Przedsiębiorczość – to co praktyczne i przydatne w życiu

W nauczaniu podstaw przedsiębiorczości najważniejsze jest łączenie teorii z praktyką oraz wskazywanie uczniom, jak bardzo kompetencje nabywane przez nich na lekcjach podstaw przedsiębiorczości są użyteczne w codziennym życiu

 

Ćwicz z uczniami kluczowe umiejętności z zakresu przedsiębiorczości

Elementy W praktyce oraz Policz to! ułatwiają kształcenie kluczowych umiejętności z zakresu podstaw przedsiębiorczości. Dzięki nim odpowiadamy na potrzeby młodzieży i ułatwiamy jej start w dorosłe życie.

Odwołuj się do przykładów z życia codziennego

Odwoływanie się do przykładów z życia, np. sytuacji rynkowych czy wykorzystywanych na co dzień dokumentów pomoże uczniowi zrozumieć mechanizmy przestrzeni gospodarczej i pozwoli wykorzystać tę wiedzę w przyszłości.

Wszystkie rozwiązania

Rozwiązania dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Współczesne pokolenie uczniów jest przyzwyczajone do odbioru różnorodnych form przekazu oraz treści podzielonych na małe porcje. Dlatego tak ważne jest dostosowanie form przekazu oraz języka publikacji do wieku i percepcji uczniów.

Umiejętności miękkie na dobry start!

Aby przedmiot podstawy przedsiębiorczości uznawany był przez uczniów za ciekawy i przydatny w życiu, najlepiej zacząć jego nauczanie od jednego z najważniejszych zagadnień – komunikacji interpersonalnej.

Jak zainteresować uczniów przedsiębiorczością?

Wzbudzenie u uczniów zainteresowania podstawami przedsiębiorczości oraz przekonanie ich o przydatności nabywanych umiejętności zwiększy ich motywację do nauki, a tym samym ułatwi pracę na lekcji.