Javascript is required

Polki w realiach II połowy XIX w.

19.02.2022

Szkoła podstawowaWebinariumHistoria
Podziel się
Zdjęcie Anety Niewęgłowskiej.

Polki w realiach II połowy XIX w.

O prowadzącej:

Aneta Niewęgłowska – badaczka historii społecznej XIX w., ze szczególnym uwzględnieniem historii kobiet. W latach 2006-2021 pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Autorka artykułów naukowych, monografii pt. Średnie szkolnictwo żeńskie w Prusach Zachodnich w latach 1815-1914, współautorka wydawnictw źródłowych oraz podręczników szkolnych. Prywatnie, miłośniczka polskiego morza i literatury kryminalnej.

Program spotkania:

Wystąpienie będzie próbą przybliżenia kobiecej rzeczywistości po upadku powstania styczniowego i omówieniem zaangażowania Polek w działalność niepodległościową. Kobiety na równi z mężczyznami zostały dotknięte represjami popowstaniowymi, były wśród aresztowanych i zesłanych na Syberię. Były też i takie, które dobrowolnie decydowały się na zesłanie, chcąc wspierać swoich mężów czy narzeczonych. Czy były traktowane inaczej ze względu na swoją płeć? Jak odnalazły się na zesłaniu, a jeśli zostały to w jakim stopniu mężczyźni wspierali kobiety w ich dążeniach do usamodzielniania? Czy ojcowie akceptowali decyzje córek chcących kontynuować naukę na studiach wyższych? Na te pytania znajdą Państwo odpowiedź w czasie spotkania.

Obejrzyj webinarium:

Szkoła podstawowaWebinariumHistoria
Podziel się