Javascript is required

Powrót do szkół, organizacja egzaminów zewnętrznych 2021-23: ważne nowości na stronie MEiN

18.04.2021

Szkoła ponadpodstawowaNauka zdalna
Podziel się
Podręczniki rozłożone na ławce szkolnej.

W dniu 21 kwietnia 2021 Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło szereg istotnych informacji dotyczących stopniowego przywracania nauki stacjonarnej (hybrydowej) oraz sposobu organizacji egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w bieżącym roku oraz w latach kolejnych, do 2023 włącznie. Poniżej streszczamy dla Was najważniejsze punkty z tych rozporządzeń.

Nauka hybrydowa w 11 województwach

Od poniedziałku, 26 kwietnia 2021 uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych będą uczyć się w modelu hybrydowym (częściowo stacjonarnie, częściowo zdalnie) w jedenastu województwach (wymieniamy alfabetycznie):

 • kujawsko-pomorskim,
 • lubelskim,
 • lubuskim,
 • małopolskim,
 • mazowieckim,
 • podkarpackim,
 • podlaskim,
 • pomorskim,
 • świętokrzyskim,
 • warmińsko-mazurskim,
 • zachodniopomorskim.

Ministerstwo wyraziło także nadzieję na powrót do szkół w kolejnym tygodniu uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, a po 10 maja - uczniów liceów i techników. Tu jednak wszystko zależy od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju i w poszczególnych województwach.

Egzaminy zewnętrzne w bieżącym roku – znamy terminy

„Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023” to kolejny ważny dokument, który znalazł na stronie MEiN. Potwierdza on terminy tegorocznych egzaminów zewnętrznych ogłoszone przez CKE w sierpniu 2020. I tak:

 • egzamin maturalny: 4-20 maja 2021,
 • egzamin ósmoklasisty: 25-27 maja 2021,
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy: 7 czerwca - 8 lipca 2021.

Wszystkie wyżej wymienione egzaminy zostaną przeprowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi na stronie CKE.

Egzamin ósmoklasisty bez czwartego przedmiotu

Wiadomością, na którą czekali uczniowie i rodzice, jest ta dotycząca liczby zdawanych przedmiotów na egzaminie ósmoklasisty. Do roku 2023 utrzymany zostaje dotychczasowy kształt tego egzaminu, co oznacza, że absolwenci szkół podstawowych będą pisać egzamin z trzech przedmiotów. Czwarty przedmiot pojawi się najwcześniej w 2024 roku.

Egzaminy zewnętrzne w latach 2021–2023

Tutaj też pojawiły się informacje, które pozwolą uczniom i nauczycielom spokojniej planować przygotowania do egzaminów zewnętrznych, które czekają ich za rok lub za dwa lata. W 2022 roku owe egzaminy odbędą się na takich samych zasadach, jak tegoroczne – czyli będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 (a nie w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, tak jak było to kiedyś).

Egzamin ósmoklasisty 2021–2023

 • mniej zadań w arkuszach egzaminacyjnych (w stosunku do egzaminu z roku 2019),
 • mniej zadań otwartych,
 • czas na rozwiązanie zadań taki sam jak dotychczas (język polski 120 minut, matematyka 100 minut, język obcy nowożytny 90 minut),
 • w 2023 r. rezygnacja z egzaminu z przedmiotu dodatkowego do wyboru (egzamin ten zostanie po raz pierwszy przeprowadzony w 2024 r.)

Egzamin maturalny 2021–2023

 • obowiązkowa tylko część pisemna egzaminu (język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym),
 • do egzaminów w części ustnej będą mogli przystąpić zdający, którzy potrzebują wyniku w rekrutacji na studia wyższe za granicą,
 • każdy maturzysta może przystąpić dodatkowo do egzaminu z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych,
 • w 2022 obowiązkowe przystąpienie do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (to zmiana w stosunku do 2021),
 • w 2023 rezygnacja z progu zdawalności z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (czyli brak obowiązku zdobycia co najmniej 30% punktów).

Decyzje dotyczące zawężenia zakresu wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych w 2023 r. będą podejmowane – w zależności od sytuacji epidemicznej – w roku szkolnym 2021/2022.

Pełną treść opisanych powyżej rozporządzeń znajdziecie tutaj: Wiadomości - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl 

Szkoła ponadpodstawowaNauka zdalna
Podziel się