Nowa podstawa programowa do wiedzy o społeczeństwie dla zakresu rozszerzonego od roku szkolnego 2022/2023

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. nowego przedmiotu – historii i teraźniejszości – w 1 klasach szkół ponadpodstawowych zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa do wiedzy o społeczeństwie. Jakie zmiany wprowadzono w nauczaniu przedmiotu?

 • Wiedza o społeczeństwie będzie nauczana tylko w zakresie rozszerzonym. W zakresie podstawowym WOS zostanie zastąpiony nowym przedmiotem: historia i teraźniejszość.
 • Nowością w treściach nauczania są zagadnienia z zakresu filozofii klasycznej oraz etyki.
 • Dalej obecne będą, ale w nowym ujęciu tematycznym, zagadnienia struktury narodowościowej społeczeństwa polskiego, procesów socjalizacyjnych, społeczeństwa obywatelskiego, prawodawstwa czy kwestie ustrojowo-polityczne współczesnej Polski i świata.
 • Nowe brzmienie otrzymały treści dotyczące zmian kulturowych, społecznych i politycznych w Polsce i na świecie w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku.

Podstawa programowa od 2022 roku. POBIERZ>
Ramowe plany nauczania od 2022 roku. POBIERZ>
W centrum uwagi 2022 (zakres rozszerzony) - spis treści podręcznika. POBIERZ>
W centrum uwagi 2022 (zakres rozszerzony) - fragment podręcznika. ZOBACZ>

Strefa narzędzi

SERIA

W centrum uwagi

Sprawdzona seria w nowej odsłonie, dostosowana do wymagań nowej podstawy programowej 2022. Zapewnia skuteczne, systematyczne kształcenie umiejętności maturalnych już od 1 klasy.

Zakres podstawowy

W centrum uwagi 1

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 1034/1/2019
Autorzy: Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

Podręcznik „W centrum uwagi 1” dla liceum ogólnokształcącego i technikum do zakresu podstawowego w nowoczesny sposób przedstawia zagadnienia dotyczące życia społecznego oraz ustroju Polski.

 • Ułatwia nauczanie wiedzy o społeczeństwie i realizację podstawy programowej dzięki uporządkowanemu układowi treści oraz licznym schematom i tabelom.
 • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem przez zastosowanie interesujących przykładów nawiązujących do życia oraz atrakcyjnych rozwiązań graficznych.
 • Pozwala na samodzielne powtórki z wykorzystaniem czytelnych Podsumowań.
 • Umożliwia rozwijanie przydatnych w życiu umiejętności przedmiotowych – takich jak analiza danych statystycznych, tekstów naukowych i publicystycznych oraz przekazów medialnych, a także udziałem w dyskusji – dzięki różnorodnym ćwiczeniom zamieszczonym po każdym temacie.  
 • Zawiera pełny tekst Konstytucji RP, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z tekstu ustawy zasadniczej niemal na każdej lekcji.
przejdź do sklepu

Atlas Wiedza o społeczeństwie

Dla szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. Edycja 2019

Autorzy: Praca zbiorowa

Atlas do wiedzy o społeczeństwie to wyjątkowa pozycja na rynku publikacji szkolnych. Liczne mapy tematyczne, schematy oraz aktualne dane statystyczne i zdjęcia osób pełniących funkcje publiczne umożliwiają wszechstronną analizę omawianych na lekcjach zagadnień oraz wspomagają utrwalanie zdobytych wiadomości.

 • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem i przybliżyć uczniom omawiane treści dzięki aktualnym danym statystycznym i informacjom o osobach pełniących funkcje publiczne.
 • Pozwala urozmaicić pracę na lekcjach przez wykorzystanie dodatkowych źródeł informacji.
 • Umożliwia wszechstronne omówienie najważniejszych treści, przedstawia bowiem poszczególne zagadnienia w wykorzystaniem różnych form graficznych: na mapach, wykresach, schematach, diagramach, zdjęciach.
 • Ułatwia doskonalenie umiejętności potrzebnych na egzaminie maturalnym dzięki temu, że zawiera bogaty wybór różnego rodzaju źródeł.
przejdź do sklepu

W centrum uwagi 2

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 1034/2/2020
Autorzy: Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki

Podręcznik „W centrum uwagi 2” dla liceum ogólnokształcącego i technikum do zakresu podstawowego w nowoczesny sposób przedstawia zagadnienia dotyczące prawa, praw człowieka oraz spraw międzynarodowych.

 • Ułatwia realizację podstawy programowej dzięki uporządkowanemu układowi treści oraz licznym schematom i tabelom.
 • Rozbudza zainteresowanie przedmiotemprzez zastosowanie interesujących przykładów nawiązujących do życia codziennego oraz atrakcyjnych infografik.
 • Umożliwia samodzielne utrwalanie wiedzyz wykorzystaniem czytelnych podsumowań po rozdziałach.
 • Pozwala kształcić przydatne umiejętności, takie jak analiza danych statystycznych, tekstów naukowych i publicystycznych oraz przekazów medialnych, a także prezentowanie własnego stanowiska w dyskusji.  
 • Zawiera tekst Konstytucji RP oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dzięki czemu niemal na każdej lekcji możliwe jest korzystanie z niezbędnych aktów prawnych.
przejdź do sklepu

Atlas Wiedza o społeczeństwie

Dla szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. Edycja 2019

Autorzy: Praca zbiorowa

Atlas do wiedzy o społeczeństwie to wyjątkowa pozycja na rynku publikacji szkolnych. Liczne mapy tematyczne, schematy oraz aktualne dane statystyczne i zdjęcia osób pełniących funkcje publiczne umożliwiają wszechstronną analizę omawianych na lekcjach zagadnień oraz wspomagają utrwalanie zdobytych wiadomości.

 • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem i przybliżyć uczniom omawiane treści dzięki aktualnym danym statystycznym i informacjom o osobach pełniących funkcje publiczne.
 • Pozwala urozmaicić pracę na lekcjach przez wykorzystanie dodatkowych źródeł informacji.
 • Umożliwia wszechstronne omówienie najważniejszych treści, przedstawia bowiem poszczególne zagadnienia w wykorzystaniem różnych form graficznych: na mapach, wykresach, schematach, diagramach, zdjęciach.
 • Ułatwia doskonalenie umiejętności potrzebnych na egzaminie maturalnym dzięki temu, że zawiera bogaty wybór różnego rodzaju źródeł.
przejdź do sklepu

W centrum uwagi 1

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa podstawa programowa od 2022 r.

Autorzy: Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Jerzy Komorowski, Ewa Martinek, Arkadiusz Peisert

Nowa podstawa programowa 2022

Podręcznik „W centrum uwagi. Część 1” dla zakresu rozszerzonego w przystępny sposób przedstawia zagadnienia dotyczące człowieka jako jednostki oraz istoty społecznej, specyfiki różnych wspólnot, a także funkcjonowania społeczeństwa.

 • Ułatwia nauczanie wiedzy o społeczeństwie i realizację podstawy programowej dzięki uporządkowanemu układowi treści oraz schematom i tabelom.
 • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem poprzez liczne przykłady nawiązujące do rzeczywistości otaczającej ucznia oraz atrakcyjne rozwiązania graficzne.
 • Kształci umiejętność analizy materiałów źródłowych, w tym danych statystycznych, dzięki zróżnicowanym ćwiczeniom.
 • Pozwala na samodzielne powtarzanie wiadomości za pomocą czytelnych podsumowań rozdziałów.
 • Umożliwia opanowanie umiejętności rozwiązywania zadań typu maturalnego dzięki różnorodnym zadaniom i wskazówkom zamieszczonym w blokach pt. Wiesz, umiesz, zdas
 • Skutecznie przygotowuje do matury już od 1 klasy.
przejdź do sklepu

Atlas Wiedza o społeczeństwie

Dla szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. Edycja 2019

Autorzy: Praca zbiorowa

Atlas do wiedzy o społeczeństwie to wyjątkowa pozycja na rynku publikacji szkolnych. Liczne mapy tematyczne, schematy oraz aktualne dane statystyczne i zdjęcia osób pełniących funkcje publiczne umożliwiają wszechstronną analizę omawianych na lekcjach zagadnień oraz wspomagają utrwalanie zdobytych wiadomości.

 • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem i przybliżyć uczniom omawiane treści dzięki aktualnym danym statystycznym i informacjom o osobach pełniących funkcje publiczne.
 • Pozwala urozmaicić pracę na lekcjach przez wykorzystanie dodatkowych źródeł informacji.
 • Umożliwia wszechstronne omówienie najważniejszych treści, przedstawia bowiem poszczególne zagadnienia w wykorzystaniem różnych form graficznych: na mapach, wykresach, schematach, diagramach, zdjęciach.
 • Ułatwia doskonalenie umiejętności potrzebnych na egzaminie maturalnym dzięki temu, że zawiera bogaty wybór różnego rodzaju źródeł.
przejdź do sklepu

W centrum uwagi 2

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 1035/2/2020
Autorzy: Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Ewa Martinek

Podręcznik „W centrum uwagi 2” dla liceum ogólnokształcącego i technikum do zakresu rozszerzonego zawiera zintegrowane treści z zakresu podstawowego. Publikacja w nowoczesny sposób przedstawia zagadnienia dotyczące państwa, polityki, społeczeństwa obywatelskiego i ustroju RP.

 • Ułatwia realizację podstawy programowej dzięki uporządkowanemu układowi treści oraz licznym schematom i tabelom.
 • Rozbudza zainteresowanie przedmiotemprzez zastosowanie interesujących przykładów nawiązujących do życia codziennego oraz atrakcyjnych infografik.
 • Kształci umiejętność pracy ze źródłami i z danymi statystycznymi dzięki różnorodnym ćwiczeniom.
 • Pozwala samodzielnie utrwalać wiedzęz wykorzystaniem czytelnych podsumowań po rozdziałach.
 • Umożliwia opanowanie umiejętności rozwiązywania zadań typu maturalnego dzięki zadaniom i wskazówkom w bloku Wiesz, umiesz, zdasz.
 • Zawiera tekst Konstytucji RP, dzięki czemu niemal na każdej lekcji możliwe jest korzystanie z treści ustawy zasadniczej.
przejdź do sklepu
W centrum uwagi 2

W centrum uwagi 2

Maturalne karty pracy do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Autorzy: Opracowanie zbiorowe

Maturalne karty pracy z serii  „W centrum uwagi” to publikacje wspierające systematyczne przygotowanie do matury z wiedzy o społeczeństwie już od klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum. Część 2. zawiera zbiór zadań i tematów wypracowań, których zakres tematyczny obejmuje zagadnienia dotyczące państwa, polityki, społeczeństwa obywatelskiego i ustroju RP.

 • Umożliwia kształcenie kluczowych umiejętności przedmiotowych, takich jak praca z tekstem źródłowym i danymi statystycznymi.
 • Uczy, jak rozumieć polecenia na maturze, m.in. dzięki czytelnym wyjaśnieniom dotyczącym znaczenia czasowników operacyjnych.
 • Wyjaśnia krok po kroku, jak rozwiązywać zadania maturalne– w Przykładach przedstawiono najskuteczniejsze strategie wykonywania poleceń, które często pojawiają się na maturze.
 • Pomaga sprawdzać wiedzę zdobytą na lekcjach dzięki czytelnemu przyporządkowaniu zadań do tematów z podręcznika.
 • Pozwala utrwalać wiadomościpoprzez przykładowe testy wraz z odpowiedziami.
 • Oswaja z formą egzaminu maturalnego dzięki wybranym zadaniom CKE skorelowanym z zakresem zagadnień prezentowanych w podręczniku.
 • Pomaga w aktualizowaniu wiadomościdotyczących życia społecznego i politycznego – służy temu uzupełnianie dołączonego do publikacji Dziennika aktualizacji.
 • Ułatwia przygotowania do maturydzięki bogatemu wyborowi zadań.
przejdź do sklepu

Atlas Wiedza o społeczeństwie

Dla szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. Edycja 2019

Autorzy: Praca zbiorowa

Atlas do wiedzy o społeczeństwie to wyjątkowa pozycja na rynku publikacji szkolnych. Liczne mapy tematyczne, schematy oraz aktualne dane statystyczne i zdjęcia osób pełniących funkcje publiczne umożliwiają wszechstronną analizę omawianych na lekcjach zagadnień oraz wspomagają utrwalanie zdobytych wiadomości.

 • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem i przybliżyć uczniom omawiane treści dzięki aktualnym danym statystycznym i informacjom o osobach pełniących funkcje publiczne.
 • Pozwala urozmaicić pracę na lekcjach przez wykorzystanie dodatkowych źródeł informacji.
 • Umożliwia wszechstronne omówienie najważniejszych treści, przedstawia bowiem poszczególne zagadnienia w wykorzystaniem różnych form graficznych: na mapach, wykresach, schematach, diagramach, zdjęciach.
 • Ułatwia doskonalenie umiejętności potrzebnych na egzaminie maturalnym dzięki temu, że zawiera bogaty wybór różnego rodzaju źródeł.
przejdź do sklepu

„W centrum uwagi 3”

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 3

Nr dopuszczenia: 1035/3/2021
Autorzy: Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz, Liliana Węgrzyn-Odzioba

Podręcznik „W centrum uwagi 3” do zakresu rozszerzonego dla liceum ogólnokształcącego i technikum zawiera zintegrowane treści z zakresu podstawowego. Publikacja w przystępny sposób przedstawia zagadnienia dotyczące polityk publicznych i prawa obowiązującego na terenie RP.

 • Umożliwia realizację treści z podstawy programowej dzięki przystępnie sformułowanym wiadomościom i licznym schematom oraz tabelom.
 • Kształci umiejętność zabierania głosu w dyskusji, a także pracy ze źródłami i z danymi statystycznymi dzięki różnorodnym ćwiczeniom.
 • Rozwija zainteresowanie przedmiotem za pomocą atrakcyjnych infografik oraz ciekawych przykładów nawiązujących do życia codziennego.
 • Pozwala samodzielnie utrwalać wiedzę z wykorzystaniem czytelnych podsumowań po rozdziałach.
 • Wspomaga opanowanie umiejętności rozwiązywania zadań typu maturalnego dzięki zadaniom i wskazówkom w bloku Wiesz, umiesz, zdasz.
 • Zawiera pełny tekst Konstytucji RP, dzięki czemu na lekcjach bez trudu można odwoływać się do treści ustawy zasadniczej.
przejdź do sklepu

Maturalne karty pracy „W centrum uwagi 3”

Zakres rozszerzony. Część 3

Autorzy: Barbara Furman, Włodzimierz K. Kowalczyk

Maturalne karty pracy „W centrum uwagi. Część 3” to publikacja zawierająca zbiór zadań, które obejmują zagadnienia dotyczące polityk publicznych i prawa obowiązującego na terytorium RP. Zadania są skonstruowane w oparciu o wytyczne zawarte w „Informatorze o egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie od roku szkolnego 2022/2023”, opublikowanym przez CKE.

 • Pomaga sprawdzać wiedzę zdobytą na lekcjach dzięki czytelnemu przyporządkowaniu zadań do rozdziałów z 3 części podręcznika „W centrum uwagi” do zakresu rozszerzonego.
 • Uczy, jak rozumieć polecenia z arkusza maturalnego, m.in. dzięki czytelnym wyjaśnieniom dotyczącym znaczenia czasowników operacyjnych.
 • Wyjaśnia krok po kroku, jak rozwiązywać zadania maturalne dzięki skutecznym strategiom wykonywania poleceń, które często pojawiają się na maturze.
 • Pomaga w aktualizowaniu wiadomości dotyczących życia społecznego i politycznego – służy temu uzupełnianie dołączonego do publikacji Dziennika aktualizacji.
 • Ułatwia przygotowania do matury dzięki bogatemu wyborowi zadań.
przejdź do sklepu

Atlas Wiedza o społeczeństwie

Dla szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. Edycja 2019

Autorzy: Praca zbiorowa

Atlas do wiedzy o społeczeństwie to wyjątkowa pozycja na rynku publikacji szkolnych. Liczne mapy tematyczne, schematy oraz aktualne dane statystyczne i zdjęcia osób pełniących funkcje publiczne umożliwiają wszechstronną analizę omawianych na lekcjach zagadnień oraz wspomagają utrwalanie zdobytych wiadomości.

 • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem i przybliżyć uczniom omawiane treści dzięki aktualnym danym statystycznym i informacjom o osobach pełniących funkcje publiczne.
 • Pozwala urozmaicić pracę na lekcjach przez wykorzystanie dodatkowych źródeł informacji.
 • Umożliwia wszechstronne omówienie najważniejszych treści, przedstawia bowiem poszczególne zagadnienia w wykorzystaniem różnych form graficznych: na mapach, wykresach, schematach, diagramach, zdjęciach.
 • Ułatwia doskonalenie umiejętności potrzebnych na egzaminie maturalnym dzięki temu, że zawiera bogaty wybór różnego rodzaju źródeł.
przejdź do sklepu
„W centrum uwagi 4”

„W centrum uwagi 4”

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 4

Autorzy: Lucyna Czechowska, Sławomir Drelich

Podręcznik „W centrum uwagi 4” do zakresu rozszerzonego dla liceum ogólnokształcącego i technikum zawiera zintegrowane treści z zakresu podstawowego. Publikacja w przystępny sposób przedstawia zagadnienia dotyczące praw człowieka i stosunków międzynarodowych.

 • W przejrzysty sposób zapoznaje z zagadnieniami przedmiotowymi dzięki uporządkowanej i atrakcyjnej szacie graficznej.
 • Umożliwia kształcenie umiejętności przedmiotowych, m.in. związanych z wyjaśnianiem procesów oraz zależności międzynarodowych, analizą materiałów źródłowych czy udziałem w dyskusji.
 • Rozwija zainteresowanie przedmiotem za pomocą atrakcyjnych infografik oraz ciekawych przykładów nawiązujących do życia codziennego.
 • Pozwala samodzielnie utrwalać wiedzę z wykorzystaniem czytelnych podsumowań po rozdziałach.
 • Wspomaga opanowanie umiejętności rozwiązywania zadań typu maturalnego dzięki zadaniom i wskazówkom w bloku Wiesz, umiesz, zdasz.
 • Zawiera fragmenty Konstytucji RP oraz Konwencji o ochronie praw człowieka, dzięki czemu na lekcjach można odwoływać się do treści tych dokumentów.
przejdź do sklepu

Atlas Wiedza o społeczeństwie

Dla szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. Edycja 2019

Autorzy: Praca zbiorowa

Atlas do wiedzy o społeczeństwie to wyjątkowa pozycja na rynku publikacji szkolnych. Liczne mapy tematyczne, schematy oraz aktualne dane statystyczne i zdjęcia osób pełniących funkcje publiczne umożliwiają wszechstronną analizę omawianych na lekcjach zagadnień oraz wspomagają utrwalanie zdobytych wiadomości.

 • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem i przybliżyć uczniom omawiane treści dzięki aktualnym danym statystycznym i informacjom o osobach pełniących funkcje publiczne.
 • Pozwala urozmaicić pracę na lekcjach przez wykorzystanie dodatkowych źródeł informacji.
 • Umożliwia wszechstronne omówienie najważniejszych treści, przedstawia bowiem poszczególne zagadnienia w wykorzystaniem różnych form graficznych: na mapach, wykresach, schematach, diagramach, zdjęciach.
 • Ułatwia doskonalenie umiejętności potrzebnych na egzaminie maturalnym dzięki temu, że zawiera bogaty wybór różnego rodzaju źródeł.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Nowoczesne, proste w obsłudze aplikacje wspierają nauczycieli zarówno w czasie przygotowań do lekcji, jak i w trakcie ich prowadzenia. Atrakcyjne materiały prezentacyjne skracają czas potrzebny na przygotowanie do zajęć i ułatwiają zainteresowanie uczniów przedmiotem.

Portal dlanauczyciela.pl

Zaloguj się i korzystaj z wartościowych i rzetelnie opracowanych materiałów dydaktycznych.

W portalu nie tylko łatwo wyszukasz potrzebne pomoce, lecz także stworzysz własne zestawy z dostępnych materiałów i znajdziesz aktualne informacje o nadchodzących inicjatywach edukacyjnych.
W serii W centrum uwagi do zakresów podstawowego i rozszerzonego dostępnych jest wiele materiałów podzielonych na:  

 • dokumentację nauczyciela, m.in.: program nauczania, plany wynikowe, wymagania edukacyjne;
 • prowadzenie lekcji, m.in.: scenariusze lekcji, projekty edukacyjne, odpowiedzi do zadań z podręcznika;
 • sprawdzanie wiedzy, m.in.: testy i sprawdziany z kluczami odpowiedzi;
 • materiały prezentacyjne, m.in.: Multiteka i filmy edukacyjne.
przejdź do portalu

 

 

generator.dlanauczyciela.pl

Zaloguj się i korzystaj z generatora, który pozwala na systematyczną kontrolę postępów uczniów i skraca czas potrzebny na przygotowanie materiałów służących do oceny poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

Wybór zadań do testu, kartkówki czy karty pracy ułatwią filtry w Bazie zadań i informacja o szacowanym czasie rozwiązywania zadania.

Blisko 800 zadań sprawdzających wiedzę z podręczników W centrum uwagi do zakresów podstawowego oraz rozszerzonego umożliwia przygotowanie testów, kartkówek i sprawdzianów w wersjach dla wielu grup. Teraz dzięki nowej funkcji łatwiej i szybciej stworzysz własne zadania zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz prawda‐fałsz i dodasz je do Bazy zadań.

przejdź do portalu

 

 

Multiteka

Aplikacja offline z atrakcyjnymi multimediami, które nie tylko doskonale tłumaczą ważne i trudne zagadnienia, lecz także wspierają proces zapamiętywania nowych treści.

W Multitece z serii W centrum uwagi do zakresów podstawowego i rozszerzonego znajdują się:

 • 144 ilustracje interaktywne,
 • 5 ćwiczeń interaktywnych,
 • 9 filmów,
 • 2 symulacje,
 • 12 pokazów slajdów.
pobierz
Strefa wiedzy

Artykuły

Co badania mówią o nauczaniu zdalnym.

Jak nauczanie zdalne wpłynęło na funkcjonowanie uczniów i rodziców?

Strefa rozwoju

 

 

 

 

Edukacja na czasie. Uczeń

Cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem SWPS.

dowiedz się więcej

 

 

 

 

Edukacja na czasie. Nauczyciel

Cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem SWPS.

dowiedz się więcej

Przygotowane pomoce i materiały dydaktyczne umożliwią sprawną realizację podstawy programowej z serią W centrum uwagi w trybie nauki zdalnej:

 • E-booki – wersje elektroniczne podręczników do zakresów podstawowego i rozszerzonego, z których można korzystać na komputerze i tablecie, również w trakcie nauki zdalnej. 
  PRZEJDŹ › 
 • Generator.dlanauczyciela.pl – baza zadań i testów do zakresów podstawowego i rozszerzonego, która ułatwi weryfikację wiedzy uczniów w czasie nauki zdalnej.
  PRZEJDŹ › 
 • Dlanauczyciela.pl – materiały dydaktyczne do zakresów podstawowego i rozszerzonego, które sprawdzają się zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i podczas kształcenia zdalnego.
  PRZEJDŹ › 
 • Fiszki – pojęcia i ich definicje podzielone na zagadnienia. Uczeń może z nich korzystać na telefonie i komputerze.
  PRZEJDŹ › 
 • Portal terazmatura.pl – portal dla maturzystów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z kalendarzem przygotowań maturalnych, wirtualnymi spacerami po urzędach, galerią postaci współczesnej sceny politycznej, zadaniami maturalnymi i arkuszami oraz innymi materiałami, które ułatwią przygotowania do egzaminu maturalnego.
  PRZEJDŹ › 

Zobacz także