Krok w przedsiębiorczość

 

Seria przygotowana na podstawie sprawdzonych i cenionych rozwiązań, wsparta kompletną obudową dydaktyczną. Stworzona z myślą o komforcie pracy nauczycieli oraz ułatwieniu uczniom nabycia praktycznych, przydatnych w życiu umiejętności.

Krok w przedsiębiorczość

Krok w przedsiębiorczość.

Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych

Nr dopuszczenia: 1039/2019
Autorzy: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Nowy podręcznik Krok w przedsiębiorczość zawiera sprawdzone i cenione przez nauczycieli rozwiązania stosowane w obecnym podręczniku, a także nowe elementy, które ułatwiają kształcenie kluczowych umiejętności z zakresu podstaw przedsiębiorczości. Dzięki temu podręcznik odpowiada na potrzeby młodzieży i ułatwia jej start w dorosłe życie.

 • Pomaga lepiej zrozumieć zagadnienia poruszane w toku lekcji dzięki elementowi Wokół nas, w którym zaprezentowano ciekawe informacje na temat otaczającej nas przestrzeni gospodarczej.
 • W czytelny i przyjazny sposób kształci wiele kluczowych, przydatnych w życiu codziennym kompetencji z zakresu przedsiębiorczości dzięki elementowi W praktyce.
 • Ułatwia zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce dzięki takiemu elementowi jak Przykład.
 • Umożliwia poznanie zróżnicowanych opinii na temat ważnych zagadnień ekonomicznych dzięki fragmentom tekstów źródłowych zamieszczonych w elemencie O tym się mówi!.
 • Kształci krok po kroku umiejętność wykonywania obliczeń ekonomicznych dzięki samouczkom Policz to!.
 • Umożliwia rzetelne powtórzenie wiedzy z poszczególnych rozdziałów za pomocą Podsumowań.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Książka Nauczyciela

Książka Nauczyciela „Krok w przedsiębiorczość” dla liceum ogólnokształcącego i technikum do zakresu podstawowego

 • Jest skorelowana z pozostałymi elementami serii„Krok w przedsiębiorczość”.
 • Zawiera materiały przydatne w codziennej pracy nauczyciela, zgodne z wymogami nowej podstawy programowej, m.in. rozkład materiału z planem dydaktycznym, przedmiotowe zasady oceniania wraz z wymaganiami edukacyjnymi, scenariusze lekcji z kartami pracy.
 • Stanowi cenne źródło pomysłówułatwiających przygotowanie lekcji oraz sprawdzenie wiedzy uczniów.

E-rozwiązania - NOWOŚĆ

Nowoczesne multimedialne narzędzia dydaktyczne odpowiadają na potrzeby ucznia i stanowią niezastąpione wsparcie w codziennej pracy nauczyciela.

Dla Nauczyciela

edukacja przedszkolna i szkolna

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

Czytaj więcej

Generator

szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów. Pozwala skrócić czas potrzebny do przygotowania materiałów sprawdzających wiedzę.

Czytaj więcej

Multiteka

szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

Biblioteki zasobów multimedialnych pomocne w organizacji urozmaiconych i efektywnych dydaktycznie zajęć. Ułatwiają wizualizowanie ważnych zagadnień i sprzyjają zainteresowaniu uczniów tematem.

Czytaj więcej

Webinarium

dr Tomasz Rachwał

dr Tomasz Rachwał

Podstawy przedsiębiorczości w szkole ponadpodstawowej – jakie zmiany nas czekają i jak sprostać wyzwaniom

Program:

 • Reforma edukacji – co z niej wynika,
 • Zmiany w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości wynikające ze zmian: podstawy programowej, ramowych planów nauczania w szkołach ponadpodstawowych różnego typu,
 • Nowe trendy i potrzeby modyfikacji nauczania tego przedmiotu,
 • Seria „Krok w przedsiębiorczość” dla szkół ponadpodstawowych

 

Tomasz Rachwał, dr, kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, dyrektor Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pełnomocnik Rektora UP ds. Przedsiębiorczości. Autor lub współautor podręczników szkolnych i akademickich z zakresu geografii ekonomicznej i przedsiębiorczości, wirtualnych platform edukacyjnych i gier dydaktycznych oraz programów nauczania i poradników dla nauczycieli. Kierownik, koordynator, ekspert lub członek kilkunastu zespołów projektów edukacyjnych międzynarodowych i krajowych w zakresie edukacji ekonomicznej.

Reforma w liceum ogólnokształcącym i technikum – podstawy przedsiębiorczości

Zgodnie z reformą oświaty kształcenie w zakresie podstaw przedsiębiorczości w liceum ogólnokształcącym oraz technikum rozpocznie się w klasie 2, a zakończy w klasie 3. Realizacja wymagań nowej podstawy programowej z tego przedmiotu odbędzie się – tak jak dotychczas – wyłącznie w zakresie podstawowym.

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Współczesne pokolenie uczniów jest przyzwyczajone do odbioru różnorodnych form przekazu oraz treści podzielonych na małe porcje. Dlatego tak ważne jest dostosowanie form przekazu oraz języka publikacji do wieku i percepcji uczniów.

 

 

Przedsiębiorczość – to co praktyczne i przydatne w życiu

W nauczaniu podstaw przedsiębiorczości najważniejsze jest łączenie teorii z praktyką oraz wskazywanie uczniom, jak bardzo kompetencje nabywane przez nich na lekcjach podstaw przedsiębiorczości są użyteczne w codziennym życiu.

Umiejętności miękkie na dobry start!

Aby przedmiot podstawy przedsiębiorczości uznawany był przez uczniów za ciekawy i przydatny w życiu, najlepiej zacząć jego nauczanie od jednego z najważniejszych zagadnień – komunikacji interpersonalnej.

Jak zainteresować uczniów przedsiębiorczością?

Wzbudzenie u uczniów zainteresowania podstawami przedsiębiorczości oraz przekonanie ich o przydatności nabywanych umiejętności zwiększy ich motywację do nauki, a tym samym ułatwi pracę na lekcji.

Zobacz także