SERIA

W centrum uwagi

Spójna koncepcja nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresach podstawowym i rozszerzonym. Uwzględnia potrzeby wszystkich uczniów, tak aby można było maksymalnie wykorzystać ich potencjał. Zakres rozszerzony doskonale sprawdzi się w systematycznych przygotowaniach do matury.

Zakres podstawowy

W centrum uwagi 1

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 1034/1/2019
Autorzy: Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

Podręcznik „W centrum uwagi 1” dla liceum ogólnokształcącego i technikum do zakresu podstawowego w nowoczesny sposób przedstawia zagadnienia dotyczące życia społecznego oraz ustroju Polski.

 • Ułatwia nauczanie wiedzy o społeczeństwie i realizację podstawy programowej dzięki uporządkowanemu układowi treści oraz licznym schematom i tabelom.
 • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem przez zastosowanie interesujących przykładów nawiązujących do życia oraz atrakcyjnych rozwiązań graficznych.
 • Pozwala na samodzielne powtórki z wykorzystaniem czytelnych Podsumowań.
 • Umożliwia rozwijanie przydatnych w życiu umiejętności przedmiotowych – takich jak analiza danych statystycznych, tekstów naukowych i publicystycznych oraz przekazów medialnych, a także udziałem w dyskusji – dzięki różnorodnym ćwiczeniom zamieszczonym po każdym temacie.  
 • Zawiera pełny tekst Konstytucji RP, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z tekstu ustawy zasadniczej niemal na każdej lekcji.
przejdź do sklepu

Atlas Wiedza o społeczeństwie

Dla szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. Edycja 2019

Autorzy: Praca zbiorowa

Atlas do wiedzy o społeczeństwie to wyjątkowa pozycja na rynku publikacji szkolnych. Liczne mapy tematyczne, schematy oraz aktualne dane statystyczne i zdjęcia osób pełniących funkcje publiczne umożliwiają wszechstronną analizę omawianych na lekcjach zagadnień oraz wspomagają utrwalanie zdobytych wiadomości.

 • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem i przybliżyć uczniom omawiane treści dzięki aktualnym danym statystycznym i informacjom o osobach pełniących funkcje publiczne.
 • Pozwala urozmaicić pracę na lekcjach przez wykorzystanie dodatkowych źródeł informacji.
 • Umożliwia wszechstronne omówienie najważniejszych treści, przedstawia bowiem poszczególne zagadnienia w wykorzystaniem różnych form graficznych: na mapach, wykresach, schematach, diagramach, zdjęciach.
 • Ułatwia doskonalenie umiejętności potrzebnych na egzaminie maturalnym dzięki temu, że zawiera bogaty wybór różnego rodzaju źródeł.
przejdź do sklepu

W centrum uwagi 2

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 1034/2/2020
Autorzy: Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki

Podręcznik „W centrum uwagi 2” dla liceum ogólnokształcącego i technikum do zakresu podstawowego w nowoczesny sposób przedstawia zagadnienia dotyczące prawa, praw człowieka oraz spraw międzynarodowych.

 • Ułatwia realizację podstawy programowej dzięki uporządkowanemu układowi treści oraz licznym schematom i tabelom.
 • Rozbudza zainteresowanie przedmiotemprzez zastosowanie interesujących przykładów nawiązujących do życia codziennego oraz atrakcyjnych infografik.
 • Umożliwia samodzielne utrwalanie wiedzyz wykorzystaniem czytelnych podsumowań po rozdziałach.
 • Pozwala kształcić przydatne umiejętności, takie jak analiza danych statystycznych, tekstów naukowych i publicystycznych oraz przekazów medialnych, a także prezentowanie własnego stanowiska w dyskusji.  
 • Zawiera tekst Konstytucji RP oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dzięki czemu niemal na każdej lekcji możliwe jest korzystanie z niezbędnych aktów prawnych.
przejdź do sklepu

Atlas Wiedza o społeczeństwie

Dla szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. Edycja 2019

Autorzy: Praca zbiorowa

Atlas do wiedzy o społeczeństwie to wyjątkowa pozycja na rynku publikacji szkolnych. Liczne mapy tematyczne, schematy oraz aktualne dane statystyczne i zdjęcia osób pełniących funkcje publiczne umożliwiają wszechstronną analizę omawianych na lekcjach zagadnień oraz wspomagają utrwalanie zdobytych wiadomości.

 • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem i przybliżyć uczniom omawiane treści dzięki aktualnym danym statystycznym i informacjom o osobach pełniących funkcje publiczne.
 • Pozwala urozmaicić pracę na lekcjach przez wykorzystanie dodatkowych źródeł informacji.
 • Umożliwia wszechstronne omówienie najważniejszych treści, przedstawia bowiem poszczególne zagadnienia w wykorzystaniem różnych form graficznych: na mapach, wykresach, schematach, diagramach, zdjęciach.
 • Ułatwia doskonalenie umiejętności potrzebnych na egzaminie maturalnym dzięki temu, że zawiera bogaty wybór różnego rodzaju źródeł.
przejdź do sklepu

Zakres rozszerzony

W centrum uwagi 1

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 1035/1/2019
Autorzy: Arkadiusz Janicki, Jerzy Komorowski, Arkadiusz Peisert

Podręcznik „W centrum uwagi 1” dla liceum ogólnokształcącego i technikum do zakresu rozszerzonego zawiera zintegrowane treści dla zakresu podstawowego. Takie rozwiązanie umożliwia pracę z podręcznikiem już od klasy 1.

Publikacja w nowoczesny sposób przedstawia zagadnienia dotyczące życia społecznego oraz różnorodności kulturowej współczesnego świata, w tym treści poświęcone narodowi i mniejszościom narodowym.

 • Ułatwia nauczanie wiedzy o społeczeństwie i realizację podstawy programowej dzięki uporządkowanemu układowi treści oraz licznym schematom i tabelom.
 • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem przez zastosowanie interesujących przykładów nawiązujących do życia oraz atrakcyjnych rozwiązań graficznych.
 • Rozwija umiejętność pracy ze źródłami i z danymi statystycznymi dzięki licznym i zróżnicowanym ćwiczeniom.
 • Pozwala na samodzielne powtórki z wykorzystaniem czytelnych Podsumowań.
 • Umożliwia opanowanie umiejętności rozwiazywania zadań typu maturalnego dzięki różnorodnym zadaniom i wskazówkom zamieszczonym w bloku Wiesz, umiesz, zdasz.
 • Skutecznie przygotowuje do matury już od klasy 1.
przejdź do sklepu

W centrum uwagi 1

Maturalne karty pracy do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Autorzy: Katarzyna Panimasz

"Maturalne karty pracy. Część 1" z serii  „W centrum uwagi” są przeznaczone do nauczania wiedzy o społeczeństwie w liceum ogólnokształcącym i technikum w zakresie rozszerzonym. Publikacja ta zawiera zbiór zadań i tematów wypracowań, których zakres tematyczny obejmuje zagadnienia dotyczące życia społecznego oraz różnorodności kulturowej współczesnego świata, w tym treści poświęcone narodowi i mniejszościom narodowym.

 • Umożliwiają kształcenie kluczowych umiejętności, takich jak praca z tekstem źródłowym, danymi statystycznymi i rysunkami satyrycznymi.
 • Uczą, jak rozumieć polecenia na maturze, m.in. dzięki czytelnym wyjaśnieniom dotyczącym znaczenia czasowników operacyjnych.
 • Wyjaśniają „krok po kroku”, jak rozwiązywać zadania maturalne – w Przykładach przedstawiono najskuteczniejsze strategie wykonywania poleceń, które często pojawiają się na maturze.
 • Pomagają utrwalać wiedzę zdobytą na lekcjach, m.in. przez rozwiązywanie zadań w czytelny sposób przyporządkowanych do tematów z podręcznika.
 • Ułatwiają sprawdzenie wiadomości z wykorzystaniem przykładowych testów i załączonych do nich odpowiedzi.
 • Oswajają z formą egzaminu maturalnego, zawierają bowiem wybrane zadania CKE skorelowane z zakresem zagadnień prezentowanych w podręczniku.
 • Pomagają w aktualizowaniu wiadomości dotyczących życia społecznego i politycznego – służy temu uzupełnianie dołączonego do publikacji Dziennika aktualizacji.
 • Wpierają przygotowania do matury dzięki bogatemu wyborowi zadań.
 • Pozwalają zaoszczędzić czas nauczycielowi – klucze odpowiedzi do zadań z Maturalnych kart pracy dostępne są na stronie dlanauczyciela.pl.
przejdź do sklepu

Atlas Wiedza o społeczeństwie

Dla szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. Edycja 2019

Autorzy: Praca zbiorowa

Atlas do wiedzy o społeczeństwie to wyjątkowa pozycja na rynku publikacji szkolnych. Liczne mapy tematyczne, schematy oraz aktualne dane statystyczne i zdjęcia osób pełniących funkcje publiczne umożliwiają wszechstronną analizę omawianych na lekcjach zagadnień oraz wspomagają utrwalanie zdobytych wiadomości.

 • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem i przybliżyć uczniom omawiane treści dzięki aktualnym danym statystycznym i informacjom o osobach pełniących funkcje publiczne.
 • Pozwala urozmaicić pracę na lekcjach przez wykorzystanie dodatkowych źródeł informacji.
 • Umożliwia wszechstronne omówienie najważniejszych treści, przedstawia bowiem poszczególne zagadnienia w wykorzystaniem różnych form graficznych: na mapach, wykresach, schematach, diagramach, zdjęciach.
 • Ułatwia doskonalenie umiejętności potrzebnych na egzaminie maturalnym dzięki temu, że zawiera bogaty wybór różnego rodzaju źródeł.
przejdź do sklepu

W centrum uwagi 2

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 1035/2/2020
Autorzy: Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Ewa Martinek

Podręcznik „W centrum uwagi 2” dla liceum ogólnokształcącego i technikum do zakresu rozszerzonego zawiera zintegrowane treści z zakresu podstawowego. Publikacja w nowoczesny sposób przedstawia zagadnienia dotyczące państwa, polityki, społeczeństwa obywatelskiego i ustroju RP.

 • Ułatwia realizację podstawy programowej dzięki uporządkowanemu układowi treści oraz licznym schematom i tabelom.
 • Rozbudza zainteresowanie przedmiotemprzez zastosowanie interesujących przykładów nawiązujących do życia codziennego oraz atrakcyjnych infografik.
 • Kształci umiejętność pracy ze źródłami i z danymi statystycznymi dzięki różnorodnym ćwiczeniom.
 • Pozwala samodzielnie utrwalać wiedzęz wykorzystaniem czytelnych podsumowań po rozdziałach.
 • Umożliwia opanowanie umiejętności rozwiązywania zadań typu maturalnego dzięki zadaniom i wskazówkom w bloku Wiesz, umiesz, zdasz.
 • Zawiera tekst Konstytucji RP, dzięki czemu niemal na każdej lekcji możliwe jest korzystanie z treści ustawy zasadniczej.
przejdź do sklepu
W centrum uwagi 2

W centrum uwagi 2

Maturalne karty pracy do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Autorzy: Opracowanie zbiorowe

Maturalne karty pracy z serii  „W centrum uwagi” to publikacje wspierające systematyczne przygotowanie do matury z wiedzy o społeczeństwie już od klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum. Część 2. zawiera zbiór zadań i tematów wypracowań, których zakres tematyczny obejmuje zagadnienia dotyczące państwa, polityki, społeczeństwa obywatelskiego i ustroju RP.

 • Umożliwia kształcenie kluczowych umiejętności przedmiotowych, takich jak praca z tekstem źródłowym i danymi statystycznymi.
 • Uczy, jak rozumieć polecenia na maturze, m.in. dzięki czytelnym wyjaśnieniom dotyczącym znaczenia czasowników operacyjnych.
 • Wyjaśnia krok po kroku, jak rozwiązywać zadania maturalne– w Przykładach przedstawiono najskuteczniejsze strategie wykonywania poleceń, które często pojawiają się na maturze.
 • Pomaga sprawdzać wiedzę zdobytą na lekcjach dzięki czytelnemu przyporządkowaniu zadań do tematów z podręcznika.
 • Pozwala utrwalać wiadomościpoprzez przykładowe testy wraz z odpowiedziami.
 • Oswaja z formą egzaminu maturalnego dzięki wybranym zadaniom CKE skorelowanym z zakresem zagadnień prezentowanych w podręczniku.
 • Pomaga w aktualizowaniu wiadomościdotyczących życia społecznego i politycznego – służy temu uzupełnianie dołączonego do publikacji Dziennika aktualizacji.
 • Ułatwia przygotowania do maturydzięki bogatemu wyborowi zadań.
przejdź do sklepu

Atlas Wiedza o społeczeństwie

Dla szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. Edycja 2019

Autorzy: Praca zbiorowa

Atlas do wiedzy o społeczeństwie to wyjątkowa pozycja na rynku publikacji szkolnych. Liczne mapy tematyczne, schematy oraz aktualne dane statystyczne i zdjęcia osób pełniących funkcje publiczne umożliwiają wszechstronną analizę omawianych na lekcjach zagadnień oraz wspomagają utrwalanie zdobytych wiadomości.

 • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem i przybliżyć uczniom omawiane treści dzięki aktualnym danym statystycznym i informacjom o osobach pełniących funkcje publiczne.
 • Pozwala urozmaicić pracę na lekcjach przez wykorzystanie dodatkowych źródeł informacji.
 • Umożliwia wszechstronne omówienie najważniejszych treści, przedstawia bowiem poszczególne zagadnienia w wykorzystaniem różnych form graficznych: na mapach, wykresach, schematach, diagramach, zdjęciach.
 • Ułatwia doskonalenie umiejętności potrzebnych na egzaminie maturalnym dzięki temu, że zawiera bogaty wybór różnego rodzaju źródeł.
przejdź do sklepu

 

Kształcenie zdalne

Przygotowane pomoce i materiały dydaktyczne umożliwią sprawną realizację podstawy programowej z serią W centrum uwagi w trybie nauki zdalnej:

 • E-booki – wersje elektroniczne podręczników dla klas 1 i 2 do zakresów podstawowego i rozszerzonego, z których można korzystać na komputerze i tablecie, również w trakcie nauki zdalnej. PRZEJDŹ › 
 • Generator.dlanauczyciela.pl – baza zadań i testów do zakresów podstawowego i rozszerzonego, która ułatwi weryfikację wiedzy uczniów w czasie nauki zdalnej. PRZEJDŹ › 
 • Dlanauczyciela.pl – materiały dydaktyczne do zakresów podstawowego i rozszerzonego, które sprawdzają się zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i podczas kształcenia zdalnego. PRZEJDŹ › 
 • Fiszki – pojęcia i ich definicje podzielone na zagadnienia. Uczeń może z nich korzystać na telefonie i komputerze. PRZEJDŹ › 
 • Portal terazmatura.pl – portal dla maturzystów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z kalendarzem przygotowań maturalnych, wirtualnymi spacerami po urzędach, galerią postaci współczesnej sceny politycznej, zadaniami maturalnymi i arkuszami oraz innymi materiałami, które ułatwią przygotowania do egzaminu maturalnego. PRZEJDŹ › 

Dla nauczyciela

Nowoczesne, proste w obsłudze aplikacje wspierają nauczycieli zarówno w czasie przygotowań do lekcji, jak i w trakcie ich prowadzenia. Atrakcyjne materiały prezentacyjne skracają czas potrzebny na przygotowanie do zajęć i ułatwiają zainteresowanie uczniów przedmiotem.

Portal dlanauczyciela.pl

Zaloguj się i korzystaj z wartościowych i rzetelnie opracowanych materiałów dydaktycznych.

W portalu nie tylko łatwo wyszukasz potrzebne pomoce, lecz także stworzysz własne zestawy z dostępnych materiałów i znajdziesz aktualne informacje o nadchodzących inicjatywach edukacyjnych.

W serii „W centrum uwagi” do zakresów podstawowego i rozszerzonego dostępnych jest wiele materiałów podzielonych na:  

 • dokumentację nauczyciela, m.in.: program nauczania, plany wynikowe, wymagania edukacyjne;
 • prowadzenie lekcji, m.in.: scenariusze lekcji, projekty edukacyjne, odpowiedzi do zadań z podręcznika;
 • sprawdzanie wiedzy, m.in.: testy i sprawdziany z kluczami odpowiedzi;
 • materiały prezentacyjne, m.in.: Multiteka i filmy edukacyjne.
przejdź do portalu

 

 

generator.dlanauczyciela.pl

Zaloguj się i korzystaj z generatora, który ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów i skraca czas potrzebny na przygotowanie materiałów służących do oceny wiadomości i umiejętności uczniów.

Blisko 300 zadań sprawdzających wiedzę z tematów i działów części 1 podręczników „W centrum uwagi” do zakresów podstawowego oraz rozszerzonego umożliwia przygotowanie testów, kartkówek i sprawdzianów w wersjach dla kilku grup.

przejdź do portalu

 

 

Multiteka

Aplikacja offline z atrakcyjnymi multimediami, które nie tylko doskonale tłumaczą ważne i trudne zagadnienia, lecz także wspierają proces zapamiętywania nowych treści.

W 1 części Multiteki z serii „W centrum uwagi” do zakresów podstawowego i rozszerzonego znajdują się:

 • 34 ilustracje interaktywne,
 • 4 ćwiczenia interaktywne,
 • 4 filmy,
 • 2 pokazy slajdów.
pobierz

Reforma w szkole średniej – Wiedza o społeczeństwie

Zgodnie z nową podstawą programową nauka wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym rozpoczyna się w klasie 1 liceum ogólnokształcącego lub klasie 4 technikum, natomiast nauka w zakresie rozszerzonym od klasy 1 niezależnie od typu szkoły. Z tego powodu absolwent szkoły podstawowej od razu musi podjąć decyzję, na jakim poziomie chce się uczyć tego przedmiotu. Najczęściej wiąże się to z wyborem klasy o odpowiednim profilu.

Zobacz także