Javascript is required

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – obowiązki nauczycieli

13.04.2024

Podziel się

Nauczycielu, czy wiesz, jakie stoją przez Tobą zadania w związku z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Na podstawie rozporządzenia MEN z 2017 r. zwiększa się m.in. rola nauczyciela w pierwszej diagnozie trudności uczniów, ich potencjału i zdolności.

Zapraszamy do obejrzenia naszego webinarium szczególnie nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych, odpowiedzialnych za realizację obowiązków pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Odpowiemy m.in. na pytania:

  • Jaka jest rola nauczyciela w udzielaniu PPP?
  • Jakie zadania i obowiązki nakładają na nauczyciela przepisy prawa w związku z PPP?
  • Z jakimi podmiotami nauczyciel współpracuje w tym procesie?
  • Czym jest IPET i jak prawidłowo dokumentować działania w ramach PPP?

 

Jan Lewandowski
Od 20 lat zajmuje się doskonaleniem zawodowym nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych. Konsultant ds. kadry kierowniczej oświaty, nadzoru pedagogicznego, ewaluacji, prawa oświatowego, awansu zawodowego nauczycieli, etyki zawodowej i oligofrenopedagogiki. Kierownik Filii DODN w Legnicy. Nauczycielem dyplomowany, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli od roku 2000, krajowy ekspert ORE ds. kontroli zarządczej w placówkach oświatowych. Doświadczony edukator i nauczyciel akademicki, wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, autor wielu programów edukacyjnych dla dyrektorów i nauczycieli. Współautor wielu projektów edukacyjnych. Autor ponad 180 publikacji kierowanych zarówno do kadry kierowniczej oświaty, jak i nauczycieli. Wieloletni kierownik kursów kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania oświatą. Były kurator oświaty i wieloletni pracownik administracji oświatowej oraz doświadczony dyrektor. Pisze rozprawę doktorską z zakresu zarządzania publiczną placówką oświatową.

 

Obejrzyj webinarium:

Podziel się