Co wyróżnia Informatykę na czasie?

Informatyka na czasie to nowoczesne podręczniki autorstwa doświadczonych ekspertów w dziedzinie nauczania informatyki wzbogacone o różnorodne materiały dydaktyczne wspierające pracę nauczycieli i uczniów.

Najważniejsze treści zawsze pod ręką

Przemyślany układ podręcznika pozwala w łatwy sposób wyszukiwać potrzebne informacje. Siatkę ważnych pojęć można odczytać dzięki wskaźnikom zamieszczonym na marginesie. Uczniowie znajdą tam również Dobre rady oraz informacje, które Warto wiedzieć. Naukę ułatwiają atrakcyjne infografiki i zrzuty ekranowe, a także pliki do ćwiczeń i zadań z podręcznika dostępne bez logowania w serwisie informatyka.edu.pl.

Szybki dostęp do rozwiązań ćwiczeń i zadań

Podczas pracy na lekcji bardzo przydatne są rozwiązania ćwiczeń i zadań. Łącznie na stronie dlanauczyciela.pl znajduje się ponad 600 rozwiązań w zakresie podstawowym i ponad 800 rozwiązań w zakresie rozszerzonym.

Wyjątkowe zasoby prezentacyjne

Nauczyciele chętnie sięgają po animacje, które w prosty sposób objaśniają trudne treści. Cenne, szczególnie dla uczniów, są też filmy instruktażowe objaśniające, jak wykonać zadania krok po kroku. Zobacz zasoby do zakresu podstawowego i zakresu rozszerzonego.

Sposoby przekazywania informacji

Polecenie ping - opis i zastosowanie

Sprytne sposoby realizacji zapisów z podstawy programowej

Podstawa programowa nauczania informatyki w szkole ponadpodstawowej zawiera kilka zapisów, które można zrealizować bez poświęcania im osobnych jednostek lekcyjnych. Są w niej też zapisy stwarzające problemy realizacyjne ze względu na utrudniony dostęp do odpowiednich środków. Znaleźliśmy sprytne sposoby poradzenia sobie z tymi trudnościami.

 

Robotyka bez robotów?

Choć podstawa programowa przewiduje realizację elementów robotyki, nie zawsze pozwalają na to możliwości technologiczne w pracowni komputerowej. W takiej sytuacji pomocne stają się środowiska symulacyjne, które dokładnie opisano w podręcznikach Informatyka na czasie 3, oraz odpowiednie filmy instruktażowe.

 

 

Historia informatyki w pigułce

Dzięki osiom czasu, zamieszczonym na początku każdego rozdziału, można sprawnie omówić historię rozwoju informatyki i technologii oraz jego wpływu na rozwój społeczeństw.

 

 

Wiedza informatyczna w przyszłym życiu zawodowym

Elementy Z informatyką w przyszłość doskonale ilustrują wpływ informatyki i technologii komputerowej na życie zawodowe. Ukazują rolę umiejętności informatycznych na rynku pracy i jednocześnie odnoszą się do konkretnych zagadnień z danego rozdziału.

Solidne przygotowanie do matury

Element Wiesz, umiesz, zdasz, który znajduje się w podręcznikach Informatyka na czasie do zakresu rozszerzonego, zawiera zadania typu egzaminacyjnego. Dzięki niemu uczniowie mają szasnę zapoznać się z charakterystyką egzaminu maturalnego już od pierwszej klasy.

Zobacz także