, umiesz, zdasz.
 • Uczula na kwestie istotne na egzaminie maturalnym dzięki oznaczeniu literą M Dobrych rad zawierających wskazówki szczególnie przydatne na maturze.
 • Rozwija umiejętności społeczne poprzez możliwość realizacji projektów zespołowych.
przejdź do sklepu

Informatyka na czasie 2

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 1037/2/2020
Autorzy: Maciej Borowiecki

Podręcznik dla liceum i technikum „Informatyka na czasie 2, zakres rozszerzony” zawiera wiedzę dotyczącą różnorodnych problemów algorytmicznych oraz programowania rozwiązań w języku C++. Korzysta z rozwiązań ułatwiających naukę, zwłaszcza młodszemu uczniowi. Przygotowuje do egzaminu maturalnego.

 • Ułatwia naukę poprzez wyraźne wyróżnienia istotnych treści (Cele lekcji, ramki Zapamiętaj! oraz Podsumowania) i informacje zawarte na marginesie (siatka pojęć, odsyłacze, Dobre rady).
 • Pomaga zrozumieć omawiane zagadnienia dzięki wykorzystaniu specyfikacji, list kroków, schematów blokowych, pseudokodów, kodów źródłowe, a także rysunków, tabel i infografik.
 • Umożliwia utrwalenie zdobywanej wiedzy poprzez proste i szybkie w wykonaniu ćwiczenia praktyczne oraz zadania o zróżnicowanym stopniu trudności i atrakcyjnej tematyce.
 • Przygotowuje do egzaminu maturalnego dzięki zadaniom, w tym zadaniom z rozwiązaniami, zebranym w bloku Wiesz, umiesz, zdasz.
 • Rozwija umiejętności społeczne poprzez możliwość realizacji projektów programistycznych.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Nowoczesne, proste w obsłudze aplikacje wspierają nauczycieli zarówno w czasie przygotowań do lekcji, jak i w trakcie ich prowadzenia. Atrakcyjne materiały prezentacyjne skracają czas potrzebny na przygotowanie do zajęć i ułatwiają zainteresowanie uczniów przedmiotem.

Portal dlanauczyciela.pl

Zaloguj się i korzystaj z wartościowych i rzetelnie opracowanych materiałów dydaktycznych.

Na portalu nie tylko łatwo wyszukasz potrzebne pomoce, ale także stworzysz własne zestawy z dostępnych materiałów i znajdziesz aktualne informacje o nadchodzących inicjatywach edukacyjnych.

W serii „Informatyka na czasie” do zakresów podstawowego i rozszerzonego jest dostępnych wiele materiałów podzielonych na:  

 • dokumentację nauczyciela, m.in.: programy nauczania, rozkłady materiału z planami wynikowymi i przedmiotowe systemy oceniania,
 • prowadzenie lekcji, m.in.: scenariusze lekcji, pliki do podręczników oraz rozwiązania zadań z podręczników,
 • materiały prezentacyjne, m.in. filmy i animacje.
przejdź do portalu

 

 

Kształcenie zdalne

Przygotowane pomoce i materiały dydaktyczne umożliwią sprawną realizację podstawy programowej z serią „Informatyka na czasie” w trybie nauki zdalnej:

 • Dlanauczyciela.pl – ponad 700 materiałów dydaktycznych do zakresu podstawowego i rozszerzonego, które sprawdzają się zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i podczas kształcenia zdalnego
  PRZEJDŹ ›
 • E-booki – wersje elektroniczne cz. 2 podręczników do zakresów podstawowego i rozszerzonego, z których można korzystać na komputerze i tablecie, również w trakcie nauki zdalnej
  PRZEJDŹ ›
 • Informatyka.edu.pl – serwis z plikami do podręczników przyspieszający pracę na lekcjach, niezależnie od trybu, w jakim są prowadzone
  PRZEJDŹ › 

Reforma w szkole średniej – informatyka

Zgodnie z nową podstawą programową kształcenie informatyki w zakresie podstawowym albo w zakresie rozszerzonym rozpoczyna się w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego i technikum. Dlatego absolwent szkoły podstawowej musi podjąć decyzję, na jakim poziomie chce się uczyć tego przedmiotu. Najczęściej będzie się to wiązało z wyborem klasy o odpowiednim profilu.

Spójna koncepcja nauczania informatyki

Spójna koncepcja nauczania oraz wspólne rozwiązania dydaktyczne do obydwu zakresów nauczania to gwarancja komfortu pracy nauczyciela podczas realizacji wymagań nowej podstawy programowej na każdej lekcji informatyki.

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Uczniowie bez przerwy stykają się z ciekawymi dla siebie informacjami przekazywanymi w różnorodny sposób, dlatego ważne jest, aby materiały do nauki informatyki były równie atrakcyjne i sprzyjały zdobywaniu wiedzy.

Sprawna realizacja podstawy programowej

Podstawą skutecznej realizacji podstawy programowej jest właściwy dobór form realizacji treści do możliwości uczniów oraz optymalizacja procesu kształcenia.

 

Sposób na algorytmikę i programowanie

Realizacja podstawy programowej w zakresie algorytmiki może dla części uczniów stanowić wyzwanie, dlatego ważne jest, aby jak najlepiej wybrać czas i sposób wprowadzania tych zagadnień.

 

Systematyczne przygotowania do matury już od klasy 1

 Najważniejszym elementem przygotowań powinno być wybranie takiej metody kształcenia, aby oswoić uczniów z jak największą liczbą zadań typu maturalnego.

Zobacz także