Nowa podstawa programowa do wiedzy o społeczeństwie dla zakresu rozszerzonego od roku szkolnego 2022/2023

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. nowego przedmiotu – historii i teraźniejszości – w 1 klasach szkół ponadpodstawowych zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa do wiedzy o społeczeństwie. Jakie zmiany wprowadzono w nauczaniu przedmiotu?

 • Wiedza o społeczeństwie będzie nauczana tylko w zakresie rozszerzonym. W zakresie podstawowym WOS zostanie zastąpiony nowym przedmiotem: historia i teraźniejszość.
 • Nowością w treściach nauczania są zagadnienia z zakresu filozofii klasycznej oraz etyki.
 • Dalej obecne będą, ale w nowym ujęciu tematycznym, zagadnienia struktury narodowościowej społeczeństwa polskiego, procesów socjalizacyjnych, społeczeństwa obywatelskiego, prawodawstwa czy kwestie ustrojowo-polityczne współczesnej Polski i świata.
 • Nowe brzmienie otrzymały treści dotyczące zmian kulturowych, społecznych i politycznych w Polsce i na świecie w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku.

Podstawa programowa od 2022 roku. POBIERZ>
Ramowe plany nauczania od 2022 roku. POBIERZ>
W centrum uwagi 2022 (zakres rozszerzony) - spis treści podręcznika. POBIERZ>
W centrum uwagi 2022 (zakres rozszerzony) - fragment podręcznika. ZOBACZ>

Strefa narzędzi

SERIA

W centrum uwagi

Sprawdzona seria w nowej odsłonie, dostosowana do wymagań nowej podstawy programowej 2022. Zapewnia skuteczne, systematyczne kształcenie umiejętności maturalnych już od 1 klasy.

Zakres podstawowy

W centrum uwagi 1

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 1034/1/2019
Autorzy: Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

Podręcznik „W centrum uwagi 1” dla liceum ogólnokształcącego i technikum do zakresu podstawowego w nowoczesny sposób przedstawia zagadnienia dotyczące życia społecznego oraz ustroju Polski.

 • Ułatwia nauczanie wiedzy o społeczeństwie i realizację podstawy programowej dzięki uporządkowanemu układowi treści oraz licznym schematom i tabelom.
 • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem przez zastosowanie interesujących przykładów nawiązujących do życia oraz atrakcyjnych rozwiązań graficznych.
 • Pozwala na samodzielne powtórki z wykorzystaniem czytelnych Podsumowań.
 • Umożliwia rozwijanie przydatnych w życiu umiejętności przedmiotowych – takich jak analiza danych statystycznych, tekstów naukowych i publicystycznych oraz przekazów medialnych, a także udziałem w dyskusji – dzięki różnorodnym ćwiczeniom zamieszczonym po każdym temacie.  
 • Zawiera pełny tekst Konstytucji RP, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z tekstu ustawy zasadniczej niemal na każdej lekcji.
przejdź do sklepu

Atlas Wiedza o społeczeństwie

Dla szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. Edycja 2019

Autorzy: Praca zbiorowa

Atlas do wiedzy o społeczeństwie to wyjątkowa pozycja na rynku publikacji szkolnych. Liczne mapy tematyczne, schematy oraz aktualne dane statystyczne i zdjęcia osób pełniących funkcje publiczne umożliwiają wszechstronną analizę omawianych na lekcjach zagadnień oraz wspomagają utrwalanie zdobytych wiadomości.

 • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem i przybliżyć uczniom omawiane treści dzięki aktualnym danym statystycznym i informacjom o osobach pełniących funkcje publiczne.
 • Pozwala urozmaicić pracę na lekcjach przez wykorzystanie dodatkowych źródeł informacji.
 • Umożliwia wszechstronne omówienie najważniejszych treści, przedstawia bowiem poszczególne zagadnienia w wykorzystaniem różnych form graficznych: na mapach, wykresach, schematach, diagramach, zdjęciach.
 • Ułatwia doskonalenie umiejętności potrzebnych na egzaminie maturalnym dzięki temu, że zawiera bogaty wybór różnego rodzaju źródeł.
przejdź do sklepu

W centrum uwagi 2

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 1034/2/2020
Autorzy: Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki

Podręcznik „W centrum uwagi 2” dla liceum ogólnokształcącego i technikum do zakresu podstawowego w nowoczesny sposób przedstawia zagadnienia dotyczące prawa, praw człowieka oraz spraw międzynarodowych.

 • Ułatwia realizację podstawy programowej dzięki uporządkowanemu układowi treści oraz licznym schematom i tabelom.
 • Rozbudza zainteresowanie przedmiotemprzez zastosowanie interesujących przykładów nawiązujących do życia codziennego oraz atrakcyjnych infografik.
 • Umożliwia samodzielne utrwalanie wiedzyz wykorzystaniem czytelnych podsumowań po rozdziałach.
 • Pozwala kształcić przydatne umiejętności, takie jak analiza danych statystycznych, tekstów naukowych i publicystycznych oraz przekazów medialnych, a także prezentowanie własnego stanowiska w dyskusji.  
 • Zawiera tekst Konstytucji RP oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dzięki czemu niemal na każdej lekcji możliwe jest korzystanie z niezbędnych aktów prawnych.
przejdź do sklepu

Atlas Wiedza o społeczeństwie

Dla szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. Edycja 2019

Autorzy: Praca zbiorowa

Atlas do wiedzy o społeczeństwie to wyjątkowa pozycja na rynku publikacji szkolnych. Liczne mapy tematyczne, schematy oraz aktualne dane statystyczne i zdjęcia osób pełniących funkcje publiczne umożliwiają wszechstronną analizę omawianych na lekcjach zagadnień oraz wspomagają utrwalanie zdobytych wiadomości.

 • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem i przybliżyć uczniom omawiane treści dzięki aktualnym danym statystycznym i informacjom o osobach pełniących funkcje publiczne.
 • Pozwala urozmaicić pracę na lekcjach przez wykorzystanie dodatkowych źródeł informacji.
 • Umożliwia wszechstronne omówienie najważniejszych treści, przedstawia bowiem poszczególne zagadnienia w wykorzystaniem różnych form graficznych: na mapach, wykresach, schematach, diagramach, zdjęciach.
 • Ułatwia doskonalenie umiejętności potrzebnych na egzaminie maturalnym dzięki temu, że zawiera bogaty wybór różnego rodzaju źródeł.
przejdź do sklepu

W centrum uwagi 1

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa podstawa programowa od 2022 r.

Nr dopuszczenia: 1148/1/2022
Autorzy: Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Jerzy Komorowski, Ewa Martinek, Arkadiusz Peisert

Nowa podstawa programowa 2022

Podręcznik „W centrum uwagi. Część 1” dla zakresu rozszerzonego w przystępny sposób przedstawia zagadnienia dotyczące człowieka jako jednostki oraz istoty społecznej, specyfiki różnych wspólnot, a także funkcjonowania społeczeństwa.

 • Ułatwia nauczanie wiedzy o społeczeństwie i realizację podstawy programowej dzięki uporządkowanemu układowi treści oraz schematom i tabelom.
 • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem poprzez liczne przykłady nawiązujące do rzeczywistości otaczającej ucznia oraz atrakcyjne rozwiązania graficzne.
 • Kształci umiejętność analizy materiałów źródłowych, w tym danych statystycznych, dzięki zróżnicowanym ćwiczeniom.
 • Pozwala na samodzielne powtarzanie wiadomości za pomocą czytelnych podsumowań rozdziałów.
 • Umożliwia opanowanie umiejętności rozwiązywania zadań typu maturalnego dzięki różnorodnym zadaniom i wskazówkom zamieszczonym w blokach pt. Wiesz, umiesz, zdas
 • Skutecznie przygotowuje do matury już od 1 klasy.
przejdź do sklepu

Atlas Wiedza o społeczeństwie

Dla szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. Edycja 2019

Autorzy: Praca zbiorowa

Atlas do wiedzy o społeczeństwie to wyjątkowa pozycja na rynku publikacji szkolnych. Liczne mapy tematyczne, schematy oraz aktualne dane statystyczne i zdjęcia osób pełniących funkcje publiczne umożliwiają wszechstronną analizę omawianych na lekcjach zagadnień oraz wspomagają utrwalanie zdobytych wiadomości.

 • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem i przybliżyć uczniom omawiane treści dzięki aktualnym danym statystycznym i informacjom o osobach pełniących funkcje publiczne.
 • Pozwala urozmaicić pracę na lekcjach przez wykorzystanie dodatkowych źródeł informacji.
 • Umożliwia wszechstronne omówienie najważniejszych treści, przedstawia bowiem poszczególne zagadnienia w wykorzystaniem różnych form graficznych: na mapach, wykresach, schematach, diagramach, zdjęciach.
 • Ułatwia doskonalenie umiejętności potrzebnych na egzaminie maturalnym dzięki temu, że zawiera bogaty wybór różnego rodzaju źródeł.
przejdź do sklepu

W centrum uwagi 2

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 1035/2/2020
Autorzy: Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Ewa Martinek

Podręcznik „W centrum uwagi 2” dla liceum ogólnokształcącego i technikum do zakresu rozszerzonego zawiera zintegrowane treści z zakresu podstawowego. Publikacja w nowoczesny sposób przedstawia zagadnienia dotyczące państwa, polityki, społeczeństwa obywatelskiego i ustroju RP.

 • Ułatwia realizację podstawy programowej dzięki uporządkowanemu układowi treści oraz licznym schematom i tabelom.
 • Rozbudza zainteresowanie przedmiotemprzez zastosowanie interesujących przykładów nawiązujących do życia codziennego oraz atrakcyjnych infografik.
 • Kształci umiejętność pracy ze źródłami i z danymi statystycznymi dzięki różnorodnym ćwiczeniom.
 • Pozwala samodzielnie utrwalać wiedzęz wykorzystaniem czytelnych podsumowań po rozdziałach.
 • Umożliwia opanowanie umiejętności rozwiązywania zadań typu maturalnego dzięki zadaniom i wskazówkom w bloku Wiesz, umiesz, zdasz.
 • Zawiera tekst Konstytucji RP, dzięki czemu niemal na każdej lekcji możliwe jest korzystanie z treści ustawy zasadniczej.
przejdź do sklepu
W centrum uwagi 2

W centrum uwagi 2

Maturalne karty pracy do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Autorzy: Opracowanie zbiorowe

Maturalne karty pracy z serii  „W centrum uwagi” to publikacje wspierające systematyczne przygotowanie do matury z wiedzy o społeczeństwie już od klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum. Część 2. zawiera zbiór zadań i tematów wypracowań, których zakres tematyczny obejmuje zagadnienia dotyczące państwa, polityki, społeczeństwa obywatelskiego i ustroju RP.

 • Umożliwia kształcenie kluczowych umiejętności przedmiotowych, takich jak praca z tekstem źródłowym i danymi statystycznymi.
 • Uczy, jak rozumieć polecenia na maturze, m.in. dzięki czytelnym wyjaśnieniom dotyczącym znaczenia czasowników operacyjnych.
 • Wyjaśnia krok po kroku, jak rozwiązywać zadania maturalne– w Przykładach przedstawiono najskuteczniejsze strategie wykonywania poleceń, które często pojawiają się na maturze.
 • Pomaga sprawdzać wiedzę zdobytą na lekcjach dzięki czytelnemu przyporządkowaniu zadań do tematów z podręcznika.
 • Pozwala utrwalać wiadomościpoprzez przykładowe testy wraz z odpowiedziami.
 • Oswaja z formą egzaminu maturalnego dzięki wybranym zadaniom CKE skorelowanym z zakresem zagadnień prezentowanych w podręczniku.
 • Pomaga w aktualizowaniu wiadomościdotyczących życia społecznego i politycznego – służy temu uzupełnianie dołączonego do publikacji Dziennika aktualizacji.
 • Ułatwia przygotowania do maturydzięki bogatemu wyborowi zadań.
przejdź do sklepu

Atlas Wiedza o społeczeństwie

Dla szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. Edycja 2019

Autorzy: Praca zbiorowa

Atlas do wiedzy o społeczeństwie to wyjątkowa pozycja na rynku publikacji szkolnych. Liczne mapy tematyczne, schematy oraz aktualne dane statystyczne i zdjęcia osób pełniących funkcje publiczne umożliwiają wszechstronną analizę omawianych na lekcjach zagadnień oraz wspomagają utrwalanie zdobytych wiadomości.

 • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem i przybliżyć uczniom omawiane treści dzięki aktualnym danym statystycznym i informacjom o osobach pełniących funkcje publiczne.
 • Pozwala urozmaicić pracę na lekcjach przez wykorzystanie dodatkowych źródeł informacji.
 • Umożliwia wszechstronne omówienie najważniejszych treści, przedstawia bowiem poszczególne zagadnienia w wykorzystaniem różnych form graficznych: na mapach, wykresach, schematach, diagramach, zdjęciach.
 • Ułatwia doskonalenie umiejętności potrzebnych na egzaminie maturalnym dzięki temu, że zawiera bogaty wybór różnego rodzaju źródeł.
przejdź do sklepu

W centrum uwagi 3

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 3

Nr dopuszczenia: 1035/3/2021
Autorzy: Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz, Liliana Węgrzyn-Odzioba

Podręcznik „W centrum uwagi 3” do zakresu rozszerzonego dla liceum ogólnokształcącego i technikum zawiera zintegrowane treści z zakresu podstawowego. Publikacja w przystępny sposób przedstawia zagadnienia dotyczące polityk publicznych i prawa obowiązującego na terenie RP.

 • Umożliwia realizację treści z podstawy programowej dzięki przystępnie sformułowanym wiadomościom i licznym schematom oraz tabelom.
 • Kształci umiejętność zabierania głosu w dyskusji, a także pracy ze źródłami i z danymi statystycznymi dzięki różnorodnym ćwiczeniom.
 • Rozwija zainteresowanie przedmiotem za pomocą atrakcyjnych infografik oraz ciekawych przykładów nawiązujących do życia codziennego.
 • Pozwala samodzielnie utrwalać wiedzę z wykorzystaniem czytelnych podsumowań po rozdziałach.
 • Wspomaga opanowanie umiejętności rozwiązywania zadań typu maturalnego dzięki zadaniom i wskazówkom w bloku Wiesz, umiesz, zdasz.
 • Zawiera pełny tekst Konstytucji RP, dzięki czemu na lekcjach bez trudu można odwoływać się do treści ustawy zasadniczej.
przejdź do sklepu

W centrum uwagi 3

Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony

Autorzy: Barbara Furman, Włodzimierz K. Kowalczyk

Maturalne karty pracy „W centrum uwagi. Część 3” to publikacja zawierająca zbiór zadań, które obejmują zagadnienia dotyczące polityk publicznych i prawa obowiązującego na terytorium RP. Zadania są skonstruowane w oparciu o wytyczne zawarte w „Informatorze o egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie od roku szkolnego 2022/2023”, opublikowanym przez CKE.

 • Pomaga sprawdzać wiedzę zdobytą na lekcjach dzięki czytelnemu przyporządkowaniu zadań do rozdziałów z 3 części podręcznika „W centrum uwagi” do zakresu rozszerzonego.
 • Uczy, jak rozumieć polecenia z arkusza maturalnego, m.in. dzięki czytelnym wyjaśnieniom dotyczącym znaczenia czasowników operacyjnych.
 • Wyjaśnia krok po kroku, jak rozwiązywać zadania maturalne dzięki skutecznym strategiom wykonywania poleceń, które często pojawiają się na maturze.
 • Pomaga w aktualizowaniu wiadomości dotyczących życia społecznego i politycznego – służy temu uzupełnianie dołączonego do publikacji Dziennika aktualizacji.
 • Ułatwia przygotowania do matury dzięki bogatemu wyborowi zadań.
przejdź do sklepu

Atlas Wiedza o społeczeństwie

Dla szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. Edycja 2019

Autorzy: Praca zbiorowa

Atlas do wiedzy o społeczeństwie to wyjątkowa pozycja na rynku publikacji szkolnych. Liczne mapy tematyczne, schematy oraz aktualne dane statystyczne i zdjęcia osób pełniących funkcje publiczne umożliwiają wszechstronną analizę omawianych na lekcjach zagadnień oraz wspomagają utrwalanie zdobytych wiadomości.

 • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem i przybliżyć uczniom omawiane treści dzięki aktualnym danym statystycznym i informacjom o osobach pełniących funkcje publiczne.
 • Pozwala urozmaicić pracę na lekcjach przez wykorzystanie dodatkowych źródeł informacji.
 • Umożliwia wszechstronne omówienie najważniejszych treści, przedstawia bowiem poszczególne zagadnienia w wykorzystaniem różnych form graficznych: na mapach, wykresach, schematach, diagramach, zdjęciach.
 • Ułatwia doskonalenie umiejętności potrzebnych na egzaminie maturalnym dzięki temu, że zawiera bogaty wybór różnego rodzaju źródeł.
przejdź do sklepu
W centrum uwagi 4

W centrum uwagi 4

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 1035/4/2022
Autorzy: Lucyna Czechowska, Sławomir Drelich

Podręcznik „W centrum uwagi 4” do zakresu rozszerzonego dla liceum ogólnokształcącego i technikum zawiera zintegrowane treści z zakresu podstawowego. Publikacja w przystępny sposób przedstawia zagadnienia dotyczące praw człowieka i stosunków międzynarodowych.

 • W przejrzysty sposób zapoznaje z zagadnieniami przedmiotowymi dzięki uporządkowanej i atrakcyjnej szacie graficznej.
 • Umożliwia kształcenie umiejętności przedmiotowych, m.in. związanych z wyjaśnianiem procesów oraz zależności międzynarodowych, analizą materiałów źródłowych czy udziałem w dyskusji.
 • Rozwija zainteresowanie przedmiotem za pomocą atrakcyjnych infografik oraz ciekawych przykładów nawiązujących do życia codziennego.
 • Pozwala samodzielnie utrwalać wiedzę z wykorzystaniem czytelnych podsumowań po rozdziałach.
 • Wspomaga opanowanie umiejętności rozwiązywania zadań typu maturalnego dzięki zadaniom i wskazówkom w bloku Wiesz, umiesz, zdasz.
 • Zawiera fragmenty Konstytucji RP oraz Konwencji o ochronie praw człowieka, dzięki czemu na lekcjach można odwoływać się do treści tych dokumentów.
przejdź do sklepu

Atlas Wiedza o społeczeństwie

Dla szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. Edycja 2019

Autorzy: Praca zbiorowa

Atlas do wiedzy o społeczeństwie to wyjątkowa pozycja na rynku publikacji szkolnych. Liczne mapy tematyczne, schematy oraz aktualne dane statystyczne i zdjęcia osób pełniących funkcje publiczne umożliwiają wszechstronną analizę omawianych na lekcjach zagadnień oraz wspomagają utrwalanie zdobytych wiadomości.

 • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem i przybliżyć uczniom omawiane treści dzięki aktualnym danym statystycznym i informacjom o osobach pełniących funkcje publiczne.
 • Pozwala urozmaicić pracę na lekcjach przez wykorzystanie dodatkowych źródeł informacji.
 • Umożliwia wszechstronne omówienie najważniejszych treści, przedstawia bowiem poszczególne zagadnienia w wykorzystaniem różnych form graficznych: na mapach, wykresach, schematach, diagramach, zdjęciach.
 • Ułatwia doskonalenie umiejętności potrzebnych na egzaminie maturalnym dzięki temu, że zawiera bogaty wybór różnego rodzaju źródeł.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Nowoczesne, proste w obsłudze aplikacje wspierają nauczycieli zarówno w czasie przygotowań do lekcji, jak i w trakcie ich prowadzenia. Atrakcyjne materiały prezentacyjne skracają czas potrzebny na przygotowanie do zajęć i ułatwiają zainteresowanie uczniów przedmiotem.

Portal dlanauczyciela.pl

Zaloguj się i korzystaj z wartościowych i rzetelnie opracowanych materiałów dydaktycznych.

W portalu nie tylko łatwo wyszukasz potrzebne pomoce, lecz także stworzysz własne zestawy z dostępnych materiałów i znajdziesz aktualne informacje o nadchodzących inicjatywach edukacyjnych.
W serii W centrum uwagi do zakresów podstawowego i rozszerzonego dostępnych jest wiele materiałów podzielonych na:  

 • dokumentację nauczyciela, m.in.: program nauczania, plany wynikowe, wymagania edukacyjne;
 • prowadzenie lekcji, m.in.: scenariusze lekcji, projekty edukacyjne, odpowiedzi do zadań z podręcznika;
 • sprawdzanie wiedzy, m.in.: testy i sprawdziany z kluczami odpowiedzi;
 • materiały prezentacyjne, m.in.: Multiteka i filmy edukacyjne.
przejdź do portalu

 

 

generator.dlanauczyciela.pl

Zaloguj się i korzystaj z generatora, który pozwala na systematyczną kontrolę postępów uczniów i skraca czas potrzebny na przygotowanie materiałów służących do oceny poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

Wybór zadań do testu, kartkówki czy karty pracy ułatwią filtry w Bazie zadań i informacja o szacowanym czasie rozwiązywania zadania.

Blisko 800 zadań sprawdzających wiedzę z podręczników W centrum uwagi do zakresów podstawowego oraz rozszerzonego umożliwia przygotowanie testów, kartkówek i sprawdzianów w wersjach dla wielu grup. Teraz dzięki nowej funkcji łatwiej i szybciej stworzysz własne zadania zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz prawda‐fałsz i dodasz je do Bazy zadań.

przejdź do portalu

 

 

Multiteka

Aplikacja offline z atrakcyjnymi multimediami, które nie tylko doskonale tłumaczą ważne i trudne zagadnienia, lecz także wspierają proces zapamiętywania nowych treści.

W Multitece z serii W centrum uwagi do zakresów podstawowego i rozszerzonego znajdują się:

 • 144 ilustracje interaktywne,
 • 5 ćwiczeń interaktywnych,
 • 9 filmów,
 • 2 symulacje,
 • 12 pokazów slajdów.
pobierz
Strefa wiedzy

Webinaria

Matura próbna z wiedzy o społeczeństwie - analiza wybranych zadań

Matura próbna z wiedzy o społeczeństwie - analiza wybranych zadań

Artykuły

Co badania mówią o nauczaniu zdalnym.

Jak nauczanie zdalne wpłynęło na funkcjonowanie uczniów i rodziców?

Strefa rozwoju

 

 

 

 

Edukacja na czasie. Uczeń

Cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem SWPS.

dowiedz się więcej

 

 

 

 

Edukacja na czasie. Nauczyciel

Cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem SWPS.

dowiedz się więcej

Opracowujemy materiały, które pomogą zapewnić wsparcie edukacyjne i psychologiczne zarówno ukraińskim, jak i polskim uczniom, a  nauczycieli wyposażyć w narzędzia ułatwiające  naukę i integrację dzieci oraz promowanie wzajemnego zrozumienia między nimi. 

 • Integracja – poznaj pomysły i inicjatywy, które ułatwią integrację ukraińskich uczniów w polskich placówkach oświatowych.
 • Komunikacja – sprawdź webinaria oraz słowniczki, które pomogą w komunikacji na lekcjach.
 • Materiały dydaktyczne – wybierz dodatkowe materiały, które pomogą zaplanować pracę, m.in. materiały do nauki języka polskiego jako obcego czy opracowania przybliżające system edukacji na Ukrainie. 
 • Wsparcie psychologiczne – sprawdź artykuły i webinaria psychologiczne pomagające mierzyć się z obecną sytuacją wszystkim, którzy są w nią zaangażowani – uczniom, rodzicom, nauczycielom, opiekunom.
 • Organizacja nauki – zapoznaj się z przepisami, ustawami i rozporządzeniami, w których streszczamy i objaśniamy (ze wskazaniem źródeł) najważniejsze regulacje dotyczące sytuacji uczniów ukraińskich w polskich szkołach.
 • Słowniczki polsko-ukraińskie – dostępne w Grupie na Facebooku „Sercem z Ukrainą. Grupa dla nauczycieli pracujących z uczniami z Ukrainy”. To miejsce, w którym członkowie pomagają sobie w codziennej pracy, dzielą się wiedzą, praktycznymi pomysłami i doświadczeniami. Słowniczki ze zwrotami przydatnymi na lekcjach wiedzy o społeczeństwie dostępne są TU.

Przygotowane pomoce i materiały dydaktyczne umożliwią sprawną realizację podstawy programowej z serią W centrum uwagi w trybie nauki zdalnej:

 • E-booki – wersje elektroniczne podręczników do zakresów podstawowego i rozszerzonego, z których można korzystać na komputerze i tablecie, również w trakcie nauki zdalnej. 
  PRZEJDŹ › 
 • Generator.dlanauczyciela.pl – baza zadań i testów do zakresów podstawowego i rozszerzonego, która ułatwi weryfikację wiedzy uczniów w czasie nauki zdalnej.
  PRZEJDŹ › 
 • Dlanauczyciela.pl – materiały dydaktyczne do zakresów podstawowego i rozszerzonego, które sprawdzają się zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i podczas kształcenia zdalnego.
  PRZEJDŹ › 
 • Fiszki – pojęcia i ich definicje podzielone na zagadnienia. Uczeń może z nich korzystać na telefonie i komputerze.
  PRZEJDŹ › 
 • Portal terazmatura.pl – portal dla maturzystów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z kalendarzem przygotowań maturalnych, wirtualnymi spacerami po urzędach, galerią postaci współczesnej sceny politycznej, zadaniami maturalnymi i arkuszami oraz innymi materiałami, które ułatwią przygotowania do egzaminu maturalnego.
  PRZEJDŹ › 

Zobacz także